Identifikator ?lanka: 820741 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Postoji nekoliko na?ina koje mo?ete da koristite da biste spasili informacije iz o?te?enih datoteka programa Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 ili Microsoft Office Excel 2003. Ovaj ?lanak opisuje ove metoda i uklju?uje reference na druge ?lanke u Microsoft bazi znanja koji detaljnije obja?njavaju ovaj problem.

Metode za spasavanje podataka u o?te?enim Excel datotekama

Mo?ete da koristite slede?e metode da biste re?ili probleme sa otvaranjem ili kori??enjem Excel datoteka:
 • Koristite spasenu kopiju dokumenta.
 • Koristite komandu Otvori i popravi.
 • Sa?uvajte datoteku u HTML formatu.
 • Sa?uvajte datoteku u formatu XML unakrsne tabele.
 • Ako grafikon sadr?i vezu do o?te?ene datoteke, koristite makro za izdvajanje podataka.
Napomena Detaljni koraci za svaki metod navedeni su u odeljku ?Dodatne informacije?.

Dodatne informacije

Kori??enje spasene kopije dokumenta

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako Excel prestane da se odaziva dok radite u radnoj svesci, koristite Microsoft Office Application Recovery program da biste spasili Excel i radnu svesku. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavke Svi programi, Microsoft Office, Alatke za Microsoft Office, a zatim izaberite stavku Microsoft Office Application Recovery.
 2. Na listi Aplikacija izaberite stavku Microsoft Excel, a zatim Spasi aplikaciju.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2896136


  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2683283
  Napomena Ako kliknete na Zatvori aplikaciju, nedavne promene u radnoj svesci ?e se izgubiti.
 3. Otvorite Excel.

  Datoteke navedene u oknu sa zadacima Spasavanje dokumenta uklju?uju spasenu radnu svesku.
 4. Da biste otvorili ili sa?uvali radnu svesku, kliknite na strelicu sa desne strane radne sveske u oknu zadataka.
Za vi?e informacija o Excel funkcijama automatskog spasavanja kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
289273 Opis funkcija automatskog spasavanja u programima Excel 2002 i Excel 2003
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Kori??enje komande ?Otvori i popravi?

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ovaj metod je primarni metod spasavanja datoteka u programu Excel 2003 i novijim verzijama. Ako ?elite da poku?ate da spasite najnovije promene u o?te?enoj Excel datoteci, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Excel.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Otvori.
 3. U dijalogu Otvaranje izaberite datoteku koju ?elite da otvorite.

  Kliknite na strelicu pored dugmeta Otvori, a zatim izaberite stavku Otvori i popravi.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2896137
 4. Kada budete upitani, kliknite na dugme Popravi da biste poku?ali da spasite najnovije promene.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2683283
  Napomena Ako Excel ne mo?e da popravi va?e radne sveske, kliknite na dugme Izdvoj podatke, umesto na dugme Popravi.
  1. Ako va?a radna sveska sadr?i formule, Excel vas pita da izaberete stavku Konvertuj u vrednosti ili Spasi formule.
  2. Ako primite slede?u poruku o gre?ci, kliknite na dugme Da:
   Dokument ime datoteke je uzrokovao ozbiljnu gre?ku prilikom poslednjeg otvaranja. Da li ?elite da nastavite sa njegovim otvaranjem?
   Za vi?e informacija o ovoj poruci o gre?ci kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
   286017 Dobijate poruku o gre?ci ?Dokument (ime datoteke) je uzrokovao ozbiljnu gre?ku prilikom poslednjeg otvaranja. Da li ?elite da nastavite sa njegovim otvaranjem?? kada datoteku otvorite u programu Excel ili Word
 5. Sa?uvajte spasenu radnu svesku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

?uvanje datoteke u HTML formatu

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako mo?ete da otvorite o?te?enu Excel 2003 datoteku, mo?ete da je filtrirate ako je sa?uvate u HTML formatu, zatvorite datoteku, a zatim je ponovo otvorite. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj kao Veb stranicu.
 2. U odeljku ?uvanje izaberite stavku Cela radna sveska, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2896138
 3. Zatvorite datoteku.
 4. Ponovo otvorite datoteku u programu Excel.
 5. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj kao.
 6. Na listi Sa?uvaj kao tip izaberite stavku Microsoft Excel radna sveska.
 7. Promenite ime datoteke da biste kreirali novu filtriranu kopiju bez zamene originala.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Mo?da ?ete izgubiti neke funkcije kada sa?uvate u HTML formatu.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
NapomenaGorenavedeni koraci (sa?uvaj kao HTML) rade samo u programu Excel 2003.


Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
300637 Neke funkcije radne sveske se ne?e zadr?ati kada sa?uvate Veb stranicu u programu Excel
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

?uvanje datoteke u formatu XML unakrsne tabele

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako mo?ete da otvorite o?te?enu Excel 2003 datoteku, mo?ete da je filtrirate ako je sa?uvate u formatu XML unakrsne tabele, zatvorite datoteku, a zatim je ponovo otvorite. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj kao.
 2. Na listi Sa?uvaj kao tip izaberite stavku XML unakrsna tabela.
 3. Kliknite na dugme Sa?uvaj.
 4. Zatvorite datoteku.
 5. Ponovo otvorite datoteku u programu Excel.
 6. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj kao.
 7. Na listi Sa?uvaj kao tip izaberite stavku Microsoft Excel radna sveska.
 8. Promenite ime datoteke da biste kreirali novu filtriranu kopiju bez zamene originala.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Mo?da ?ete izgubiti neke funkcije kada sa?uvate u formatu XML unakrsne tabele.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Gorenavedeni koraci (sa?uvaj kao XML) rade samo u programu Excel 2003.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Kopiraj radne listove u novu radnu svesku

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako mo?ete da otvorite o?te?enu Excel datoteku, mo?ete da pomerite listove u novu radnu svesku. Da biste to uradili, sledite ove korake:

1. Kliknite desnim tasterom mi?a na karticu lista, a zatim izaberite stavku Izaberi sve listove.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2896139


2. Kliknite desnim tasterom na karticu lista, a zatim izaberite stavku Premesti ili kopiraj.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2896140


3. Odaberite Nova sveska, a zatim potvrdite izbor u polju Kreiraj kopiju.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2896141


4. Kliknite na dugme U redu.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Kori??enje makroa za izdvajanje podataka u grafikonu

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
U Excel verzijama 5.0 i kasnijim, podatke mo?ete da preuzmete sa grafikona, ?ak i kada su podaci u spolja?njem radnom listu ili radnoj svesci. Ovo mo?e da bude korisno u situacijama kada je grafikon kreiran od druge datoteke ili povezan sa njom, kada je datoteka nedostupna ili o?te?ena na neki na?in.

Kada su izgubljeni osnovni podaci u grafikonu, mo?ete i dalje da preuzmete podatke iz samog grafikona kori??enjem makroa Visual Basic for Applications (VBA).

Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
300643 Makro za izdvajanje podataka iz grafikona
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 820741 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Klju?ne re?i: 
kbxml kbcorrupt kbhowto kbcip KB820741

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com