Kaip konfig?ruoti kliento tarpinio serverio parametrus naudojant registro fail?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 819961 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip kurti ?Windows? registro fail?, skirt? tarpinio serverio parametrams konfig?ruoti kliento kompiuteryje, kuriame veikia ?Microsoft Internet Explorer? arba ?Windows Internet Explorer?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Atnaujindami kliento-kompiuterio registr? galite automati?kai konfig?ruoti kliento-kompiuterio tarpinio serverio parametrus. Nor?dami konfig?ruoti, sukurkite registro fail?, kuriame b?t? norimi naujinti registro parametrai, tada platinkite j? kliente-kompiuteryje naudodami paketin? fail? ar ??jimo scenarij?.

Svarbu. ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei registro duomenis pakeisite netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows XP?
Nor?dami konfig?ruoti kliento-kompiuterio tarpinio serverio parametrus, sukurkite .reg fail? pagal toliau pateikt? pavyzd?, kad gal?tum?te automati?kai ?vesti ? registr? tarpinio serverio informacij?:
Regedit4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"MigrateProxy"=dword:00000001
"ProxyEnable"=dword:00000001
"ProxyHttp1.1"=dword:00000000
"ProxyServer"="http://ProxyServername:80"
"ProxyOverride"="<local>"
?iame faile ProxyServername yra j?s? tarpinio serverio vardas.

Nor?dami konfig?ruoti klient?-kompiuteri? tarpinio serverio parametrus taip pat galite naudoti ?Internet Explorer? administravimo rinkin? (IEAK). Nor?dami gauti daugiau informacijos apie IAEK, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je
http://technet.microsoft.com/en-us/ie/bb219520.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 819961 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 1.13
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Rakta?od?iai: 
kbisa2004yes kbinfo KB819961

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com