วิธีการนำเสนอใน PowerPoint ของวิดีโอเทป

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 820918 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการที่คุณสามารถใช้เพื่อ videotape นำเสนอ Microsoft PowerPoint ของคุณ บางอย่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

PowerPoint ไม่มีคุณลักษณะที่มีอยู่แล้วซึ่งบันทึกงานนำเสนอเพื่อ videotape อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นทำการดำเนินการนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น พิจารณาเรื่องการต่อไปนี้:
 • วิดีโอใช้สัญญาณแอนะล็อกที่มีทั้ง fuzzier และความ ละเอียดต่ำกว่าสัญญาณแบบดิจิทัลที่ถูกใช้ โดยคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจอภาพ ที่ไม่ใช่ หรือไม่ เนื่องจากนี้ ไม่ใช้ขนาดเล็ก หรือ finely รายละเอียดข้อความหรือกราฟิกในงานนำเสนอของคุณ
 • ข้อมูลใกล้กับขอบของหน้าจออาจถูกตัดออก ไม่วางข้อความที่ใกล้กับขอบของภาพนิ่ง
 • สีบาง เช่นสีแดงที่สว่าง ไม่ได้แสดงบนวิดีโอด้วย เนื่องจากความตัวนี้ หลีกเลี่ยงการใช้ reds สว่างและ yellows ในงานนำเสนอของคุณ
เมื่อต้องการ videotape งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ใช้รายการใดรายการอย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

วิธีที่ 1: ใช้ตัวแปลงข้อมูลของการสแกน

ตัวแปลงข้อมูลในการตรวจหาอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณทำให้สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์บนหน้ามาตรฐานชาติโทรทัศน์ระบบ Committee (NTSC) หรือระยะบรรทัดของการสลับ (PAL) รายการโทรทัศน์จอ หรือ conversely คุณสามารถดูโทรทัศน์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถใช้เครื่องบันทึก videocassette มาตรฐาน (VCR) ในการบันทึกสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

การ์ดแสดงผลบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น ATI ทุกใน-Wonder การ์ดแสดงผล ด้วยเทคโนโลยี ATI) ช่วยให้คุณสามารถที่เล่นวิดีโอในการโอนย้าย จาก VCR ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์การ์ดแสดงผลการเชื่อมต่อโทรทัศน์-IN และออก จากคอมพิวเตอร์การ์ดแสดงผลการเชื่อมต่อโทรทัศน์-OUT ไป VCR ของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตการ์ดแสดงผลของคุณเพื่อตรวจสอบความสามารถของการ์ดแสดงผล แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
เมื่อต้องการบันทึกงานนำเสนอ โดยใช้ตัวแปลงข้อมูลของการสแกน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. การติดตั้งอุปกรณ์ของตัวแปลงการสแกนไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณและ VCR โดยใช้คำแนะนำของผู้ผลิต

  หากคุณไม่ทราบชนิดของการ์ดแสดงผลที่คุณกำลังใช้ หรือ ถ้ามีการเชื่อมต่ออยู่แล้วภายในของ OUT โทรทัศน์ ดูที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ของคุณที่จอภาพของคุณต่อสายกับใน ค้นหาเป็น "F" ตัวเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อ "วิดีโอ S" การเชื่อมต่อ "F" อยู่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ และใช้ universally บนโทรทัศน์ กล่องเคเบิล และ VCRs

  การเชื่อมโดยส่วนใหญ่ใหม่อุปกรณ์วิดีโอ (โทรทัศน์และ VCR's) ใช้ S-วิดีโอการต่อ ถ้าทุกอุปกรณ์ของคุณ (ของโทรทัศน์ VCR และการสแกนตัวแปลง) มีการเชื่อมต่อวิดีโอ S คุณขอควรจะใช้ ตาม S วิดีโอจะทำให้เกิดการเรียกใช้รูปภาพคุณภาพสูง

