รหัสเหตุการณ์ 13552 และ 13559 บนแบบจำลอง DFS สมาชิกหรือตัวควบคุมโดเมนที่กำลังจัดการโฮสต์สำหรับชุดแบบจำลอง SYSVOL แบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 819268
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมาชิกแบบจำลองการแจกจ่าย File System (DFS) หรือตัวควบคุมโดเมนที่กำลังจัดการโฮสต์สำหรับชุดแบบจำลอง SYSVOL คุณอาจพบเหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้ใน Event Viewer:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NtFrs
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 13552
วัน: 3/30/2003
เวลา: 4:18:48 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย: ตัวให้บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถเพิ่มคอมพิวเตอร์นี้ชุดแบบจำลองต่อไปนี้: "DFS_DOMAIN_ROOT|BIN"
รหัสสถานะข้อผิดพลาดของ windows เป็นรหัสสถานะข้อผิดพลาด FRS คือ FrsErrorJournalInitFailed

นอกจากนี้คุณอาจเห็นเหตุการณ์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NtFrs
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 13555
วัน: 3/31/2003
เวลา: 6:31:48 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย: ตัวให้บริการการจำลองแบบแฟ้มที่อยู่ในสภาวะข้อผิดพลาด ทำแฟ้มจะไม่ซ้ำไปยัง หรือ จากหนึ่งหรือทั้งหมดของชุดแบบจำลองบนคอมพิวเตอร์นี้จนกว่าจะมีดำเนินการตามขั้นตอนการกู้คืนข้อมูลดังต่อไปนี้:

หรือ

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NtFrs
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 13559
วัน: 4/3/2003
เวลา: 5:24:32 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย: ตัวให้บริการการจำลองแบบแฟ้มตรวจพบว่า เส้นทางรากของแบบจำลองมีการเปลี่ยนแปลงจาก "c:\bin" ถึง "c:\bin" ถ้านี่เป็นการย้าย intentional แล้วแฟ้มที่ มีชื่อ NTFRS_CMD_FILE_MOVE_ROOT ต้องถูกสร้างภายใต้เส้นทางรากใหม่ ซึ่งถูกตรวจพบสำหรับชุดแบบจำลองต่อไปนี้: "DFS_DOMAIN_ROOT|BIN"

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
811370การตัดสินค้าจากคลังที่จะคงที่ในการนำออกใช้ Pack 3 Post-Service ของ Ntfrs.exe
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เปลี่ยนบริการการจำลองแบบแฟ้ม (FRS) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) หรือในภายหลัง การปรับปรุง robustness ของบริการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนเพิ่มขนาดของแบบ USN Journal (เรียกอีกอย่างว่าการแจ้งเตือนการเปลี่ยนล็อก) จากเมกะไบต์ (MB) ที่ 128 เพื่อ 512 MB ในครั้งแรกที่ FRS จะเริ่มทำงานหลังจากที่การบริการได้รับการปรับปรุง พยายามเพิ่มขนาดของสมุดรายวัน USN ที่มีอยู่ในแต่ละไดรฟ์ข้อมูลที่ประกอบด้วยการตั้งค่าการจำลอง FRS ถ้าฮาร์ดดิสก์ไม่มีเนื้อที่ว่างเพียงพอที่จะเก็บแฟ้มสมุดรายวัน สมุดรายวัน USN ไม่สามารถเตรียมใช้งาน ดังนั้น มันล็อกเหตุการณ์ใน Event Viewer

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ใด ๆ ของวิธีการต่อไปนี้ Microsoft แนะนำให้ คุณลองวิธีที่ 1 หรือ 2 วิธีก่อนที่คุณใช้วิธีที่ 3

