הודעות שגיאה "Error 1919. Error configuring ODBC data source" ("שגיאה 1919. ??שגיאה בהגדרת תצורה של מקור נתוני ODBC") מתקבלות כאשר אתה מפעיל את תוכנית ההתקנה של Office

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 818954 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לבצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. ודא כי אתה יודע לשחזר את הרישום במקרה שתתרחש בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מפעיל את תוכנית ההתקנה של כל אחת מהתוכניות הנמנות בסעיף 'חל על', עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
Error 1919. Error configuring ODBC data source: MS Access Database. ODBC error 6: Component not found in the registry. Verify that the file MS Access Database exists and that you can access it. (שגיאה 1919. ??שגיאה בהגדרת תצורה של מקור נתוני ODBC: MS Access Database. שגיאת ODBC 6: הרכיב לא נמצא ברישום. ודא שהקובץ MS Access Database קיים ושבאפשרותך לגשת אליו.)
אם תלחץ על התעלם, עלולה להתקבל הודעת השגיאה הבאה:
Error 1919. Error configuring ODBC data source: Excel Files. ODBC error 0: Verify that the file Excel Files exists and that you can access it. (שגיאה 1919. ??שגיאה בהגדרת תצורה של מקור נתוני ODBC: Excel Files. שגיאת ODBC 0: ודא שהקובץ Excel Files קיים ושבאפשרותך לגשת אליו.)
כמו כן ייתכן שתתקבל אחת מהודעות השגיאה הבאות:
Error 1919. Error configuring ODBC data source: MS Access Database. ODBC error 0: Verify that the file MS Access Database exists and that you can access it. (שגיאה 1919. ??שגיאה בהגדרת תצורה של מקור נתוני ODBC: MS Access Database. שגיאת ODBC 0: ודא שהקובץ MS Access Database קיים ושבאפשרותך לגשת אליו.)
Error 1919. Error configuring ODBC data source: Visual FoxPro Database. ODBC error 0: Verify that the file Visual FoxPro Database exists and that you can access it. (שגיאה 1919. ??שגיאה בהגדרת תצורה של מקור נתוני ODBC: Visual FoxPro Database. שגיאת ODBC 0: ודא שהקובץ Visual FoxPro Database קיים ושבאפשרותך לגשת אליו.)
Error 1919. Error configuring ODBC data source: Visual FoxPro Tables. ODBC error 0: Verify that the file Visual FoxPro Tables exists and that you can access it. (שגיאה 1919. ??שגיאה בהגדרת תצורה של מקור נתוני ODBC: Visual FoxPro Tables. שגיאת ODBC 0: ודא שהקובץ Visual FoxPro Tables קיים ושבאפשרותך לגשת אליו.)
Error 1919. Error configuring ODBC data source: dBASE Files. ODBC error 6: Verify that the file dBASE Files exists and that you can access it. (שגיאה 1919. ??שגיאה בהגדרת תצורה של מקור נתוני ODBC: dBASE Files. שגיאת ODBC 6: ודא שהקובץ dBASE Files קיים ושבאפשרותך לגשת אליו.)

סיבה

הבעיות עשויות להתעורר כאשר ברישום של Windows חסרים מפתחות רישום מסוימים.

פתרון הבעיה

כדי לפתור את הבעיה, החלף את מפתחות הרישום החסרים. לשם כך, השתמש באחת השיטות הבאות.

שיטה 1: התקן MDAC 2.8

כדי להתקין MDAC 2.8, בקר באתר האינטרנט הבא של MSDN:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/data/aa937712.aspx

לקבלת מידע נוסף על MDAC 2.8, לרבות הוראות להתקנה ולהסרה, בקר באתר האינטרנט הבא של MSDN:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms810805.aspx
לאחר שתתקין את MDAC 2.8, עליך להפעיל מחדש את המחשב ולהתחבר עם אישורי ניהול.

הערה MDAC 2.8 מותקן גם כאשר אתה מתקין את Microsoft Windows XP Service Pack 2 ?(SP2). אם מערכת ההפעלה שברשותך היא Windows XP, באפשרותך לבחור להתקין את Windows XP SP2 במקום לבצע את השלבים הקודמים. כדי להתקין את Windows XP SP2, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/xpsp2getinstall

לקבלת מידע נוסף על Windows XP SP2, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/windowsxp/sp2/default.mspx

שיטה 2: אפס את מפתחות הרישום באמצעות קובץ Mdac.inf

השתמש ב-Mdac.inf כדי לאפס את מפתחות הרישום.

הערה תוכנית זו עשויה לבקש ממך את תקליטור Windows כדי להשיג קבצים חדשים.

בצע אחת מהפעולות הבאות בהתאם למערכת ההפעלה שלך, אם יש ברשותך את תקליטור Windows.

לגירסאות המסחריות של Microsoft Windows 2000, של Microsoft Windows XP ושל Microsoft Windows Server 2003

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד path\inf בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.

