ID на статията: 820741 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Кратко изложение

Има няколко метода, които можете да използвате, за да възстановявате информация от повредени файлове в Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 или Microsoft Office Excel 2003. Настоящата статия разглежда тези методи и включва препратки към други статии от базата знания на Microsoft, които разглеждат по-подробно тези методи.

Методи за възстановяване на данни в повредени файлове на Excel

Можете да използвате следните методи за разрешаване на проблеми с отварянето или използването на файлове на Excel:
 • Използване на възстановеното копие на документа.
 • Използването на командата Отвори и поправи.
 • Записване на файла във формат HTML.
 • Записване на файла във формат на XML електронна таблица.
 • Ако една диаграма е свързана с повреден файл, използвайте макрос, за да извлечете данните.
Забележка Подробни стъпки за всеки метод са включени в раздела "Повече информация".

Допълнителна информация

Използване на възстановено копие на документа

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Ако Excel спре да отговаря, докато работите в работната си книга, използвайте програмата за възстановяване на приложения на Microsoft Office за възстановяване на Excel и работната книга. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, посочете Всички програми, посочете Microsoft Office, посочете Microsoft Office Tools и изберете Възстановяване на приложения на Microsoft Office.
 2. В списъка с приложения щракнете върху Microsoft Excel, след което щракнете върху Възстановяване на приложението.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  2980973


  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  2683283
  Забележка Ако щракнете върху Затвори приложение, последните промени във вашата работна книга ще се загубят.
 3. Отворете Excel.

  Файловете, изброени в прозореца на задачите Възстановяване на документ, включват вашата възстановена работна книга.
 4. За да отворите или съхраните работната си книга, щракнете върху стрелката отдясно на работната книга в прозореца на задачите.
За допълнителна информация относно функциите за автовъзстановяване на Excel щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
289273 Описание на функциите за автовъзстановяване в Excel 2002 и Excel 2003
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Използвайте командата "Отвори и поправи"

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Този метод е основният начин за възстановяване на файлове в Excel 2003 и по-нови версии. Ако искате да се опитате да възстановите последните промени в повреден файл на Excel, следвайте тези стъпки:
 1. Стартирайте Excel.
 2. В менюто Файл щракнете върху Отвори.
 3. В диалоговия прозорец Отвори изберете файла, който искате да отворите.

  Щракнете върху стрелката на бутона Отвори, след което натиснете Отвори и поправи.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  2980974
 4. Когато получите съобщение, щракнете върху Поправка, за да опитате да възстановите вашите последни промени.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  2683283
  Забележка Ако Excel не може да поправи вашата работна книга, щракнете върху Извличане на данни вместо върху Поправка.
  1. Ако вашата работна книга съдържа формули, Excel ще ви напомни да изберете Конвертиране на стойности или Възстановяване на формули.
  2. Ако се появи следното съобщение за грешка, щракнете Да:
   Документът име на файл причини сериозна грешка при последното си отваряне. Искате ли да продължите с отварянето?
   За повече информация относно това съобщение за грешка щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в Базата знания на Microsoft:
   286017 Получавате съобщение за грешка "Документът "Име на файл" причини сериозна грешка при последното си отваряне. Искате ли да продължите с отварянето му?", когато отворите файл в Excel или в Word
 5. Запишете вашата възстановена работна книга.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Записване на файла в HTML формат

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Ако можете да отворите повредения файл на Excel 2003, можете да го филтрирате, ако го запишете в HTML формат, затворите файла и след това го отворите отново. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. В менюто Файл щракнете върху Запиши като уеб страница.
 2. Под Записване щракнете върху Цялата работна книга, след което щракнете върху Записване.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  2980975
 3. Затворете файла.
 4. Отворете файла отново в Excel.
 5. В менюто Файл щракнете върху Запиши като.
 6. В списъка Запиши като тип щракнете върху Работна книга на Microsoft Excel.
 7. Променете името на файла, за да създадете ново филтрирано копие, без да замествате оригинала.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
2683283
Забележка Някои функции може да бъдат загубени, когато записвате в HTML формат.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
2683283
Забележка Горните стъпки (Запиши като HTML) работят само в Excel 2003.


За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
300637 Някои функции на работната книга не се запазват при записване като уеб страница в Excel
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Записване на файла в XML формат на електронна таблица

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Ако можете да отворите повредения файл на Excel, можете да го филтрирате, ако го запишете в XML формат на електронна таблица, затворите файла и след това го отворите отново. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. В менюто Файл щракнете върху Запиши като.
 2. В списъка Запиши като тип щракнете върху XML електронна таблица.
 3. Щракнете върху Запиши.
 4. Затворете файла.
 5. Отворете файла отново в Excel.
 6. В менюто Файл щракнете върху Запиши като.
 7. В списъка Запиши като тип щракнете върху Работна книга на Microsoft Excel.
 8. Промете името на файла, за да създадете ново филтрирано копие, без да замествате оригинала.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
2683283
Забележка Някои функции може да бъдат загубени, когато записвате във формат на XML електронна таблица.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
2683283
Забележка Горните стъпки (записване като XML) работят само в Excel 2003.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Копирайте работните листове в нова работна книга

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Ако можете да отворите повредения файл на Excel, можете да преместите таблиците в нова работна книга. За целта изпълнете следните стъпки:

1. Щракнете с десния бутон върху листа, след което щракнете върху Избери всички листове.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
2980976


2. Щракнете с десния бутон върху листа, след което щракнете върху Преместване или Копиране.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
2980977


3. Изберете Нова книга , след което изберете отметката Създаване на копие.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
2980978


4. Щракнете върху OK.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Използване на макрос за извличане на данни в диаграма

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Във версия 5.0 (или по-нова версия) на Excel данните може да се извличат от диаграма дори ако са във външен работен лист или работна книга. Това може да е полезно в ситуации, при които таблицата е била създадена от или е била свързана към друг файл, който не е наличен или по някакъв начин е повреден.

Когато източникът на данни за таблица е загубен, можете да извлечете данните от самата таблица, като използвате макроса Visual Basic for Applications (VBA).

За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
300643 Макрос за извличане на данни от диаграма
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 820741 - Последна рецензия: 27 юни 2014 г. - Редакция: 4.0
Важи за:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Ключови думи: 
kbxml kbcorrupt kbhowto kbcip KB820741

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com