วิธีการ: สร้างการทำงานอัตโนมัติมีซีดีรอมสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่คุณสร้าง โดยใช้ Microsoft Visual Studio ที่.NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 818804 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการสร้างซีดีรอมที่เปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Visual Studio .NET มีการทำงานอัตโนมัติ ลักษณะการทำงานของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows จะทำตามขั้นตอน สำหรับการติดตั้ง และการตั้งค่าคอนฟิกผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows และมีการแจกจ่ายบนซีดีรอม เมื่อผู้ใช้แทรกซีดีรอมเปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติในไดรฟ์ซีดีรอม ทำงานอัตโนมัติโดยอัตโนมัติรันโปรแกรมประยุกต์บนนั้น ซีดีรอมที่ติดตั้ง การกำหนดค่า หรือผลิตภัณฑ์ที่เลือกที่เรียกใช้ เมื่อต้องสร้างการ ซีดีรอมที่เปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติสำหรับแอพพลิเคชันของ Visual Studio .NET ต่อไปนี้ แฟ้มต้องมีอยู่บนซีดีรอม:
 • มีแฟ้ม Autorun.inf
 • โปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นระบบ
เมื่อผู้ใช้แทรกแผ่นดิสก์ในไดรฟ์ซีดีรอมในการ คอมพิวเตอร์ที่เข้ากันได้ทำงานอัตโนมัติ ระบบทันทีตรวจแผ่นดิสก์ มีแฟ้มระบบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ถ้ามี ระบบจะค้นหาคำ แฟ้มที่มีชื่อว่า Autorun.inf แฟ้มนี้ระบุแอพลิเคชันการตั้งค่าการตั้งค่าและ ความหลากหลายของการตั้งค่าเพิ่มเติม โดยทั่วไป แอพลิเคชันการเริ่มต้นติดตั้ง เอาออก กำหนดค่า และอาจเรียกใช้แอพลิเคชัน Visual Studio .NET โปรแกรมประยุกต์ต้องมี.NET Framework ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ แอพลิเคชันทำงาน สามารถใช้แพคเกจสามารถเผยแพร่ต่อกรอบของ.NET ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ ไม่มีการติดตั้ง.NET Framework

ความต้องการ

ต้องการคอมพิวเตอร์ปลายทาง ตรงตามความต้องการทำงานอัตโนมัติเมื่อต้องการทำงานต่อไปนี้:
 • ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ต้องมี Microsoft Windows 95 หรือ ในภายหลัง
 • ไดรฟ์ซีดีรอมต้องมีโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 32 บิตที่ ตรวจพบเมื่อผู้ใช้แทรกซีดีรอม และแจ้งให้ทราบในระบบ

