ภาพรวมของเครื่องมือการ COMDisable

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 819036 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเครื่องมือ COMDisable นอกจากนี้ยังประกอบด้วยตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ COMDisable ทำต่อไปนี้:
 • ดูรายการของพอร์ต COM ที่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ปิดใช้งาน และเปิดใช้งานพอร์ต COM เหล่านี้
เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือ COMDisable แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/b/2/6/b2624690-0fdc-4842-b850-8d21ca893962/COMDisable.msi

ภาพรวม

ด้วยเครื่องมือ COMDisable คุณสามารถดูรายการของ COM ที่พร้อมใช้งานพอร์ตบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ นอกจากนี้คุณสามารถปิดใช้งาน หรือการเปิดใช้งานพอร์ต COM บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยไม่มีการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง

คุณสามารถใช้ COMDisable ในสถานการณ์เมื่อ Windows Server 2003 ตรวจพบอุปกรณ์พอร์ตอนุกรมที่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ในบางสถานการณ์ อุปกรณ์พอร์ตอนุกรม เช่นอุปกรณ์ระบบการวางตำแหน่งสากล (GPS) อาจจะไม่ถูกต้องพบ โดย Windows เป็นเมาส์อนุกรม เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถแก้ไขรีจิสทรี และเพิ่มรายการสำหรับพอร์ตที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องตรวจพบ โดย Windows

หมายเหตุ:อาการ COMDisable ถูกออกแบบไปยังที่อยู่นอกจากนี้ยังอาจมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการจัดการ โดย COMDisable โดยเฉพาะ เมื่อใช้การ์ดเชื่อมต่อ USB ไปยังชุดบาง อะแดปเตอร์เองอาจพยายามตรวจสอบว่า มีแนบเมาส์พอร์ตอนุกรม และดังกล่าวอาจเลียนแบบเมาส์ USB แทนที่มีพอร์ตอนุกรม ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้หากอุปกรณ์พอร์ตอนุกรมที่แนบมาไม่เมาส์จริง ลักษณะการทำงานนี้คือ ฟังก์ชันของฮาร์ดแวร์ของการ์ดเชื่อมต่อ USB ไปยังชุด และไม่ได้ถูกควบคุม โดย Windows หรือเครื่องมือ COMDisable คุณสามารถกำหนดว่า นี้เกิดขึ้น โดยดูที่'ตัวจัดการอุปกรณ์' ถ้าการ์ด USB ไปยังชุดไม่ปรากฏขึ้นพอร์ต (COM & LPT)ส่วน และจะแสดงอยู่ในนั้นอุปกรณ์การติดต่อบุคคลส่วน ซึ่งหมายความว่า การ์ดเชื่อมต่อ USB ไปยังชุดคือ emulating เมาส์ USB โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ลักษณะการทำงานนี้ได้รับการยืนยันจะเกิดขึ้นกับการ์ดเชื่อมต่อ Belkin F5U409 USB-หมายแล้ว อาจมีอะแดปเตอร์อื่น ๆ ที่ทำงานในลักษณะนี้ด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้และวิธีแก้ปัญหา คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
283063พอร์ตอนุกรมของอุปกรณ์อาจจะตรวจพบหน้าเป็นเมาส์พอร์ตอนุกรมใน Windows 2000
อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องมือ COMDisable คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง เมื่อคุณใช้ COMDisable ไปยังรายการพอร์ต COM ที่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ระบุหมายเลขพอร์ตและดำเนินการที่คุณต้องการดำเนินการ COMDisable แก้ไขรายการรีจิสทรีที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการ

COMDisable ได้รับการสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ที่รันระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) หรือในภายหลัง

ไวยากรณ์ของ COMDisable

COMDisable ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
comdisable /list

comdisable /disable COMportnumber

comdisable /enable COMportnumber

ตัวอย่าง

ปิดการใช้พอร์ต COM

ในสถานการณ์เมื่อ Windows ไม่ถูกต้องตรวจพบอุปกรณ์พอร์ตอนุกรมที่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้เครื่องมือ COMDisable เพื่อแสดงรายการของพอร์ต COM บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และ เพื่อพอร์ต COM การปิดใช้งานที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องตรวจพบ โดย Windows โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. กำหนดหมายเลขพอร์ต COM ที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องตรวจพบ โดย Windows
 2. ดูรายการพอร์ต COM ที่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
  comdisable /list
  พอร์ต COM ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณและสถานะของรายการจะปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  COM1 - (Standard port types) - Communications Port (COM1) - Currently enabled
  COM2 - (Standard port types) - Communications Port (COM2) - Currently enabled
  
  
 3. Verify that the COM port (where the device that is incorrectly detected by Windows is connected) is displayed in the list that you viewed in step 2. Also verify that the status of the port is displayed as "Currently enabled."
 4. Disable the COM port. To do so, type the following line at the command prompt, whereportnumberis the number of the COM port that you want to disable, and then press ENTER:
  comdisable /disable COMportnumber
  For example, to disable COM port 2, type the following, and then press ENTER:
  comdisable /disable com2
  You receive the following message:
  Port COM2 disabled, you need to reboot before the changes takes effect.
 5. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

Enable a COM Port

To enable a COM port, follow these steps:
 1. View the list of the available COM ports on the computer. To do so, type the following line at the command prompt, and then press ENTER:
  comdisable /list
  A list of the COM ports on your computer and their status is displayed.
 2. Type the following line at the command prompt, whereportnumberis the number of the COM port that you want to enable, and then press ENTER:
  comdisable /enable COMportnumber
  For example, to enable COM port 2, type the following, and then press ENTER:
  comdisable /enable com2
  You receive the following message:
  Port COM2 enabled, you need to reboot before the changes takes effect.
 3. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 819036 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbdownload kbhowtomaster kbinfo kbmt KB819036 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:819036

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com