การตั้งค่ารีจิสทรี Http.sys สำหรับ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 820129 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Windows Server 2003 และรุ่นที่ใหม่กว่า Http.sys คือ โปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนลที่จัดการการร้องขอ HTTP คุณสามารถกำหนดค่าค่ารีจิสทรีหลายตามข้อกำหนดเฉพาะ ตารางในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับค่ารีจิสทรีเหล่านี้:
 • ชื่อคีย์รีจิสทรี
 • ค่าเริ่มต้น
 • ช่วงของค่าที่ถูกต้อง
 • ฟังก์ชันคีย์รีจิสทรี
 • คำเตือนรหัส (เหมาะสม)
หมายเหตุ ดูส่วน "คำเตือนรหัส" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณสร้าง และการตั้งค่าคอนฟิกค่ารีจิสทรี โดยใช้การตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง และความรู้ ของรีจิสทรี และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีถือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


คุณสามารถสร้างค่า DWORD ต่อไปนี้ภายใต้คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คีย์รีจิสทรีค่าเริ่มต้นช่วงของค่าที่ถูกต้องฟังก์ชันคีย์รีจิสทรีรหัสการแจ้งเตือน
AllowRestrictedChars0บูลีนถ้าค่า Http.sys รับข้อมูลอักขระฐานสิบหก-escaped ในการร้องขอ Url ที่ถอดรหัส U + 0000 – U + 001F และ U + 007F – U + 009F ช่วง0
EnableAggressiveMemoryUsage00,1Preallocate หน่วยความจำพูทำ โดยค่าเริ่มต้น บริการ HTTP หยุดการยอมรับการเชื่อมต่อเมื่อมีหน่วยความจำพูทำอย่างน้อยกว่า 20 เมกะไบต์ (MB) หลังจากที่คุณเพิ่มค่านี้ในรีจิสทรี บริการ HTTP หยุดการยอมรับการเชื่อมต่อเมื่อมีหน่วยความจำพูทำน้อยกว่า 8 MB การตั้งค่ารีจิสทรีนี้อาจเป็นลดจำนวนของ "Connections_refused" และข้อผิดพลาด 503 ในแฟ้ม Httperr.log

หมายเหตุ อาร์กิวเมนต์นี้ใช้ได้กับ Windows Server 2003 เท่านั้น
0
EnableNonUTF81บูลีนถ้าเป็นศูนย์ Http.sys ยอมรับ UTF-8 เข้ารหัส Url ออกเท่านั้น ถ้าค่า Http.sys ยอมรับ Url ที่เข้ารหัส ANSI หรือ DBCS ในคำขอด้วย0
FavorUTF81บูลีนถ้าค่า Http.sys เสมอพยายามถอดรหัส URL เป็นแบบ utf-8 ก่อน ถ้าการแปลงที่ล้มเหลว และ EnableNonUTF8 คือค่า Http.sys แล้วพยายามจะถอดรหัสนั้นเป็นแบบ ANSI หรือ DBCS ถ้าเป็นศูนย์ (และ EnableNonUTF8 มีค่า), Http.sys พยายามที่ถอดรหัสนั้นเป็นแบบ ANSI หรือ DBCS ถ้าไม่ประสบความสำเร็จ จะพยายามแปลงเป็นแบบ utf-80
MaxBytesPerSend655361-0xFFFFF (ไบต์)ขนาดของหน้าต่าง TCP ที่ใช้ โดย Http.sys การแทน ค่าสูงกว่าอาจเปิดใช้งานความเร็วในการดาวน์โหลดสูงในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่มีแบนด์วิดท์สูงและเวลาแฝงที่สูง