สร้างแฟ้ม Autorun.inf

Autorun.inf คือ แฟ้มข้อความที่อยู่ในโฟลเดอร์รากของ ซีดีรอมแอพลิเคชัน ให้ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ชื่อและที่ตั้งของโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคุณมีการติดตั้ง เมื่อใส่ซีดีรอม แฟ้ม Autorun.inf ยังประกอบด้วยหรือไม่ก็ได้ ข้อมูลรวมถึงต่อไปนี้:
 • ชื่อของแฟ้มที่ประกอบด้วยไอคอนไดรฟ์ซีดีรอมของแอพลิเคชันของคุณที่ อยู่ ไอคอนนี้ปรากฏขึ้นใน Windows Explorer แทนไอคอนของไดรฟ์มาตรฐาน
 • คำสั่งเพิ่มเติมสำหรับเมนูทางลัดที่ปรากฏ เมื่อผู้ใช้คลิกขวาที่ไอคอนซีดีรอม นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุค่าเริ่มต้น คำสั่งที่เรียกใช้เมื่อผู้ใช้คลิกสองครั้งไอคอน
แฟ้ม Autorun.inf จะคล้ายคลึงกับแฟ้ม.ini โดยจะประกอบด้วย ส่วนหนึ่ง หรือมากกว่า แต่ละส่วนมีชื่อที่มีอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บก้ามปู แต่ละ ส่วนประกอบด้วยชุดของคำสั่งที่เชลล์ของ Windows เรียกใช้เมื่อใด ผู้ใช้แทรกแผ่นดิสก์ ส่วนที่สองต่อไปนี้ในขณะนี้กำหนดไว้สำหรับ แฟ้ม Autorun.inf:
 • ส่วน [อัตโนมัติ] ประกอบด้วยค่าเริ่มต้นทำงานอัตโนมัติ คำสั่ง แฟ้ม Autorun.inf ทั้งหมดต้องมีส่วนการ [อัตโนมัติ]
 • ส่วนไม่จำเป็น [autorun.alpha] คุณสามารถรวมสำหรับ ระบบ Microsoft Windows NT 4.0 ที่ทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ RISC เมื่อเป็น ใส่ซีดีรอมในไดรฟ์ซีดีรอมบน RISC ระบบที่อ้างอิง เชลล์ของ Windows เรียกใช้คำสั่งในส่วนนี้แทนที่จะเป็น [อัตโนมัติ] ส่วน
แต่ละส่วนประกอบด้วยชุดของคำสั่งที่กำหนดอย่างไร การดำเนินการทำงานอัตโนมัติเกิดขึ้น คำสั่งห้าต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:
 • defaulticon: ระบุไอคอนเริ่มต้นสำหรับแอพลิเคชัน
 • ไอคอน: ระบุพาธและชื่อไฟล์ของไอคอนของแอพลิเคชันเฉพาะ สำหรับไดร์ฟซีดีรอม
 • เปิด: ระบุพาธและชื่อแฟ้มของโปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นระบบ
 • เชลล์: กำหนดคำสั่งเริ่มต้นในเมนูทางลัดของซีดีรอม
 • shell\verb: เพิ่มคำสั่งในเมนูทางลัดของซีดีรอม
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแฟ้ม Autorun.inf อย่างง่าย ดังกล่าว ระบุ Filename.exe เป็นแอพลิเคชันการเริ่มต้นระบบ ไอคอนสอง ไดรฟ์ซีดีรอมแทนไอคอนของไดรฟ์มาตรฐาน
[autorun] 
open=Filename.exe 
icon=Filename.ico 
		

เคล็ดลับสำหรับการเขียนโปรแกรมประยุกต์การเริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติ

พิจารณา ไม่มีไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการเขียนผิด แอพลิเคชันการเริ่มต้นทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถนำมาใช้เพื่อทำในสิ่งที่คุณต้องการติดตั้ง ลบ ตั้งค่าคอนฟิก หรือเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับต่อไปนี้ให้คำแนะนำบางอย่างสำหรับการใช้งานการทำงานอัตโนมัติที่มีผลบังคับใช้ โปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นระบบ:
 • ผู้ใช้ควรได้รับผลป้อนกลับทันทีหลังจาก พวกเขาสามารถใส่ซีดีรอมทำงานอัตโนมัติในไดรฟ์ซีดีรอม ดังนั้น โปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นระบบ ควรเป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่สามารถโหลดได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาควรระบุอย่างชัดเจน แอพลิเคชัน และการนำเสนอวิธีง่ายในการยกเลิกการดำเนินการ
 • โดยทั่วไป ส่วนเริ่มต้นของแอพลิเคชันการเริ่มต้นระบบ แสดงผู้ใช้ที่ มีส่วนติดต่อผู้ใช้ (เช่นกล่องโต้ตอบ) ที่แสดงพร้อมท์สำหรับวิธี พวกเขาต้องการที่จะดำเนินการต่อไป ตรวจสอบว่า โปรแกรมถูกติดตั้งแล้วหรือไม่ ถ้า ไม่มี โดยทั่วไปขั้นตอนถัดไปคือ ติดตั้งต่อ Start แอพลิเคชันที่สามารถใช้เวลาที่ผู้ใช้ใช้กล่องโต้ตอบการอ่าน กล่องเมื่อต้องการเริ่มการทำงานของเธรดอื่นเพื่อเริ่มการโหลดการตั้งค่ารหัส เมื่อนั้น คลิกเมาส์ของผู้ใช้ ตกลงโปรแกรมติดตั้งของคุณจะอยู่แล้วเป็นบางส่วน หรือทั้งหมดโหลด วิธีการนี้ช่วยลดการ perception ของผู้ใช้ของเวลาที่ใช้ในการโหลดแอพลิเคชันของคุณอย่างมาก
 • ถ้าแอพลิเคชันมีการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ อาจใส่ดิสก์ที่จะเรียกใช้แอพลิเคชัน เช่นเดียวกับกรณีเซ็ตอัพ คุณ สามารถเริ่มการทำงานเธรดอื่นเพื่อเริ่มการโหลดรหัสแอพลิเคชัน วิธีการนี้ช่วยประหยัด เวลาการรอสำหรับผู้ใช้
 • .NET Framework หรือแพคเกจสามารถเผยแพร่ต่อกรอบของ.NET ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ปลายทางเมื่อต้องการเริ่มการทำงานของ Visual Studio .NET แอพลิเคชัน ดังนั้น จึง เป็นความคิดที่ดีการกระจายด้วย.NET Framework ของคุณ โปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นระบบ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกระจาย ด้วยโปรแกรมประยุกต์ Visual Studio .NET .NET Framework คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  324733อย่างไร ถึง: กระจาย ด้วยระบบ.NET Visual Studio .NET Framework โครงการ
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์อาจเป็นทรัพยากรที่จำกัดในระบบจำนวนมาก ต่อไปนี้คือ คำแนะนำในการลดการใช้งานฮาร์ดดิสก์:
  • เก็บจำนวนแฟ้มที่ต้องอยู่บนฮาร์ดดิสก์ เมื่อต้องการค่าต่ำสุด จำกัดเหล่านี้ไปยังไฟล์ที่ต้องติดตั้งให้เรียกใช้ โปรแกรมหรือใช้ตสูงนานผิดเมื่อต้องอ่าน จากซีดีรอม
  • ในหลายกรณี คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งแฟ้มที่ไม่จำเป็นในการ ฮาร์ดดิสก์ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้อาจมีประโยชน์เช่นต้องเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน ให้ผู้ใช้ตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกระหว่างต้นทุนและประโยชน์ของการจัดเก็บบนฮาร์ดดิสก์
  • วิธีการที่จะลบคอมโพเนนต์ที่มีรวม ใส่ลงในฮาร์ดดิสก์นั้น
  • ถ้าโปรแกรมประยุกต์ของคุณเก็บข้อมูล ให้แก่ผู้ใช้บางอย่าง ควบคุมดังกล่าว ประกอบด้วยตัวเลือกในการเริ่มต้นแอพลิเคชันเช่นตัวเลือกการตั้งค่าเป็น จำกัดของยอดเงินสูงสุดของข้อมูลในแคชซึ่งจะถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือยังแอพลิเคชันใด ๆ ที่ละทิ้ง cached ข้อมูลเมื่อนั้นหยุดการทำงาน

