Program przestaje wykonywać zadanie lub proces Explorer.exe wykorzystuje procesor w 100 procentach, gdy element zostanie kliknięty prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze Windows

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 819946 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Gdy zostanie kliknięty prawym przyciskiem myszy element (taki jak plik lub folder, lub połączenie sieciowe) w Eksploratorze Windows lub w folderze Mój komputer, inne programy mogą tymczasowo przerwać wykonywanie zadań. Na przykład odtwarzanie wideo za pomocą programu Microsoft Windows Media Player może zostać tymczasowo zatrzymane.

Jeśli zostanie uruchomiony Menedżer zadań Windows, na karcie Procesy można zauważyć, że proces Explorer.exe używa dużo zasobów (lub 100 procent) procesora. Aby uruchomić Menedżera zadań Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar paska zadań, a następnie kliknąć polecenie Menedżer zadań.

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy włączone jest jedno z następujących ustawień i gdy element zostanie kliknięty prawym przyciskiem myszy w celu zaznaczenia go:
 • Pokaż popularne zadania w folderach
 • Stosuj zanikanie lub wysuwanie menu
Domyślnie w systemie Windows XP oba te ustawienia są włączone.

Gdy te ustawienia są włączone, informacje o wybranym elemencie są wyświetlane na pasku zadań Eksploratora Windows z wykorzystaniem animacji. Jeśli zostanie otwarte menu skrótów (menu pojawiające się, gdy element zostanie kliknięty prawym przyciskiem myszy) podczas wyświetlania tej animacji, to animacja może nie być w stanie się zakończyć (i może zużywać wiele zasobów procesora) do czasu zamknięcia menu skrótów.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, należy zaznaczyć element przed kliknięciem go prawym przyciskiem myszy. Aby zaznaczyć element, kliknij go lub ustaw nad nim wskaźnik myszy.

Można uniknąć tego problemu, wyłączając ustawienia wymienione w sekcji „Przyczyna” tego artykułu. Aby to zrobić, należy użyć jednej z następujących metod:

Metoda 1: Wyłącz efekt wizualny „Stosuj zanikanie lub wysuwanie menu”

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij polecenie Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij polecenie System (lub kliknij dwukrotnie ikonę System).
 3. Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Wydajność.
 4. Na karcie Efekty wizualne kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Stosuj zanikanie lub wysuwanie menu.
 5. Kliknij przycisk OK.

Metoda 2: Użyj klasycznych folderów Windows

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij polecenie Wygląd i kompozycje, a następnie kliknij polecenie Opcje folderów (lub kliknij dwukrotnie ikonę Opcje folderów).
 3. Na karcie Ogólne kliknij opcję Użyj klasycznych folderów systemu Windows.
 4. Kliknij przycisk OK.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.

Właściwości

Numer ID artykułu: 819946 - Ostatnia weryfikacja: 29 maja 2006 - Weryfikacja: 4.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
Słowa kluczowe: 
kbprb KB819946

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com