  ควรมีสอง "jacks" หรือเชื่อมต่อที่ถูกทำเครื่องหมาย "แสดงผลใน" และ "วิดีโอออก" เมื่อต้องการบันทึกจากคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อ VCR ของคุณ ติดต่อวิดีโอออก (OUT โทรทัศน์) บนคอมพิวเตอร์การ์ดแสดงผลไปยังวิดีโอในการเชื่อมต่อ (IN โทรทัศน์) บน VCR ของคุณ
 2. ถ้ามีการนำเสนอของคุณประกอบด้วยเสียง เชื่อมต่อลำโพงหรือบรรทัดออกเต้ารับบนการ์ดเสียงของคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังต่อการเล่นเสียงในสัญญาณบน VCR

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการ์ดเสียง และคุณต้องขอรับสายเคเบิล (โดยทั่วไปเคเบิลปลั๊กที่แบบย่อส่วนบนปลายด้านหนึ่งและปลั๊กอิน RCA บนอื่น ๆ) ที่ถูกต้อง
 3. กดระเบียนบน VCR
 4. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ PowerPoint ของคุณเรียกใช้งานนำเสนอ
ถ้าทุกอย่างที่มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง VCR ควรบันทึกแสดงภาพนิ่งการนำเสนอของ PowerPoint ขณะนี้

วิธีที่ 2: ใช้การแก้ไขซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ดีโอดิจิทัล

ดิจิทัลแก้ไขวิดีโอให้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแหล่งการสร้าง videotapes ขั้นสูงเพิ่มเติม วิธีนี้ใช้การ์ดมีอะแดปเตอร์ที่แทน หรือทำงานโถง ด้วย บัตรการ์ดแสดงผลในคอมพิวเตอร์ของคุณ บัตรนี้ได้ผลผลิต jacks สำหรับหลายชนิดของสัญญาณวิดีโอ และอาจจะมีป้อน jacks สำหรับหลายชนิดของสัญญาณวิดีโอ ตัวอย่างบางส่วนของบัตรชนิดนี้รวมถึง Matrox RT2000 โดย Matrox Ltd. ระบบอิเล็กทรอนิกส์และ DV500 Pinnacle โดยระบบ Inc. Pinnacle

เมื่อต้องการควบคุมการ์ดเหล่านี้ คุณต้องใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขวิดีโอ (ตัวอย่างเช่น Adobe Premiere โดยระบบ Inc. ของ Adobe) หรือโรงงานวิดีโอ โดยโรงงาน Sonic

หมายเหตุ:นอกจากนี้คุณต้องมี VCR เพื่อเชื่อมต่อกับการ์ดแสดงผลของการแก้ไข

มีการกำหนดนี้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ค่า คุณสามารถบันทึกแฟ้มของรูปภาพเคลื่อนไหวสำหรับกลุ่ม (MPEG) ภาพยนตร์ QuickTime หรือรูปภาพที่เก็บอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน แล้ว บันทึกแฟ้ม videotape

นอกจากนี้ยัง สังเกตต่อไปนี้:
 • PowerPoint สามารถบันทึกงานนำเสนอเป็นชุดของแฟ้มกราฟิก รูปแบบที่ได้รับการสนับสนุนที่มีการจัดรูปแบบการ Interchange แบบกราฟิก (GIF), กลุ่มสำหรับถ่าย Joint (JPEG), หรือรูปแบบกราฟิกเครือข่ายแบบพกพา (PNG) ถ้ามีการติดตั้ง PowerPoint รุ่นก่อนหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการจับภาพหน้าจอเพื่อบันทึกแต่ละภาพนิ่งเป็นแฟ้มรูปภาพ
 • ถ้าคุณมีโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพยนตร์ QuickTime โดยตรงจากการแสดงผลของหน้าจอ คุณสามารถใช้เพื่อสร้างแฟ้มภาพยนตร์ของงานนำเสนอของคุณ
 • คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขวิดีโอแบบดิจิทัลเพื่อส่งแฟ้มกราฟิกหรือภาพยนตร์ไปยัง VCR
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 820918 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
Keywords: 
kbhardware kb3rdparty kbhowto kbmt KB820918 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:820918

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com