การ Java ภาษาแปลงผู้ช่วย (JLCA) อยู่ในขณะนี้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 819018 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Microsoft Java ภาษาแปลงผู้ช่วย (JLCA) เป็นเครื่องมือที่แปลงรหัสต้นทางภาษาจาวาที่มีอยู่สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการย้ายโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่เพื่อ Framework Microsoft .NET เพื่อ c# โดยอัตโนมัติ ผู้ Java ภาษาการแปลงช่วยแสดงวิธีการต้นทุนต่ำ quickest เพื่อย้ายโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่เพื่อ c# บน.NET Framework นักพัฒนาสามารถขยายโปรแกรมประยุกต์ของตนใน การผลิต และ exhaust บริการเว็บ XML จากนั้นแล้วให้ใช้ประโยชน์จากผลประโยชน์ของระบบสำหรับนักพัฒนาที่.NET ซึ่งรวมถึง Microsoft ASP.NET, Microsoft ADO.NET และ Microsoft Windows Forms ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ Java ภาษาการแปลงช่วยให้ต่อไปนี้:
 • การรวมกับ Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005

  ผู้ Java ภาษาการแปลงช่วยให้การเขียนโปรแกรมเครื่องมือสนับสนุนผ่านการรวมกับรางวัล award Microsoft Visual Studio .NET หรือ Microsoft Visual Studio 2005 IDE คุณสามารถระบุได้อย่างง่ายดาย หรือดำเนินการต่อเนื่องโปรแกรมประยุกต์พัฒนาหรือการโยกย้ายงานเมื่อคุณใช้ IDE
 • การป้องกันสำหรับการลงทุนที่มีอยู่

  ช่วยเมื่อคุณแปลงตรรกะทางธุรกิจของคุณ ที่ Java ภาษาการแปลงช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการลงทุนของคุณที่มีอยู่ในความรู้ของธุรกิจ ซึ่งลดความเสี่ยงของการพัฒนาใหม่ในขณะนั้นลดลงของเวลาเมื่อต้องการตลาด
 • ใช้ delivers เต็ม c# งาน

  ผู้ Java ภาษาการแปลงช่วยแปลงรหัสต้นทางภาษาจาวาที่มีอยู่ให้ c# JLCA นั้นแล้วโดยตรงใช้.NET Framework พื้นฐาน คุณทันทีสามารถใช้คุณลักษณะการเขียนโปรแกรมคอมโพเนนต์ที่เป็นของ c# และการใช้พลังงานของ.NET Framework
โปรแกรมประยุกต์และบริการที่มีแปลงกับผู้ Java ภาษาการแปลงช่วยทำงานบน.NET Framework เท่านั้น จะไม่รันบนเครื่องใด ๆ เสมือนของ Java Microsoft พัฒนา Java ภาษาการแปลงช่วยอย่างอิสระ คุณไม่ใช่ endorsed หรืออนุมัติ โดย Sun Microsystems, Inc.

เมื่อต้องการดาวน์โหลด JLCA แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=46BEA47E-D47F-4349-9B4F-904B0A973174&displaylang=en

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ Java ภาษาการแปลงช่วย แวะไปที่ไซต์ของเว็บเครือข่ายของนักพัฒนา Microsoft ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718346.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 819018 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual J++ 6.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
Keywords: 
kbinfo kbmanaged kbjava kbide kbarttypeinf kbcode kbmt KB819018 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:819018

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com