Konfigurisanje postavki proxy servera klijenta pomo?u datoteke registratora

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 819961 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako da kreirate Windows datoteku registratora da biste konfigurisali postavke proxy servera na klijentskom ra?unaru na kojem je pokrenut Microsoft Internet Explorer ili Windows Internet Explorer.

DODATNE INFORMACIJE

Postavke proxy servera mo?ete automatski konfigurisati na klijentskom ra?unaru a?uriranjem registratora klijentskog ra?unara. Da biste to uradili, kreirajte datoteku registratora koja sadr?i postavke registratora koje ?elite da a?urirate, a zatim je distribuirajte na klijentski ra?unar pomo?u datoteke komandi ili skripte za prijavljivanje.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Da biste konfigurisali postavke proxy servera na klijentskom ra?unaru, kreirajte slede?u .reg datoteku da biste popunili registrator informacijama o proxy serveru:
Regedit4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"MigrateProxy"=dword:00000001
"ProxyEnable"=dword:00000001
"ProxyHttp1.1"=dword:00000000
"ProxyServer"="http://ProxyServername:80"
"ProxyOverride"="<local>"
U ovoj datoteci, ProxyServername je ime proxy servera.

Tako?e mo?ete da koristite Internet Explorer Administration Kit (IEAK) da biste konfigurisali postavke proxy servera na klijentskim ra?unarima. Za dodatne informacije o kompletu alatki IEAK posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://technet.microsoft.com/en-us/ie/bb219520.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 819961 - Poslednji pregled: 29. april 2010. - Revizija: 1.13
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Klju?ne re?i: 
kbisa2004yes kbinfo KB819961

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com