เกม Microsoft: การแก้ไขปัญหาปัญหาเกมส์แบบมัลติ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 819836 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงให้คุณเห็นวิธีการตั้งค่าความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ เราขอแนะนำให้ คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะ หากคุณใช้วิธีแก้ปัญหานี้ ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมเหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
สิ่งสำคัญขั้นตอนเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายมีความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่ไม่ประสงค์ดี หรือ โดยซอฟท์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราขอแนะนำกระบวนการที่อธิบายในบทความนี้เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม เพื่อใช้งาน ตามที่พวกเขาออกแบบมา หรือ เพื่อใช้ความสามารถต่าง ๆ ของโปรแกรมเฉพาะ ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ เราขอแนะนำให้ คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะใช้กระบวนการนี้ ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมเหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ เราขอแนะนำให้ คุณใช้ขั้นตอนนี้ถ้าเป็นต้องใช้กระบวนการนี้จริง ๆ

คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายมีความเสี่ยงจากการถูกโจมตี โดยผู้ใช้ที่ไม่ประสงค์ดี หรือ โดยซอฟท์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้ แต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีแก้ปัญหานี้ดุลยพินิจของคุณเอง ใช้วิธีแก้ปัญหานี้อยู่ในความเสี่ยงของคุณเอง
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหามากที่สุด ปัญหาเกมส์แบบมัลติรู้จักในเกมของ Microsoft ที่มีอยู่ในเครื่อง ส่วน"ใช้งาน" หากวิธีการต่าง ๆ ในบทความนี้ไม่สามารถแก้ปัญหา อาจถูกกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายไม่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ Microsoft เกม สนับสนุนให้การสนับสนุนสำหรับการกำหนดค่าเครือข่ายส่วนบุคคลของคุณ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), ไฟร์วอลล์ หรือเราเตอร์ ถ้าคุณสงสัยว่าที่ของคุณ เครือข่ายส่วนบุคคล ISP ไฟร์วอลล์ หรือเราเตอร์เป็นสาเหตุของปัญหาของคุณ ผู้ติดต่อ บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ หรือซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ บริการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงาน หรือเล่น เกมที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน" คุณอาจพบหนึ่ง หรือ เพิ่มเติมกับอาการต่อไปนี้:
 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังไซต์เกมออนไลน์ หรือ เซสชัน
 • คุณไม่สามารถเข้าร่วมเกมส์
 • คุณไม่สามารถเป็นเจ้าของเกมส์
 • คุณไม่ได้เชื่อมต่อจากเกมส์ เซสชัน
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเล่น หรือ เชื่อมต่อไปยังเซสชันเกมส์แบบมัลติ
 • คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานช้าลงในระหว่างหลายคน เกม

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปตามลำดับซึ่งแสดง

วิธีที่ 1: รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ โดยใช้เริ่มต้นระบบแบบใหม่ทั้งหมด

เมื่อคุณเริ่ม Microsoft Windows ซอฟต์แวร์อื่น ๆ อาจเริ่มการทำงานร่วมกับ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมเหล่านี้อาจรวมถึงซอฟต์แวร์และระบบโปรแกรมป้องกันไวรัสที่อาจรบกวนเกม เมื่อคุณทำตามขั้นตอนในการเริ่มต้นระบบใหม่สะอาด คุณป้องกันไม่ให้โปรแกรมเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ คุณต้องล็อกอิน เป็นผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อทำตามขั้นตอนนี้ ถ้าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจยังป้องกันคุณดำเนินการนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการใหม่ทั้งหมด บูตเครื่อง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
331796ดำเนินการเริ่มต้นระบบแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมแบ็คกราวน์ขัดแย้งกับเกมหรือโปรแกรมของคุณ

วิธีที่ 2: ปิดใช้งานไฟร์วอลล์หรือโปรแกรมป้องกันไวรัส

คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายของคุณมีความเสี่ยงจากการถูกโจมตี โดยผู้ใช้ที่ไม่ประสงค์ดี หรือ โดยซอฟท์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้ แต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีแก้ปัญหานี้ดุลยพินิจของคุณเอง ใช้วิธีแก้ปัญหานี้อยู่ในความเสี่ยงของคุณเอง

เกมอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อไปยังบริการเกมส์แบบมัลติถ้าคุณมีโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือติดตั้งโปรแกรมไฟร์วอลล์ ตัวอย่างเช่น ไฟร์วอลล์โปรแกรมที่อนุญาตให้เข้าถึงหรือบล็อกการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนพื้นฐาน สำหรับแต่ละโปรแกรมเช่นการแจ้ง เตือนของโซน MacAfee Personal Firewall, Norton Internet Security น้ำแข็งสีดำ Defender เรื่อยไป

