จดหมายอาจไม่ถูกส่งไปยังบางโดเมนถ้าระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 820284 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไข metabase ก่อนที่คุณแก้ไขการ metabase ตรวจสอบว่า คุณมีสำเนาสำรองที่คุณสามารถคืนค่าหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้ "การกำหนดค่าสำรอง ข้อมูล/Restore " ใน Microsoft Management Console (MMC)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อผู้ใช้ในองค์กรของคุณพยายามที่จะส่งข้อความไปยังบางโดเมน โดยใช้แบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP), ข้อความเหล่านั้นถูกจัดส่งได้ไม่สำเร็จ ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นกับ IIS หรือแลกเปลี่ยนเมื่อระบบปฏิบัติการที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003

นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ปรากฏในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:

รหัสเหตุการณ์: 4000 แหล่ง: SMTPSVC
ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
คำอธิบาย: ข้อความที่จัดส่งสินค้าไปยังโดเมน "contoso.com" ระยะไกลล้มเหลว ข้อผิดพลาดภายในของ DNS ทำให้เกิดความล้มเหลวในการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล 0000: c00402e7

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:
 • คอมพิวเตอร์ DNS ที่แบบสอบถามคอมพิวเตอร์ SMTP ของคุณเพื่อขอรับ exchanger จดหมายระเบียนทรัพยากร (MX) ของคอมพิวเตอร์ปลายทางถูกกำหนดค่าให้เฉพาะ ยอมรับการสอบถามผู้ใช้เดตาแกรมโพรโทคอล (UDP)
 • มีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ SMTP ที่ใช้ Windows Server 2003 ใช้ UDP ก่อนแล้วล้มเหลวผ่านการส่งข้อมูลตัวควบคุมโพรโทคอล (TCP) ถ้าคอมพิวเตอร์ของ SMTP ได้รับการตอบสนองการจำแนกชื่อที่ถูกตัดทอน
 • คอมพิวเตอร์ DNS ให้สอบถามคอมพิวเตอร์ของคุณ SMTP ส่งกลับค่าการตอบสนอง UDP ถูกตัดทอน

  หมายเหตุ:การตอบสนอง UDP ถูกตัดทอนลงถ้าไม่มีเร็กคอร์ทรัพยากร MX มากเกินไปให้พอดีในแพคเก็ต UDP เดียว
ในสถานการณ์เช่นนี้ การดำเนินการค้นหาชื่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณ SMTP ไม่สำเร็จเนื่องจากคอมพิวเตอร์ DNS ไม่มีการตอบสนองการสอบถาม TCP ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:
 1. คอมพิวเตอร์ SMTP ส่งแบบสอบถามไปยังคอมพิวเตอร์ของ DNS โดยใช้ UDP
 2. คอมพิวเตอร์ DNS ส่งกลับการตอบรับที่ถูกตัดทอนลงในคอมพิวเตอร์ของ SMTP
 3. เนื่องจากมีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ SMTP ล้มเหลวผ่านไป TCP ถ้าคอมพิวเตอร์ของ SMTP ได้รับการตอบสนองที่ถูกตัดทอน SMTP คอมพิวเตอร์จะละเว้นการตอบสนอง UDP ทำงานไม่ถึง TCP แล้ว resubmits แบบสอบถาม DNS ไปยังคอมพิวเตอร์ของ DNS โดยใช้ TCP
 4. Because the DNS computer is configured to only respond to UDP queries, the TCP query from the SMTP computer is unsuccessful.
Therefore, the message cannot be delivered to the destination domain.

การแก้ไข

คำเตือนถ้าคุณแก้ไข metabase ไม่ถูกต้อง คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ metabase นี้ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่ได้ถ้าคุณได้แก้ไข metabase ไม่ถูกต้องสามารถแก้ไข แก้ไข metabase ของคุณต้องยอมรับความเสี่ยง

หมายเหตุ:เสมอสำรอง metabase นี้ก่อนที่คุณแก้ไข

To resolve this issue, configure the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) service on the Windows Server 2003 computer to only use UDP. When you configure the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) service to use UDP only, the SMTP computer uses the results from a truncated response that the SMTP computer receives from a DNS computer to complete the message delivery to the destination domain. To configure the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) service to use UDP only, add or modify the following metabase key:
Key ID: 36997
Key type: DWORD
Key value: 2
หมายเหตุ:The following table describes the possible values that you can assign to key ID 36997:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ค่าคำอธิบาย:
0DNS queries use UDP and then fail over to TCP upon receipt of a truncated response
1DNS queries use TCP only
2DNS queries use UDP only
To modify the metabase, follow these steps:
 1. Start the Microsoft Internet Information Services Manager tool. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกขวาชื่อคอมพิวเตอร์(ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์)แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นEnable Direct Metabase Editกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 4. Open the Metabase.xml file by using Notepad. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:notepad %systemroot%\system32\inetsrv\metabase.xmlแล้ว คลิกตกลง.
 5. If the following lines of code are not present, paste them under the<iisconfigobject location="/LM/SmtpSvc"></iisconfigobject>heading:
  <Custom
  		Name="SmtpUseTcpDns"
  		ID="36997"
  		Value="2"
  		Type="DWORD"
  		UserType="IIS_MD_UT_SERVER"
  		Attributes="INHERIT"
  	/> 
  หมายเหตุ:Paste these lines of code in numeric order based on the ID number 36997. For example, paste these lines of code after the lines of code that contain ID number 36931 and before the lines of code that contain ID number 49875.
 6. If this code section already exists, modify theค่าitem to a value of 2.
 7. Save your changes to the Metabase.xml file, and then quit Notepad.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
832223Some DNS name queries are unsuccessful after you upgrade your DNS server to Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 820284 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbeventlog kbenv kbprb kbmt KB820284 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:820284

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com