windows จะปิดการใช้พลังงานหลังจากปิดคอมพิวเตอร์ถ้าโปรแกรมเรียก ExitWindowsEx หรือฟังก์ชัน InitiateSystemShutdownEx

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 819760 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าโปรแกรมที่เรียกนั้นExitWindowsExฟังก์ชัน และยังใช้นั้นewx_shutdownค่าสถานะ Windows อาจปิดไฟแทนการแสดงข้อความ "ได้อยู่ในขณะนี้ปลอดภัยในการใช้พลังงานออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ" ตามที่คาดไว้ ลักษณะการทำงานนี้ยังเกิดถ้าการInitiateSystemShutdownExฟังก์ชันใช้ในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:กระบวนการInitiateSystemShutdownExฟังก์ชันสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อระบบสนับสนุนคุณลักษณะการใช้พลังงานออก

สาเหตุ

ใช้ Windows Server 2003ewx_shutdownค่าสถานะในแบบเดียวกับewx_poweroffค่าสถานะ ในอย่างอื่น Windows จะปิดการใช้พลังงานหลังจากปิดคอมพิวเตอร์ถ้าระบบสนับสนุนคุณลักษณะการใช้พลังงานออก

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  14-Mar-2005 18:47 5.2.3790.287   380,928 Licdll.dll    
  13-Mar-2005 06:50 5.2.3790.287  2,407,936 Ntkrnlmp.exe
  13-Mar-2005 02:28 5.2.3790.287  2,064,896 Ntkrnlpa.exe   
  13-Mar-2005 03:27 5.2.3790.287  2,109,952 Ntkrpamp.exe
  13-Mar-2005 06:34 5.2.3790.287  2,208,768 Ntoskrnl.exe   
  26-Dec-2004 21:17         1,513,002 System.adm
  13-Mar-2005 07:59 5.2.3790.287   540,672 Winlogon.exe   
  24-Feb-2005 20:24 6.1.22.4     371,936 Updspapi.dll
windows Server 2003 64 บิตรุ่น
  Date     Time  Version     Size    File name   Platform
  ---------------------------------------------------------------------
  13-Mar-2005 06:17 5.2.3790.287  5,606,912 Ntkrnlmp.exe IA-64
  26-Dec-2004 20:17         1,513,002 System.adm
  13-Mar-2005 02:20 5.2.3790.287   639,488 Winlogon.exe IA-64
  25-Feb-2005 02:52 6.1.22.4     639,712 Updspapi.dll IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Server 2003 Service Pack 1 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Server 2003

การแก้ปัญหานี้ใน Windows Server 2003 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ใน "แก้ไข" ส่วน:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์gpedit.msc.
 2. ภายใต้นโยบายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบแล้ว ขยายระบบ:.
 3. คลิกสองครั้งไม่ปิดการใช้พลังงานระบบหลังจากปิดระบบ Windows เกิดขึ้น.
 4. คลิกการการตั้งค่าแท็บ คลิกที่เปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลง.

windows Small Business Server 2003

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Windows Small Business Server 2003 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในส่วน "การแก้ปัญหา":
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์gpmc.msc.
 2. ขยายฟอเรสต์และกฎของโดเมนแล้ว ค้นหานี้คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจขนาดเล็กนโยบาย:
 3. คลิกขวาไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ของธุรกิจขนาดเล็กคอมพิวเตอร์policy, and selectแก้ไข.
 4. ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบแล้ว ขยายระบบ:.
 5. คลิกสองครั้งDo not turn off system power after a Windows system shutdown has occurred.
 6. คลิกการการตั้งค่าแท็บ คลิกที่เปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลง.
Alternatively, in Windows Small Business Server 2003, you may want to apply the settings only to the server. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. Install the hotfix.
 2. Start Registry Editor on the server, and then locate the following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DontPowerOffAfterShutdown
 3. ประเภท:1as the REG_DWORD value.
You can also add the registry value by typing the following at a command prompt on the Windows Small Business 2003 server:
reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT /v DontPowerOffAfterShutdown /t REG_DWORD /d 1 /f

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 819760 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbmt KB819760 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:819760

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com