หยุดโปรแกรมที่กำลังทำงานแบบหรือใช้ Explorer.exe 100 เปอร์เซ็นต์ของเมื่อ CPU คุณ Right-Click สินค้าใน Windows Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 819946 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณคลิกขวารายการ (เช่นแฟ้ม โฟลเดอร์ หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย) ใน Windows Explorer หรือ My Computer โปรแกรมอื่น ๆ อาจเป็นการชั่วคราวหยุดทำงาน ตัวอย่างเช่น วิดีโอที่กำลังเล่นใน Microsoft Windows Media Player อาจหยุดชั่วคราวเล่น

ถ้าคุณเริ่มต้นตัวจัดการงานของ Windows คุณอาจสังเกตเห็นบนการกระบวนการแท็บที่ว่า กระบวนการ Explorer.exe ใช้ล็อต (หรือ 100 เปอร์เซ็นต์) ของทรัพยากรของ CPU การเริ่มการทำงานของตัวจัดการงานของ Windows คลิกขวาพื้นที่ว่างบนแถบงาน แล้ว คลิกตัวจัดการงาน.

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากการตั้งค่าต่อไปนี้จะเปิด และคุณคลิกขวาที่รายการเพื่อเลือกรายการที่:
 • Show common tasks in folders
 • Fade or slide menus into view
By default, both of these settings are turned on in Windows XP.

If these settings are turned on, information about the selected item is shown in the Tasks pane in Windows Explorer by using an animation. If you open a shortcut menu (the menu that appears when you right-click an item) while this animation is occurring, the animation may not be able to finish (and may use a lot of the CPU resources) until you close the shortcut menu.

การหลีกเลี่ยงปัญหา

To work around this problem, select the item before you right-click it. To select an item, either click the item or rest the mouse pointer on the item.

You can avoid this problem by turning off either of the settings that are listed in the "Cause" section of this article. To do this, use one of the following methods:

Method 1: Turn Off the "Fade or Slide Menus into View" Visual Effect

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาแล้ว คลิกระบบ:(or double-click theระบบ:icon).
 3. ในการขั้นสูงแท็บ คลิกการตั้งค่าภายใต้ประสิทธิภาพการทำงาน.
 4. ในการVisual Effectstab, click to clear theFade or slide menus into viewกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกตกลง.

Method 2: Use Classic Windows Folders

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกลักษณะที่ปรากฏและชุดรูปแบบแล้ว คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์(or double-click theโฟลเดอร์ตัวเลือกicon).
 3. ในการทั่วไปแท็บ คลิกUse Windows classic folders.
 4. คลิกตกลง.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาประสิทธิภาพของระบบใน Windows Vista แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 819946 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB819946 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:819946

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com