การแก้ไข: โดเมนที่เลื่อนการรับรองความถูกต้องอาจทำให้ SQL Server หยุดการตอบสนอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 820788 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 200031 (sqlbug_70)
bug #: 235386 (shiloh_bugs)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าการรับรองความถูกต้องของโดเมนใช้เวลานานเกิดขึ้นในขณะที่ Microsoft SQL Server กำลังประมวลผลการร้องขอการเข้าสู่ระบบ authenticated Microsoft Windows NT ผู้ใช้อื่นได้สำเร็จแล้วล็อกใน SQL Server อาจได้รับผลกระทบ pauses ประจำงวดอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ที่กำลังรันการสอบถาม หรือในกรณีที่จึง บริการ SQL Server อาจหยุดตอบสนอง ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีปัญหาเครือข่ายหรือปัญหาตัวควบคุมโดเมนทำให้ร้องขอการรับรองความถูกต้องเพื่อที่ใช้เวลานานมากเกินกว่าที่คาดไว้

การแก้ไข

ข้อมูล service pack บริการ sql Server 2000

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sql Server 2000

โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหานี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ SQL Server 2000 และ SQL Server 7.0 สาเหตุหลักของปัญหานี้มีการร้องขอการรับรองความถูกต้องโดเมนที่ช้ามาก โปรแกรมแก้ไขด่วนป้องกันการเข้าสู่ระบบภายหลังการประมวลผลสำหรับผู้ใช้หนึ่งราย slowing ลงผู้ใช้อื่นที่มีการพิสูจน์มีอยู่แล้วตัว โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ป้องกันการเข้าสู่ระบบครั้งที่ทำงานช้าหรือ timeouts เข้าสู่ระบบถ้ามีการรับรองความถูกต้องจะช้าเกินไป

หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ (สร้าง 839) มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เป็นไปตาม SP3 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size    File name
  ------------------------------------------------------------------
  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe
  25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll
  25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf
  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf
  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0 1,557,052 Dtsui.dll
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  639,552 Dtswiz.dll
  24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql
  03-May-2003 01:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll
  01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql
  05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll
  07-May-2003 20:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll
  02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe
  02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0  279,104 Pfutil80.dll
  22-May-2003 22:57          19,195 Qfe469571.sql
  12-Jun-2003 16:37         1,083,989 Replmerg.sql
  04-Apr-2003 21:53 2000.80.798.0  221,768 Replprov.dll
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0  307,784 Replrec.dll
  05-May-2003 00:05         1,085,874 Replsys.sql
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0  492,096 Semobj.dll
  31-May-2003 18:27 2000.80.818.0  172,032 Semobj.rll
  29-May-2003 00:29          115,944 Sp3_serv_uni.sql
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0 4,215,360 Sqldmo.dll
  07-Apr-2003 17:44          25,172 Sqldumper.exe
  19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
  02-Jul-2003 00:18 2000.80.834.0  180,736 Sqlmap70.dll
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0 7,553,105 Sqlservr.exe
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll
  25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0  158,240 Svrnetcn.dll
  31-May-2003 18:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe
  30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll
  02-Jul-2003 00:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sql Server 7.0

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft แต่มุ่งหวังให้ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น

การแก้ปัญหานี้ ให้ติดต่อ Microsoft Product Support Services เพื่อรับ hotfix สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของ Microsoft Product Support Services และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ
หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ (สร้าง 1092) มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server 7.0 Service Pack 4 หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เป็นไปตาม SP4 7.0 เซิร์ฟเวอร์ SQL

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------------
  04-Oct-2002 23:59 7.00.1081     28,944 Dbmssocn.dll   
  06-Sep-2002 23:55 7.00.1077     53,520 Distrib.exe   
  06-Sep-2002 23:55 7.00.1077     98,576 Logread.exe   
  05-May-2003 18:34           54,904 Opends60.dbg
  05-May-2003 18:34 7.00.1093     155,920 Opends60.dll   
  06-Sep-2002 23:56 7.00.1077     250,128 Rdistcom.dll   
  06-Sep-2002 23:55 7.00.1077     82,192 Replmerg.exe   
  06-Sep-2002 23:56 7.00.1077     78,096 Replres.dll   
  17-Sep-2002 22:52           7,941 Securityhotfix.sql
  15-Jan-2003 23:31 7.00.1085     413,696 Semsys.dll    
  15-Jan-2003 20:14 7.00.1085     114,688 Semsys.rll
  06-Sep-2002 23:56 7.00.1077     160,016 Snapshot.exe   
  08-Feb-2003 00:49           63,834 Sp4_serv_uni.sql
  15-Jan-2003 01:33 7.00.1085     344,064 Sqlagent.exe   
  06-Sep-2002 23:55 7.00.1077     45,056 Sqlcmdss.dll   
  21-Feb-2003 19:51 7.00.1088     81,920 Sqlmap70.dll   
  25-Apr-2003 20:22 7.00.1092    5,062,928 Sqlservr.exe   
  04-Oct-2002 23:59 7.00.1081     45,328 Ssmsso70.dll   
  17-Dec-2002 01:36 7.00.1083     24,848 Ssnmpn70.dll   
  26-Sep-2002 20:30           28,408 Ums.dbg
  26-Sep-2002 20:27 7.00.1079     57,616 Ums.dll     
  25-Feb-2003 02:40 7.00.1088     151,552 Xpweb70.dll
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

การหลีกเลี่ยงปัญหา

โปรดสังเกตว่า โปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความนี้จะเพียงบางส่วนในลักษณะพิเศษของปัญหา มีโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการรับรองความถูกต้องภายหลังจะไม่ให้ตัวจัดกำหนดการของ SQL Server หยุดการตอบสนอง อย่างไรก็ตาม การร้องขอการรับรองความถูกต้องภายหลังจะยังคงทำเธรดของผู้ปฏิบัติงานของ sql server หยุดการตอบสนอง แม้ว่า มีโปรแกรมแก้ไขด่วนติดตั้ง การร้องขอการรับรองความถูกต้องที่ล่าช้าอาจทำให้ยังคงเกิดปัญหาเช่น time-outs เข้าสู่ระบบ ถ้าเธรดของผู้ปฏิบัติงานที่พร้อมใช้งานทั้งหมดได้หยุดการตอบสนองในขณะที่กำลังรอให้ตัวควบคุมโดเมน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server จะยังคงเป็นไม่ตอบสนอง ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการร้องขอการรับรองความถูกต้องของโดเมนที่ช้าผิดปกติ ดังนั้น คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยการจัดการกับรากสาเหตุของปัญหาประสิทธิภาพการทำงานการรับรองความถูกต้องของโดเมน คุณสามารถสลับไปยังไลบรารีของเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่ TCP/IP เช่นเนมไปป์ การแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้การเครือข่ายไคลเอ็นต์เพื่อเลือกไลบรารีของเครือข่ายที่ต้องการบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 820788 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
Keywords: 
kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbsqlserv700presp5fix kbfix kbbug kbmt KB820788 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:820788

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com