คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Microsoft VM และ Windows 2000 Service Pack 4

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 820101
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยคำตอบของคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับเครื่องเสมือน Microsoft (VM) และ Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) Microsoft VM ให้การสนับสนุนสำหรับการเรียกใช้โปรแกรม Java สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft VM แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/mscorp/java/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 2000 SP4 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
260910 วิธีการขอรับ Service Pack 2000 ของ Windows รุ่นล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Q1: เป็น Microsoft VM ติดตั้ง หรือปรับปรุง โดย Windows 2000 SP4 หรือไม่

A1: ไม่ใช่ Microsoft VM จะไม่ได้ติดตั้ง หรือปรับปรุง โดย Windows 2000 SP4 ข้อมูลนี้ใช้เพื่อปรับปรุงและการรวม (หรือ slipstreamed) ติดตั้ง SP4 รวมทั้งการรวม Windows 2000 SP4 ซีดีรอม

Q2: ไม่สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 SP4 Microsoft VM หรือไม่

A2: ใช่ Microsoft VM รุ่นที่มีอยู่จะไม่ถูกเอาออกเมื่อคุณอัพเกรด Windows 2000 หรือระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้กับ Microsoft VM (เช่น Microsoft Windows 98 Second Edition), Windows 2000 SP4 นอกจากนี้ Microsoft VM บางรุ่นอาจยังคงสามารถกระจาย โดยผู้ขายซอฟต์แวร์อิสระ (Isv) ที่มีสิทธิ์การใช้งานสำหรับการกระจายใหม่ตามที่กำหนด โดยเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Microsoft Visual J ++ หรือ Microsoft SDK สำหรับผลิตภัณฑ์จาวา เนื่องจากแฟ้ม Microsoft VM จะไม่ได้รับการป้องกัน โดยใช้คุณลักษณะการป้องกันแฟ้มของ Windows (WFP) ใน Windows 2000 SP4, Microsoft VM รุ่นสามารถเผยแพร่ต่อสามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์โดยใช้ Windows 2000 SP4 หรือ ไม่ Microsoft VM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการป้องกันแฟ้มของ Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
222193 คำอธิบายของคุณลักษณะการป้องกันแฟ้มของ Windows
สิ่งสำคัญ ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 SP4 ติดตั้ง Microsoft VM เป็นความคิดที่ดีมากเพื่อติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft VM ต่อไป

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุง 816093 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 SP4 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://update.microsoft.com
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายภายใต้ดูเพิ่มคลิกWindows Update Catalog คำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งานอัพเดต Windowsคลิก แล้วคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงการเชื่อมโยงไปยังแค็ตตาล็อก Windows Update ภายใต้ดูเพิ่ม
 3. คลิกค้นหาโปรแกรมปรับปรุงสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
 4. ในรายการระบบปฏิบัติการคลิกWindows 2000 SP4
 5. คลิกตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง
 6. ในกล่องประกอบด้วยคำเหล่านี้พิมพ์ 816093แล้ว คลิกค้นหา
 7. ทำตามคำแนะนำในการดาวน์โหลด และติดตั้งอัพเด 816093 นี้


Q3: วิธีสามารถฉันดูว่า Microsoft VM บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 SP4 ติดตั้งอยู่หรือไม่

A3: การตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง Microsoft VM ค้นหาแฟ้ม Msjava.dll ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32 หรือทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด พิมพ์ คำสั่งแล้ว คลิกตกลง
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ jviewแล้ว กด ENTER

  ถ้าไม่ได้ติดตั้ง Microsoft VM คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่รู้จัก 'jview' เป็นคำสั่งภายใน หรือภายนอก operable โปรแกรม หรือแฟ้มแบตช์
Q4: วิธีฉันสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft VM บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 SP4 หรือไม่

A4: ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 2000 SP4 ด้วยการติดตั้ง Microsoft VM คุณยังคงสามารถปรับปรุง Microsoft VM โดยใช้ Windows ปรับปรุงเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx
ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 2000 SP4 ได้โดยไม่ต้องติดตั้ง Microsoft VM คุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงไปยัง Microsoft VM การปรับปรุง Microsoft VM จะไม่เสนอ โดย Windows Update ถ้า Microsoft VM ไม่ได้ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

