Office-bestanden worden traag geopend, gesloten, opgeslagen, verwijderd of afgedrukt vanaf een netwerkserver

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 821246 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Symptomen

Het openen, opslaan, sluiten, verwijderen of afdrukken van Microsoft Office-documenten vanaf een netwerkshare duurt buitensporig lang.

Oorzaak

Dit probleem treedt op als er een conflict is tussen McAfee NetShield 4.5 of Computer Associates Inoculan en de ArcServe Open File Agent.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de hotfix Backup Agent for Open Files van Computer Associates op te halen. Raadpleeg voor meer informatie de volgende Computer Associates-website:
http://support.ca.com/Download/patches/asitnt/QO27937.html
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Deze hotfix van Computer Associates vervangt het bestand Ofant.sys versie 7.0.0.568 door de nieuwe versie. De nieuwe versie van het bestand heeft het volgende versienummer: 10.0.0.844. Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de server opnieuw opstarten.

Meer informatie

Ga naar het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
822219 You Experience Slow File Server Performance and Delays Occur When You Work With Files That Are Located on a File Server

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Eigenschappen

Artikel ID: 821246 - Laatste beoordeling: vrijdag 26 maart 2004 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Office XP Standard Edition
  • Microsoft Office 2000 Standard Edition
  • Microsoft Windows® 2000 Server
  • Microsoft Windows NT 4.0
Trefwoorden: 
kbprb kb3rdparty KB821246

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com