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือไฟร์วอลล์ ปิดการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ หรือชั่วคราวซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อช่วยให้คุณปิดการใช้งานโปรแกรม ไอคอนของโปรแกรมเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นในพื้นที่แจ้งเตือนที่มุมล่างขวาของหน้าจอ คุณอาจปิดการใช้งานโปรแกรม โดยใช้ไอคอนเหล่านี้

ถ้าปิดใช้งานไฟร์วอลล์ช่วยแก้ปัญหา ติดต่อบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์ของคุณเพื่อทำงานกับเกมหรือการจำลองของคุณ ดูส่วน "อ้างอิง" ในบทความนี้สำหรับการเชื่อมโยงไปยังบทความอื่น ๆ ที่ประกอบด้วยวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

วิธีที่ 3: การเลี่ยงผ่านเราเตอร์

หากคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยใช้เราเตอร์ อาจมีปัญหากับการตั้งค่าการกำหนดค่าที่จำเป็นต้องปรุงการตั้งค่า เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายเกิด โดยที่เวิร์ฟเวอร์ หรือปัญหาที่มีผลต่อเราเตอร์ ลองข้ามขั้นตอนของเราเตอร์ โดยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรงไปยังโมเด็ม อย่าลืมว่า การทดสอบนี้เท่านั้นยืนยันว่า เราเตอร์ที่มีการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ถ้าเกมเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีปัญหาเมื่อคุณทำการเลี่ยงผ่านเราเตอร์ เชื่อมต่อเราเตอร์ใหม่ทันที แล้ว ติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์หรือ ISP ของคุณสำหรับความช่วยเหลือในการกำหนดค่าเราเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

วิธีที่ 4: ดาวน์โหลด และติดตั้ง Microsoft DirectX

เราขอแนะนำให้ ผู้เล่นทั้งหมดที่เข้าร่วมใช้ DirectX รุ่นเดียวกัน เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้ง DirectX รุ่นล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/directx/default.mspx
ถ้าคุณมี DirectX ที่มีการติดตั้งรุ่นล่าสุด ติดตั้ง DirectX หลังจากที่คุณเริ่มทำการใหม่ใหม่ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ โดยใช้กระบวนการรีสตาร์ทใหม่ทั้งหมด ดูที่ส่วน "รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ โดยใช้การรีสตาร์ทใหม่ทั้งหมด" ในบทความนี้

วิธีที่ 5: เปิดพอร์ตที่จำเป็น

พอร์ตที่แน่นอนอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เกมที่คุณต้องการเข้าถึง

เมื่อต้องการดูพอร์ตเฉพาะที่ต้องการเล่นเกมของคุณ ค้นหา Microsoft Knowledge Base โดยใช้ชื่อเกมและคำสำคัญ "พอร์ต"

สามารถกำหนดค่าเราเตอร์ที่แตกต่างกันและไฟร์วอลล์เพื่ออนุญาต หรือบล็อกพอร์ต เนื่องจากมีหลายชนิดของเราเตอร์และไฟร์วอลล์ คุณควรติดต่อผู้ผลิตของคุณ ISP หรือไฟร์วอลล์ หรือเราเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่า พอร์ตที่จำเป็นสำหรับเกมที่เปิดอยู่

คุณสามารถค้นหาหลาย ๆ บริษัทเว็บไซต์ที่ให้ "ทดสอบพอร์ต" หรือ "การสแกนพอร์ต" เครื่องมือการตรวจสอบว่า พอร์ตต่าง ๆ ที่เหมาะสมจะเปิดในระบบของคุณ เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งของไซต์เหล่านี้ ค้นบนคำสำคัญ "พอร์ตเครื่องมือการสแกน"
หมายเหตุในสภาพแวดล้อมไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์แบบ การตั้งค่าคอนฟิกพอร์ตสามารถเปลี่ยนแปลง โดยผู้ดูแลระบบเครือข่ายเท่านั้น

วิธีที่ 6: การเรียกใช้เครื่องมือประเมินการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เครื่องมือ Microsoft เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการประเมินรันการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับอินเทอร์เน็ตหลาย เมื่อต้องการใช้เสียค่าใช้จ่าย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/windows/using/tools/igd/default.mspx
ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่าคอนฟิกของเครือข่าย และการ ปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งค่าคอนฟิก

ไฟร์วอลล์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ICF)

Microsoft Windows รุ่นล่าสุดมีซอฟต์แวร์ ICF ที่คุณสามารถใช้เพื่อจำกัดข้อมูลที่ลักษณ์ระหว่าง อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายภายในบ้าน หรือสำนักงานขนาดเล็กของคุณ ICF ยังช่วยป้องกันการ คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเคเบิลโมเด็ม DSL แบบ โมเด็ม หรือโมเด็มผ่านสายโทรศัพท์ เปิดใช้งานไฟร์วอลล์ในการเชื่อมต่อใด ๆ ที่ เชื่อมโดยตรงต่อไปยังอินเทอร์เน็ต ICF ไม่จำเป็นถ้าเครือข่าย ไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่แล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต Connection Firewall ใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
283673ฉันสามารถเปิด หรือปิดไฟร์วอลล์ใน Windows XP Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าได้อย่างไร
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไฟร์วอลล์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
320855คำอธิบายของ Windows XP Internet Connection Firewall