  בדוגמה זו, המילה path היא הנתיב של התיקיה בה מאוחסן Winodws. לדוגמה, הקלד C:\Windows\Inf או C:\Winnt\Inf. כברירת מחדל, C:\Windows היא התיקיה שבה מותקן Windows XP. כברירת מחדל, C:\Winnt היא התיקיה שבה מותקן Windows 2000 והתיקיה שבה מותקן Windows XP אם שדרגת את Windows 2000 ל-Windows XP.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקיה.
 3. בכרטיסיה תצוגה בתיבה הגדרות מתקדמות לחץ על הצג קבצים ותיקיות מוסתרים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ על Mdac.inf באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על התקן.
 5. אם תתבקש לספק את תקליטור Windows, הכנס אותו לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD.
 6. לחץ על התיקיה I386 בדיסק הקשיח (בדרך-כלל, C:\I386) ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה אם התיקיה I386 היא תיקיית משנה של תיקיית Windows, בכמה מחשבים, אין באפשרותך לבחור בה. במקרה זה, הקלד את הנתיב המלא בתיבה Copy files from (העתק קבצים מ:) (לדוגמה, הקלד C:\Windows\I386 או C:\Winnt\I386) ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. הפעל מחדש את המחשב.

לגבי מהדורות יצרן ציוד מקורי (OEM) של Windows 2000 או של Windows XP

אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות עורך הרישום או בשיטה אחרת עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.

שלב 1: שנה את מפתחות הרישום

 1. אתר את התיקיה I386 בדיסק הקשיח ורשום את הנתיב שלה.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 3. בתיבה פתח את, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. בעורך הרישום, אתר את המפתח הבא ולחץ עליו:
  HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
 5. לחץ על הערך Installation Sources (מקורות התקנה) באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על שנה.
 6. בתיבה נתוני ערך, שנה את הערך לנתיב של התיקיה I386 בדיסק הקשיח ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. חזור על שלבים 5 ו-6 עבור כל אחד מהערכים הבאים:
  • SourcePath
  • ServicePackSourcePath
 8. צא מעורך הרישום.

שלב 2: התקן את Mdac.inf

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד C:\Winnt\Inf בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקיה.
 3. בכרטיסיה תצוגה בתיבה הגדרות מתקדמות לחץ על הצג קבצים ותיקיות מוסתרים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ על Mdac.inf באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על התקן.
 5. אם תתבקש לספק את תקליטור Windows, הכנס אותו לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD.
 6. לחץ על התיקיה I386 בדיסק הקשיח (בדרך-כלל, C:\I386) ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערות
  • אם אין ברשותך תקליטור של ההתקנה הנוכחית של Windows, לחץ על עיון ולאחר מכן אתר את התיקיה I386 ובחר בה.
  • אם התיקיה I386 היא תיקיית משנה של תיקיית Windows, בכמה מחשבים, אין באפשרותך לבחור בה.

   במקרה זה, הקלד את הנתיב המלא בתיבה Copy files from (העתק קבצים מ:) (לדוגמה, הקלד C:\Windows\I386 או C:\Winnt\I386) ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. הפעל מחדש את המחשב.

שיטה 3: יבא את מפתחות הרישום ממחשב אחר ברשת

הערה כאשר אתה מייבא את מפתחות הרישום ממחשב אחר, ודא שבמחשב המקור ובמחשב היעד פועלת אותה מערכת הפעלה. לדוגמה, אם אתה משתמש בשיטה זו במחשב שבו פועל Windows XP, אתר מחשב שבו פועל Windows XP שבו באפשרותך להשתמש כדי לייצא את מפתחות הרישום.

אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות עורך הרישום או בשיטה אחרת עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.

חלק 1: יצא את המפתחות מהרישום במחשב "המקור"

 1. במחשב שבו המפתחות אינם חסרים (המחשב "המקור"), לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את המפתח הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC
 3. בתפריט קובץ, לחץ על ייצוא.
 4. בתיבה Save in (שמירה ב:), ציין את המיקום שבו יישמר זמנית קובץ הרישום (קובץ reg).

  בתיבה שם הקובץ, הקלד שם קובץ ולאחר מכן לחץ על שמור.
 5. אתר את המפתח הבא ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ODBC
 6. חזור על שלבים 4 ו-5 כדי לייצא מפתח זה.

חלק 2: ייבא את המפתחות לרישום במחשב "היעד"

 1. העתק את קבצי reg שיוצאו מהמחשב "המקור" למיקום זמני במחשב שבו חסרים המפתחות (המחשב "היעד").
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. בתפריט רישום, לחץ על ייבוא קובץ רישום.
 4. אתר את קבצי reg שהעתקת בשלב 1, לחץ עליהם ולאחר מכן לחץ על פתח.
 5. חזור על השלבים 4 ו-?5 עבור קובץ reg השני.

דרכים לעקיפת הבעיה

ייתכן שיהיה באפשרותך לעקוף בעיה זו באמצעות לחיצה על נסה שנית מספר פעמים בעת קבלת הודעות שגיאה אלו. עם זאת, אופן זה של עקיפת הבעיה לא יפעל לטווח רחוק; ייתכן שיתעוררו בעיות מאוחר יותר אם תנסה להפעיל 'זיהוי ותיקון' או אם תנסה להתקין מחדש את Microsoft Office 2003.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על פתרון הודעות שגיאה " Error 1919" (שגיאה 1919) ב-Office 2003, חפש את הביטוי Error 1919 (שגיאה 1919) ב-Microsoft Knowledge Base. כדי לעשות זאת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;KBHOWTO

מאפיינים

Article ID: 818954 - Last Review: יום חמישי 13 מאי 2010 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
מילות מפתח 
kbupdate kbregistry kbwindowsinstaller kbsetup kberrmsg KB818954

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com