ตัวอย่างทีละขั้นตอน

 1. เริ่ม Visual Studio .NET
 2. สร้างตัวอย่างง่าย แอพลิเคชันของคอนโซล หรือ แอพลิเคชันของ Windows.
 3. สร้างแอพลิเคชัน
 4. ในการ แฟ้ม เมนู ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิก โครงการ.
 5. ในชนิดโครงการคลิก ตั้งค่าและการปรับใช้โครงการ. ใน แม่แบบคลิก โครงการที่มีการติดตั้ง.
 6. ชื่อโครงการ โปรแกรมติดตั้งแล้ว คลิกตกลง.
 7. ในโซลูชัน Explorer คลิกขวาของคุณ โปรแกรมติดตั้ง โครงการ คลิก เพิ่มแล้ว คลิกแฟ้ม.
 8. ในการ ชื่อแฟ้ม ข้อความกล่อง พิมพ์เส้นทางแบบสัมบูรณ์ ของแฟ้มปฏิบัติการที่คุณมีอยู่แล้วภายใน step3 และจากนั้น คลิกเปิด.
 9. ในการ รุ่นต่อไป เมนู คลิก รุ่นต่อไป โซลูชัน.
 10. เริ่มการทำงานการแก้ไขข้อความใด ๆ (เช่น Notepad)
 11. วางรหัสต่อไปนี้ในตัวแก้ไขข้อความ และจากนั้น ให้บันทึกแฟ้ม เป็น Autorun.inf:
  [autorun] 
  open=Setup.exe 
  		
 12. เพื่อจัดเตรียมซีดีรอมทำงานอัตโนมัติสำหรับ Visual Studio .NET แอพลิเคชันที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 3 คัดลอกแฟ้มที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 9 และ Autorun.inf แฟ้มที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 11 ไปยังซีดีรอม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เมื่อต้องดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
172078HOWTO: เปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่เผยแพร่บนซีดีรอม
136214 วิธีทดสอบแฟ้ม Autorun.inf


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 818804 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
Keywords: 
kbredistribution kbhowtomaster kbmt KB818804 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:818804

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com