การเชื่อมโยงหลายมิติไปยังภาพนิ่งไม่ทำงานเมื่อเครื่องหมายจุลภาคจะรวมอยู่ในชื่อเรื่องของการนำเสนอภาพนิ่งใน PowerPoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 818853 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน 2010 PowerPoint ของ Microsoft Office
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของคุณไปยังภาพนิ่งอื่นในงานนำเสนอภาพนิ่งใน Microsoft PowerPoint 2002 ใน Microsoft Office PowerPoint 2003 หรือ ใน Microsoft Office PowerPoint 2007 เมื่อคุณทำเช่นนี้ การเชื่อมโยงหลายมิติที่ไม่มี การทำงาน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้ถ้าชื่อเรื่องภาพนิ่งทางที่คุณประกอบด้วยเครื่องหมายจุลภาค

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติเมื่อต้องเพิ่มหมายเลขภาพนิ่งและภาพนิ่งชื่อเรื่องไปยังที่อยู่ แล้ว เอาเครื่องหมายจุลภาคจะจากอยู่


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 818853 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office PowerPoint 2007
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbweb kbformat kbprb kbmt KB818853 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:818853

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com