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

เกี่ยวข้องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางกับ ก่อสร้างของของคุณ บ้าน และแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวน คุณอาจไม่มีปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด จากการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย สำหรับรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพของ การเชื่อมต่อของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดการเชื่อมต่อเครือข่าย เมื่อต้องการดูสถานะของการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   แล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
  2. คลิกเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตคลิกเครือข่ายและการใช้ร่วมกันที่ศูนย์แล้ว คลิกจัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย.
 2. คลิกสองครั้งที่การเชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณต้องการ ตรวจสอบหรือไม่
 3. หมายเหตุสถานะในการการเชื่อมต่อบานหน้าต่างงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเครือข่ายไร้สาย เชื่อมต่อ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
313242ทรัพยากรที่สองเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเครือข่ายปัญหาการเชื่อมต่อใน Windows XP

เชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์

ติดต่อผู้ผลิตโมเด็มหรือคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับล่าสุด การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับโมเด็มของคุณ ดูส่วน "อ้างอิง" ในบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ เมื่อต้องการเกิดขึ้น ลอง ISP อื่น ไม่มี isp หลาย ๆ แห่งที่ว่างอยู่บนอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ และขั้นตอนการดำเนินการนี้ บทความไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คุณอาจจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้น การเชื่อมต่อ เชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลหรือ DSL เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้เมื่อต้องการดูดีกว่า หรือ ประสิทธิภาพที่เร็วขึ้น

เครือข่ายที่เข้ากันได้กับ UPnP

UPnP ได้มากกว่าเท่านั้นกับส่วนขยายอย่างง่ายของเครื่องแบบพลักแอนด์เพลย์ โมเดลที่ต่อพ่วง สนับสนุนการเป็นศูนย์การการกำหนดค่าโดยระบบเครือข่ายที่ คุณไม่สามารถดู และค้นหาอัตโนมัติสำหรับ breadth ของประเภทอุปกรณ์จาก ผู้จัดจำหน่ายที่แตกต่างกัน ด้วย UPnP อุปกรณ์สามารถเข้าแบบไดนามิกร่วมเครือข่าย ขอรับที่อยู่ IP การสื่อสารความสามารถ และสถานะการออนไลน์ที่กำหนด และ ความสามารถของอุปกรณ์อื่น ๆ สิ่งนี้ทำโดยอัตโนมัติ การเปิดการใช้งานเครือข่ายการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์จริง

UPnP ช่วยให้อุปกรณ์สื่อสารกับหนึ่งอื่น ๆ โดยตรง การเปิดการนี้อาจใช้งานระบบเครือข่ายเพียร์- ถ้าคุณจะซื้อใหม่ ฮาร์ดแวร์ มองหาโลโก้ UPnP บนกล่อง ถ้าคุณมีฮาร์ดแวร์ UPnP เป็นส่วนหนึ่ง เครือข่ายของคุณที่มีอยู่ ยืนยันว่า มีการเปิดใช้ในการตั้งค่า หรือผู้ติดต่อ ผู้ผลิตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Internet Connection Sharing คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
234815คำอธิบายของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การใช้ร่วมกัน
หมายเหตุไฟร์วอลล์ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์จากการถูกโจมตี โดยผู้ใช้ที่ไม่ประสงค์ดี หรือ โดยซอฟท์แวร์ที่เป็นอันตราย เช่นไวรัส ที่ใช้ ปริมาณการใช้ไม่ได้ร้องขอขาเข้าเครือข่ายงานเพื่อโจมตีคอมพิวเตอร์ ก่อนที่คุณ ปิดการใช้งานไฟร์วอลล์ของคุณ คุณต้องตัดการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากเครือข่ายทั้งหมด และ จากอินเทอร์เน็ต
ที่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้นโดย บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน หรือโดยนัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Microsoft ให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณ ค้นหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความเที่ยงตรงของผู้ติดต่อของบริษัทอื่นนี้ ข้อมูลเมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเกมใน Windows Vista ให้ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ "แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเกม" ในวิธีใช้ของ Windows Vista และสนับสนุน เมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  แล้ว คลิกช่วยเหลือและสนับสนุน.
 2. ในค้นหาวิธีใช้กล่อง ชนิดแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเกมแล้ว คลิกค้นหาวิธีใช้.
 3. คลิกหัวข้อที่เหมาะสม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 819836 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Dungeon Siege 2.0
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection
 • Microsoft Rise of Nations
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends
Keywords: 
dftsdahomeportal kbnetwork kbhowto kb3rdparty kbinfo kbmt KB819836 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:819836

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com