onenote จะแสดงรายการเป็นโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ในตัวจัดการงานของ Windows แม้ว่าคุณไม่ได้เรียกใช้ OneNote

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 820707 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ใน Windows Task Manager,โปรแกรมประยุกต์แท็บรายการโปรแกรมประยุกต์ OneNote ใต้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่าคุณไม่ได้เริ่มต้น OneNote และ OneNote ไม่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ สามารถทำงานอยู่

OneNote Microsoft Office 2003 - แถบงานของ Windows

OneNote Microsoft Office 2007 - แถบงานของ Windows

OneNote Microsoft Office 2010 - แถบงานของ Windows

หมายเหตุ:การเริ่มการทำงานของตัวจัดการงานของ Windows กด CTRL + ALT + DEL แล้ว คลิกตัวจัดการงาน.

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้มีสาเหตุจากการทำงานเปิดใช้ด่วนของบันทึกย่อ Side เมื่อคุณเริ่มระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ฟังก์ชันการทำงานที่เปิดใช้ด่วนของบันทึกย่อเอ็นต์จะเริ่มขึ้น

ถ้าการวางไอคอน OneNote ในแถบงานตัวเลือกเปิดอยู่ใน OneNote ฟังก์ชันการทำงานที่เปิดใช้ด่วนของบันทึกย่อเอ็นต์ทำงานในเบื้องหลัง ฟังก์ชันการทำงานที่เปิดใช้ด่วนของบันทึกย่อเอ็นต์แสดงอยู่ใน Windows Task Manager เป็นMicrosoft Office OneNote 2007 - แถบงานของ Windowsเป็นOneNote Microsoft Office 2010 - Windows taskbarหรือเป็นMicrosoft OneNote Office 2003 - แถบงานของ Windows.

การแก้ไข

เมื่อต้องการปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานที่เปิดใช้ด่วนของบันทึกย่อ Side คลิกขวาหมายเหตุข้างใหม่เปิดไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือน (^ ไอคอนบน Windows Vista และ Windows 7), แล้ว คลิกเอาไอคอน OneNoteหรือปิด. เมื่อคุณดำเนินการ OneNote ไม่ทำงานในเบื้องหลัง นอกจากนี้ OneNote ไม่มีอยู่เป็นโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ในตัวจัดการงานของ Windows เมื่อ OneNote ไม่ทำงาน

เมื่อต้องการคืนค่าฟังก์ชันการทำงานที่เปิดใช้ด่วนของบันทึกย่อ Side ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เมื่อต้องการเริ่มการทำงาน OneNote คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft Officeแล้ว คลิกรุ่น OneNote ที่คุณได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
 2. ใน 2010 OneNote ของ Microsoft คลิกตัวเลือกจากนั้นแฟ้ม:แท็บ ใน Microsoft OneNote 2003 หรือ OneNote 2007 ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
 3. ในการตัวเลือกกล่องโต้ตอบ คลิกอื่น ๆในการประเภท:รายการ
 4. ในการอื่น ๆส่วน คลิกเพื่อเลือกนั้นOneNote วางไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือนของแถบงานกล่องกาเครื่องหมาย ใน OneNote 2010 เลือกประเภทการแสดงผล
 5. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการตัวเลือกกล่องโต้ตอบ
สิ่งสำคัญกระบวนการonenote 2007 หรือ OneNote Clipper หน้าจอของ 2010 และ Launcherหรือเปิดใช้งานด่วนของ Microsoft Office OneNote 2003ทางลัดไม่จำเป็นสำหรับการดำเนินการฟังก์ชันการทำงานที่เปิดใช้ด่วนของบันทึกย่อเอ็นต์ที่ถูกต้อง ถ้าทางลัดหายไปจากโฟลเดอร์เริ่มต้น เรียกใช้คุณลักษณะ "ตรวจหาและซ่อม" เพื่อดำเนินการคืนค่าของฟังก์ชันการทำงานที่เปิดใช้ด่วนของบันทึกย่อ Side โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:สำหรับ Windows XP หรือ Windows Server 2003
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ควบคุมการ appwiz.cplในการOPENกล่อง แล้วกดป้อน.
 2. คลิกเพื่อเลือก2010 สำนักงานหรือOneNoteจากรายการของโปรแกรมประยุกต์ แล้วคลิกเปลี่ยนแปลง.
 3. เลือกซ่อมแซม.

สำหรับ Windows Vista หรือ Windows 7

 1. คลิกเพื่อเลือก2010 สำนักงานหรือOneNoteจากรายการของโปรแกรมประยุกต์ แล้วคลิกเปลี่ยนแปลง.
 2. เลือกซ่อมแซม.


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 820707 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft OneNote 2010
Keywords: 
kbstartprogram kbpending kbprb kbmt KB820707 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:820707

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com