วิธีที่ 1: ลบแฟ้มเพื่อสร้างเนื้อที่ดิสก์เพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างเพิ่มเติมดิสก์บนไดรฟ์ข้อมูลที่โฮสต์ที่จำลอง FRS ตั้งค่าการจัดการสมุดรายวันการ USN เมกะไบต์ 512 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการลบแฟ้ม (temp) ชั่วคราวที่ไม่ได้ใช้หรือแฟ้มเบราเซอร์อินเทอร์เน็ตที่เก็บไว้ชั่วคราว พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
   /d ซีดีไดรฟ์ Your_FRS_\
   del *.tmp /s
  • เมื่อต้องการลบแฟ้มของผู้ใช้หรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
   /d ซีดีไดรฟ์ Your_FRS_\
   del *.dmp /s
  • เมื่อต้องการลบการใส่สัญลักษณ์เข้าไป%systemroot%\Symbolsพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ โฟลเดอร์ แล้วกด enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
   rd /s %systemroot%\symbols
   ขึ้นอยู่กับว่าเซิร์ฟเวอร์ที่มีสัญลักษณ์แบบเต็ม หรือขนาดเล็กที่ตั้ง ซึ่งอาจว่างประมาณ 70 ม. MB เพื่อ 600 MB
 2. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลบโพรไฟล์ผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้เก่า หรือไม่ได้ใช้ ไม่สามารถลบส่วนกำหนดค่าใด ๆ ที่อาจเป็นบัญชีบริการ
  1. คลิกขวาMy Computerคลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการโปรไฟล์ผู้ใช้แท็บ
  2. ในส่วนกำหนดค่าที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์นี้คลิกโปรไฟล์ที่คุณต้อง การเอาออก แล้ว คลิกลบ.
 3. เป็นการชั่วคราวลบ หรือย้ายแฟ้ม ที่คุณสามารถเข้าถึงจากเซิร์ฟเวอร์อื่น หรือคุณสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย แฟ้มที่คุณสามารถลบ และติดตั้งใหม่ได้ง่ายรวม Windows 2000 เครื่องมือดูแล เครื่องมือสนับสนุนอื่น ๆ ที่คุณได้ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และแฟ้มทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ %systemroot%\System32\Dllcache

วิธีที่ 2: ย้ายโฟลเดอร์ Staging ของบริการการจำลองแบบแฟ้ม

ย้ายโฟลเดอร์ที่ใช้ FRS Staging ลงบนฮาร์ดดิสก์ที่มีเนื้อที่ว่างเพียงพอกับโฮสต์ชุดแบบจำลองและสมุดรายวันการ USN-512 MBสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการย้ายโฟลเดอร์ที่ใช้ FRS Staging คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291823วิธีการตั้งค่าโฟลเดอร์ Staging ของบริการการจำลองแบบแฟ้มไปยังไดรฟ์แบบลอจิคัลที่อื่น

วิธีที่ 3: กำหนดขนาด USN Journal กลับไปยัง 128 เมกะไบต์สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


Microsoft แนะนำให้ คุณใช้วิธีที่ 1 หรือ 2 วิธีการแก้ไขปัญหานี้ If you cannot use one of these methods, or if they do not work around the problem, you can set the USN Journal size back to 128 MB. This method must be applied before you restart your computer or before you restart FRS. If FRS is started after you apply the 811370 hotfix, you must reformat all volumes that contain FRS-replicated content to decrease the USN Journal size.

To set the USN Journal size back to 128 MB, before you restart FRS, and after you have applied the 811370 hotfix, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters
 3. Look in theชื่อ:คอลัมน์ ถ้าการ
  Ntfs Journal size in MB
  entry does not exist, follow these steps to create it:
  1. คลิกการ
   พารามิเตอร์
   คีย์ย่อย: ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  2. ประเภท:Ntfs Journal size in MBแล้ว กด ENTER
 4. คลิกสองครั้ง
  Ntfs Journal size in MB
  entry.
 5. ในการค่ากล่อง ชนิด128คลิกฐานสิบภายใต้Baseแล้ว คลิกตกลง.
 6. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 7. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกบริการ.
 8. ในบริการคลิกขวาการจำลองแบบแฟ้มแล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
 9. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

For additional information about troubleshooting FRS problems, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
329491Configuring Correct Staging Area Space for Replica Sets
292438Troubleshooting Journal_Wrap Errors on Sysvol and DFS Replica Sets
221111Description of FRS Entries in the Registry

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 819268 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbprb kbmt KB819268 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:819268

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com