Q5: สามารถผู้ดูแลระบบเครือข่ายดาวน์โหลด Microsoft VM จะปรับใช้บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องได้หรือไม่

A5: ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงไปยัง Microsoft VM จากแคตาล็อก Windows Update เพื่อปรับใช้บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่มีการติดตั้ง Microsoft VM:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx
ถ้าคุณได้รับการปรับปรุง Microsoft VM จะติดตั้งในภายหลังหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาหมายเลขรหัสบทความฐานความรู้ของ Microsoft เชื่อมโยง โดยใช้การเชื่อมโยงตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงใน Windows Update Catalog สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงจาก Windows Update Catalog คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
323166 วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงที่มีโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Windows Update Catalog
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงไปยัง Microsoft VM ได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลของผู้ใช้หรือการแจ้งเตือนได้โดยไม่ต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304930 วิธีการติดตั้งการปรับปรุงเครื่องเสมือนของ Microsoft อยู่เบื้องหลังโดยไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์
หมายเหตุว่า ไม่มี Microsoft VM รุ่นที่สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง Microsoft VM ถ้าคุณพยายามติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของ Microsoft VM (รุ่น 3809 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 SP4 ที่ไม่มีการติดตั้ง Microsoft VM คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Microsoft VM
การตั้งค่านี้จะอัพเกรดบนเวอร์ชันที่มีอยู่ของ Microsoft VM เท่านั้น
เมื่อคุณคลิกตกลงคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
Microsoft VM
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ข้อความนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ได้ติดตั้ง Microsoft VM ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Microsoft VM

Q6: เมื่อฉันติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย 816093 (MS03-011) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 SP4 ของฉัน ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่บ่งชี้ว่า เวอร์ชันของฉัน pack บริการใหม่กว่าการปรับปรุง เหตุใด

A6: ถ้าคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) สำหรับ 816093 (MS03-011) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 SP4 ด้วยการติดตั้ง Microsoft VM คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Q816093 ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง
โปรแกรมติดตั้งตรวจพบว่ารุ่นของระบบติดตั้ง Service Pack ใหม่กว่าการปรับปรุงที่คุณกำลังใช้นั้น คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ใน Service Pack 3 เท่านั้น
คุณไม่สามารถติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 2000 ก่อนหน้าสำหรับ Microsoft VM บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 SP4 เมื่อต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัย 816093 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 SP4 เลือก Windows 2000 SP4, Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium Edition สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณใน Windows Update Catalog คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยนี้ (Msjavwu.exe) บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 2000 SP4, Windows 98, Windows Millennium Edition หรือ Microsoft Windows NT 4.0 ที่มีการติดตั้ง Microsoft VM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 816093 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816093 MS03-011: ปัญหาใน Microsoft VM ไม่สามารถเปิดใช้งานระบบไม่สมบูรณ์
Q7: วิธีฉันสามารถติดตั้งโปรแกรมที่ต้องใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 SP4 ที่ไม่ได้ติดตั้ง Microsoft VM Microsoft VM หรือไม่

A7: ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณต้องการติดตั้ง ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งรุ่นก่อนหน้าของ Microsoft VM ที่ ISV ที่อนุญาตสำหรับการกระจาย และจากนั้น อัพเดต Microsoft VM เป็นรุ่นปัจจุบันของ Microsoft VM โดยใช้ Windows Update

Q8: ฉันได้รับข้อความ "ผู้จัดการแพคเกจ Java" ข้อผิดพลาดเมื่อฉันได้ติดตั้ง Microsoft Visual Studio 6.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 SP4 ที่ไม่ได้ติดตั้ง Microsoft VM ฉันควรทำอะไรได้บ้าง

A8: ถ้าคุณไม่ได้วางแผนการติดตั้ง Microsoft Visual J ++ 6.0 คุณสามารถละเว้นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ข้อผิดพลาดนี้ไม่มีผลกับ Microsoft Visual Basic, Visual C++ ของ Microsoft, Microsoft FoxPro, Microsoft Visual SourceSafe หรือ InterDev เสมือนของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
818421 บัก: "ที่ไม่สามารถติดตั้งแพคเกจ Java" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Visual Studio 6.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 SP4

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 820101 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2557 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbarchive kbdownload kbinfo kbmt KB820101 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:820101

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com