หมายเหตุ อาร์กิวเมนต์นี้ใช้ได้กับ Windows Server 2003 เท่านั้น
0
MaxConnectionsMAX_ULONG1024(1k) – 2031616 การเชื่อมต่อ (2 MB)แทนการคำนวณในโปรแกรมควบคุม MaxConnections นี่เป็นฟังก์ชันของหน่วยความจำเป็นหลัก1
MaxEndpoints00 - 1024 หมายเลขสูงสุดของวัตถุปลายทางปัจจุบันที่จะได้รับอนุญาต ค่าเริ่มต้นของศูนย์บ่งชี้ว่า มีคำนวณจำนวนสูงสุดจากหน่วยความจำที่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ อาร์กิวเมนต์นี้ใช้ได้กับ Windows Server 2003 เท่านั้น
1
MaxFieldLength1638464 - 65534 (64 k - 2) ไบต์ตั้งค่าขีดจำกัดด้านบนสำหรับแต่ละหัวข้อ ดู MaxRequestBytes ขีดจำกัดนี้แปลไปประมาณ k 32 อักขระสำหรับ URL1
MaxRequestBytes16384256 - ไบต์ (16 MB) 16777216กำหนดขีดจำกัดสูงสุดสำหรับขนาดรวมของบรรทัดคำขอและส่วนหัว
ค่าเริ่มต้นคือ 16 กิโลไบต์ ถ้าค่านี้ต่ำกว่า MaxFieldLength มีการปรับปรุงค่า MaxFieldLength
1
PercentUAllowed1บูลีนถ้าค่า Http.sys ยอมรับ%uNNNN เครื่องหมายใน Url ที่ร้องขอ0
UrlSegmentMaxCount2550 - 16383 เซ็กเมนต์จำนวนสูงสุดของส่วนของเส้นทาง URL ถ้าเป็นศูนย์ จำนวนล้อมรอบ ด้วยค่าสูงสุดของ ULONG แบบ1
UriEnableCache1บูลีนถ้าค่า แคตอบสนองและส่วน Http.sys ถูกเปิดใช้งาน0
UriMaxUriBytes262144 (ไบต์)4096(4k) – 16777216(16MB) ไบต์การตอบสนองใด ๆ ที่มีค่ามากกว่าค่านี้ไม่ถูกแคในแคตอบสนองเคอร์เนล1
3
UriScavengerPeriod120 (วินาที)10 - 0xFFFFFFFF วินาทีกำหนดความถี่ของ scavenger ที่แคช การตอบสนองใด ๆ หรือส่วนที่ไม่มีการเข้าถึงในจำนวนเท่ากับ UriScavengerPeriod วินาที จะถูกล้างออก1
2
UrlSegmentMaxLength2600 - 32766 ข้อมูลอักขระจำนวนอักขระในเซ็กเมนต์ (พื้นที่ระหว่างเครื่องหมายทับใน URL) เส้นทาง URL ถ้าเป็นศูนย์ นั้นคือความยาวที่ล้อมรอบ ด้วยค่าสูงสุดของ ULONG แบบ1
คุณอาจพบประสิทธิภาพที่ช้าลงใน Internet Information Services (IIS) 6.0 เมื่อแอพลิเคชันอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ API (ISAPI) หรือโปรแกรมประยุกต์ของอินเทอร์เฟซเกตเวย์ทั่วไป (CGI) ที่โฮสต์บน IIS 6.0 ส่งการตอบสนอง ถ้าคุณพบปัญหานี้ คุณสามารถเพิ่มค่า MaxBufferedSendBytes DWORD ในรีจิสทรีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
906977จุดบกพร่อง: คุณพบประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อโปรแกรมประยุกต์ ISAPI และโปรแกรมประยุกต์ CGI ที่โฮสต์บน 6.0 บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส่งการตอบสนอง
ใน Windows XP และรุ่นที่ใหม่กว่า และ ใน Windows Server 2003 และรุ่นที่ใหม่กว่า คุณสามารถสร้างค่า DWORD ต่อไปนี้ภายใต้คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HTTPFilter\Parameters
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คีย์รีจิสทรีค่าเริ่มต้นช่วงของค่าที่ถูกต้องฟังก์ชันคีย์รีจิสทรีรหัสการแจ้งเตือน
CertChainCacheOnlyUrlRetrieval10,1โดยค่าเริ่มต้น ข้อแนะนำ AIA จะไม่ติดตามในระหว่างการตรวจสอบห่วงโซ่เมื่อมีการกำหนดค่า IIS เมื่อต้องใช้ใบรับรองของไคลเอ็นต์ ลักษณะการทำงานนี้ได้ด้วยเหตุผลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การทำงานนี้สามารถช่วยป้องกันการโจมตี DoS อย่างไรก็ตาม การทำงานนี้ยังอาจทำให้ rejections ใบรับรองที่ไม่คาดคิดเมื่อเรียก AIA จำเป็นต้องใช้ เมื่อต้องการแทนลักษณะการทำงานนี้ คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ DWORD CertChainCacheOnlyUrlRetrieval เป็น 0 (ศูนย์) ที่อยู่ภายใต้คีย์รีจิสทรี "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HTTPFilter\Parameters"ไม่เกี่ยวข้อง

รหัสการแจ้งเตือน

 • 0: ไม่มีความเสี่ยง
 • 1: การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีคีย์นี้จะถือว่าเป็นอันตรายมากขึ้น คีย์นี้ทำให้ Http.sys เมื่อต้องใช้หน่วยความจำเพิ่มเติม และอาจเพิ่มความเสี่ยงในการโจมตีที่เป็นอันตราย
 • 2: ค่าต่ำอาจทำให้เกิดการแคชเพื่อล้างบ่อยครั้ง ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้น ก็อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
 • 3: ค่าต่ำอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานสำหรับเนื้อหาแบบคงได้


การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรีจิสทรีจะไม่มีผลจนกว่าคุณเริ่มต้นบริการ HTTP นอกจากนี้ คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของบริการ IIS ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อต้องเริ่ม HTTP บริการ ชนิด และบริการของ IIS ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ net stop httpแล้ว กด Enter
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ เริ่มต้นสุทธิ httpแล้ว กด Enter
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ /y iisadmin หยุดสุทธิแล้ว กด Enter

  หมายเหตุ นอกจากนี้จะหยุดบริการ IIS ใด ๆ ที่ขึ้นอยู่กับบริการ IIS Admin บริการ สังเกตเห็นว่า บริการ IIS ที่จะหยุดทำงานเมื่อคุณหยุดบริการ IIS Admin บริการ คุณจะเริ่มการทำงานแต่ละบริการในขั้นตอนถัดไป
 5. เริ่มการทำงานของบริการ IIS ที่ถูกหยุดการทำงานในขั้นตอนที่ 4 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์ เริ่มต้นสุทธิ servicenameที่พรอมต์คำสั่งและจากนั้นกด Enter ในคำสั่งservicename คือชื่อของบริการที่คุณต้องการเริ่มการทำงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องเริ่มบริการบริการการประกาศเวิลด์ไวด์เว็บ พิมพ์ เริ่มต้นสุทธิ "บริการเผยแพร่เวิลด์ไวด์เว็บ"แล้ว กด Enter

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 820129 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 มกราคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
Keywords: 
kbinfo kbmt KB820129 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:820129

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com