การแก้ไข: ค่าสถานะการติดตาม - T8002 ใช้รูปแบบข้อความสัมพันธ์เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 818769 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

การแก้ไขนี้แนะนำค่าใหม่สำหรับการเริ่มต้นการสืบค้นกลับสถานะ –T8002 ที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความหมายของรูปแบบของความสัมพันธ์เพื่อที่จะถือว่าเหมือนกับความสัมพันธ์ตัวประมวลผล

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Date     Time  Version      Size  File name
--------------------------------------------------------------
26-Feb-2003 03:41 2000.80.777.0   29,244 Dbmslpcn.dl
25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf
25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf
30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql
07-Apr-2003 19:15 2000.80.801.0  1,557,052 Dtsui.dll
24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql
30-Jan-2003 01:55           1,402 Inst_repl_hotfix.sql
08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll
01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql
05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll
02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe
02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll
04-Apr-2003 21:27         1,083,467 Replmerg.sql
04-Apr-2003 21:53 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll
08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll
01-Apr-2003 02:23         1,084,828 Replsys.sql
16-Apr-2003 22:39          115,892 Sp3_serv_uni.sql
07-Apr-2003 17:44           25,172 Sqldumper.exe
19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
24-Apr-2003 05:39 2000.80.811.0   176,696 Sqlmap70.dll
08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll
30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0  7,540,817 Sqlservr.exe
08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll
26-Feb-2003 03:41 2000.80.777.0   29,244 Ssmslpcn.dll
26-Feb-2003 03:41 2000.80.777.0   82,492 Ssnetlib.dll
30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll
28-Feb-2003 01:34 2000.80.778.0   98,872 Xpweb70.dll
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น มาสก์ความสัมพันธ์สำหรับ SQL Server ถูกกำหนดเป็นศูนย์ เธรดของผู้ปฏิบัติงานของ SQL Server ให้ใช้ตัวประมวลผลใดพร้อมใช้งานการอนุญาตให้ เมื่อมีการตั้งค่ารูปแบบของความสัมพันธ์ เธรดของผู้ปฏิบัติงานของ SQL Server จะ affinitized และเธรดของผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ตัวประมวลผลที่ระบุหนึ่งเท่านั้น เพิ่ม –T8002 ค่าสถานะการสืบค้นกลับสำหรับการเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ SQL ใช้รูปแบบของความสัมพันธ์เหมือนกับความสัมพันธ์ตัวประมวลผล และ invokesSetThreadAffinityMaskฟังก์ชัน อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของเธรด SQL Server ถูกกำหนดเป็นบิตทั้งหมดที่ให้ไว้ในรูปแบบของความสัมพันธ์เมื่อมีใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ

ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการตั้งค่ารูปแบบของความสัมพันธ์กับ 0x3 (โปรเซสเซอร์ 0 และ 1) และไม่ได้ใช้ –T8002 ค่าสถานะการสืบค้นกลับ ครึ่งของเธรดของผู้ปฏิบัติงานกำลัง affinitized การประมวลผล 0 และครึ่งอื่น ๆ กำลัง affinitized การประมวลผล 1 อย่างไรก็ตาม เมื่อ –T8002 ค่าสถานะการสืบค้นกลับถูกเปิดใช้งาน และมีการตั้งค่ารูปแบบของความสัมพันธ์กับ 0x3 เธรดของผู้ปฏิบัติงานกำลัง affinitized ไปยังโปรเซสเซอร์ทั้งสอง ถ้าคุณตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับและรูปแบบของความสัมพันธ์ คุณสามารถจำกัดการประมวลผลโดยรวมที่ใช้ SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 818769 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB818769 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:818769

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com