Czcionki w obiektach WordArt są zmieniane bez ostrzeżenia podczas otwierania lub drukowania publikacji w programach Publisher 2007 oraz Publisher 2003

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 820586 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas otwierania lub drukowania publikacji programu Microsoft Office Publisher 2007 lub Microsoft Office Publisher 2003 tekst w obiektach WordArt może być wyświetlany lub drukowany przy użyciu czcionki innej niż czcionka pojawiająca się na próbnym wydruku laserowym dostarczonym przez klienta. Ten problem może występować, nawet jeżeli nie jest wyświetlane ostrzeżenie o braku czcionki podczas otwierania publikacji.

Przyczyna

Ten problem może występować, jeżeli obiekty WordArt zostały utworzone przy użyciu czcionki, która jest niedostępna na danym komputerze.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
  1. Zamknij publikację bez jej zapisywania.
  2. Skontaktuj się z klientem w celu ustalenia, jaka czcionka była używana podczas tworzenia obiektu WordArt.

    Klient może kliknąć dwukrotnie obiekt WordArt w celu ustalenia, jaka czcionka była używana, jeżeli jest to konieczne.
  3. Załaduj brakującą czcionkę na komputerze.
  4. Otwórz ponownie publikację.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Oprogramowanie WordArt jest częścią aparatu obsługującego grafikę i rysunki używanego przez programy Publisher 2007 i Publisher 2003. Korzystając z oprogramowania WordArt, można utworzyć czcionkę z efektami specjalnymi. Programy Publisher 2007 i Publisher 2003 traktują obiekty WordArt jako grafikę i nie sprawdzają, jakie czcionki są używane.

Ten problem występuje, nawet jeżeli czcionka jest osadzona w publikacji. Obiekt WordArt może używać tylko czcionki, która jest zainstalowana w systemie.

Właściwości

Numer ID artykułu: 820586 - Ostatnia weryfikacja: 30 marca 2007 - Weryfikacja: 3.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Office Publisher 2007
  • Microsoft Office Publisher 2003
  • Microsoft Office Publisher 2003 with Digital Imaging
Słowa kluczowe: 
kbopenfile kbprb kbprepress kbfont kbprint kbpending KB820586

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com