ID článku: 820741 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

Existuje viacero postupov, pomocou ktorých možno obnoviť údaje z poškodených súborov programu Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 alebo Microsoft Office Excel 2003. Tieto postupy sú popísané v tomto článku spolu s odkazmi na ďalšie články databázy Microsoft Knowledge Base, v ktorých sú jednotlivé postupy popísané podrobnejšie.

Postupy obnovenia údajov v poškodených súboroch programu Excel

Na riešenie problémov s otváraním alebo používaním súborov programu Excel môžete použiť nasledujúce postupy:
 • Použitie obnovenej kópie dokumentu.
 • Použitie príkazu Otvoriť a opraviť.
 • Uloženie súboru vo formáte HTML.
 • Uloženie súboru vo formáte Tabuľka XML.
 • Extrahovanie údajov pomocou makra (ak je s poškodeným súborom prepojený graf).
Poznámka: Podrobné kroky pre jednotlivé postupy sú uvedené v časti Ďalšie informácie.

Ďalšie informácie

Použitie obnovenej kópie dokumentu

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak program Excel prestáva reagovať pri práci v zošite, pomocou programu Obnovenie aplikácií balíka Microsoft Office môžete obnoviť program Excel a zošit. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Microsoft Office, ukážte na položku Nástroje balíka Microsoft Office a potom kliknite na položku Obnovenie aplikácií balíka Microsoft Office.
 2. V zozname Aplikácia kliknite na položku Microsoft Excel a potom kliknite na tlačidlo Obnoviť aplikáciu.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2981053


  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2683283
  Poznámka: Ak kliknete na tlačidlo Skončiť aplikáciu, naposledy vykonané zmeny v zošite sa stratia.
 3. Otvorte program Excel.

  Medzi súbormi uvedenými na table Obnovenie dokumentu je aj váš obnovený zošit.
 4. Ak chcete zošit otvoriť alebo uložiť, kliknite na pracovnej table na šípku napravo od zošita.
Ďalšie informácie o funkciách automatického obnovenia dostupných v programe Excel získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
289273 Popis funkcií automatického obnovenia v programoch Excel 2002 a Excel 2003
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Použitie príkazu Otvoriť a opraviť

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Tento postup je primárnym postupom obnovenia súborov v programe Excel 2003 a v novších verziách. Ak sa chcete pokúsiť obnoviť najnovšie zmeny v poškodenom súbore programu Excel, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite program Excel.
 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Otvoriť.
 3. V dialógovom okne Otvoriť vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.

  Kliknite na šípku na tlačidle Otvoriť a potom kliknite na položku Otvoriť a opraviť.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2981054
 4. Po zobrazení výzvy kliknite na položku Opraviť. Program Excel sa pokúsi obnoviť najnovšie zmeny.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2683283
  Poznámka: Ak program Excel nedokáže opraviť zošit, namiesto na položku Opraviť kliknite na položku Extrahovať údaje.
  1. Ak zošit obsahuje vzorce, program Excel zobrazí výzvu na výber možnosti Konvertovať na hodnoty alebo Obnoviť vzorce.
  2. Ak sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie, kliknite na tlačidlo Áno.
   Dokument „názov súboru“ spôsobil pri poslednom otvorení vážnu chybu. Chcete pokračovať v jeho otváraní?
   Ďalšie informácie o tomto chybovom hlásení získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
   286017 Pri otváraní súboru v programe Excel alebo Word sa zobrazuje chybové hlásenie Dokument „Názov dokumentu“ spôsobil pri poslednom otvorení vážnu chybu. Chcete pokračovať v jeho otváraní?
 5. Uložte obnovený zošit.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Uloženie súboru vo formáte HTML

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak sa poškodený súbor programu Excel 2003 dá otvoriť, po uložení vo formáte HTML ho môžete vyfiltrovať, zatvoriť a potom znova otvoriť. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako webovú stránku.
 2. V časti Uložiť kliknite na položku Celý zošit a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2981055
 3. Zatvorte súbor.
 4. Súbor znova otvorte v programe Excel.
 5. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.
 6. V zozname Typ súboru kliknite na položku Zošit programu Microsoft Excel.
 7. Zmeňte názov súboru a vytvorte tak novú filtrovanú kópiu bez toho, aby ste nahradili pôvodný súbor.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2683283
Poznámka: Po uložení súboru vo formáte HTML sa môžu stratiť niektoré funkcie.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2683283
Poznámka: Vyššie uvedený postup (uloženie súboru vo formáte HTML) možno použiť len v programe Excel 2003.


Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
300637 Pri ukladaní súboru ako webovej stránky v programe Excel sa niektoré funkcie zošita nezachovajú
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Uloženie súboru vo formáte Tabuľka XML

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak sa poškodený súbor programu Excel dá otvoriť, po uložení vo formáte Tabuľka XML ho môžete vyfiltrovať, zatvoriť a potom znova otvoriť. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.
 2. V zozname Typ súboru kliknite na položku Tabuľka vo formáte HTML.
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 4. Zatvorte súbor.
 5. Súbor znova otvorte v programe Excel.
 6. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.
 7. V zozname Typ súboru kliknite na položku Zošit programu Microsoft Excel.
 8. Zmeňte názov súboru a vytvorte tak novú filtrovanú kópiu bez toho, aby ste nahradili pôvodný súbor.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2683283
Poznámka: Po uložení súboru vo formáte Tabuľka XML sa môžu stratiť niektoré funkcie.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2683283
Poznámka: Vyššie uvedený postup (uloženie súboru vo formáte XML) možno použiť len v programe Excel 2003.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Skopírovanie pracovných hárkov do nového zošita

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak sa poškodený súbor programu Excel dá otvoriť, môžete jeho hárky presunúť do nového zošita. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárka a potom kliknite na položku Vybrať všetky hárky.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2981056


2. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárka a potom kliknite na položku Premiestniť alebo kopírovať.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2981057


3. Vyberte položku Nový zošit a potom začiarknite políčko Vytvoriť kópiu.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2981058


4. Kliknite na tlačidlo OK.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Extrahovanie údajov v grafe pomocou makra

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Vo verzii 5.0 programu Excel a v novších verziách možno obnoviť údaje z grafu, a to aj v prípade, ak sa údaje nachádzajú na externom hárku alebo v externom zošite. Môže to byť užitočné v situáciách, keď bol graf vytvorený z iného súboru alebo prepojený na iný súbor, ktorý nie je dostupný alebo je istým spôsobom poškodený.

Ak sú zdrojové údaje grafu stratené, pomocou makra jazyka VBA (Visual Basic for Applications) môžete obnoviť údaje zo samotného grafu.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
300643 Makro na extrahovanie údajov z grafu
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Vlastnosti

ID článku: 820741 - Posledná kontrola: 27. júna 2014 - Revízia: 4.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Kľúčové slová: 
kbxml kbcorrupt kbhowto kbcip KB820741

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com