วิธีการป้องกันอีเมโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ใน Exchange 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 821746 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ช่วยป้องกันไม่ให้ข้อความอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์และวิธีการที่ช่วยลดความเสี่ยงที่คอมพิวเตอร์ Exchange Server 2003 อาจใช้ในการจัดเรียงข้อความอีเมล์โฆษณาที่ไม่พึงประสงค์

ข้อความอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือข้อความอีเมลขยะ จะมี annoyance ผู้ข้อความอีเมสำนักงานและโฮมเพใช้ เมื่อต้องการลบข้อความเหล่านี้ wastes เวลา แต่ถ้า Exchange Server ของคุณมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตั้งใจ relays สำหรับการส่งเมล์มวล ลักษณะพิเศษสามารถ troublesome มากที่สุด

โปรดสังเกตว่า บางอย่างของการตั้งค่าที่แนะนำที่กล่าวถึงในบทความนี้เท่านั้นใช้ถ้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณให้เก็บ และการบริการไปข้างหน้า หรือโฮสต์สมาร์ทสำหรับโดเมนของคุณ นี่คืออาจสถานการณ์ที่ ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ไปยังอินเทอร์เน็ต หรือ ถ้า ISP ของคุณมีไฟร์วอลล์ สายงานการผลิต หรือบริการแปลที่อยู่เครือข่ายองค์กรของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อช่วยป้องกัน relay ของข้อความอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

เมื่อคุณวางแผน และใช้ขั้นตอนในการป้องกันไม่ให้ส่งข้อความอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณเป็นปัจจัยที่คุณต้องพิจารณาจำนวน

เพื่อป้องกันการ relaying

relayingเกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่อขาเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของคุณแบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP) ที่ใช้ในการส่งข้อความอีเมล์ไปยังโดเมนภายนอก มีข้อความอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ข้อความอีเมเดียวที่จะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของคุณมีหลายผู้รับในโดเมนที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณ เป็นตัวอย่างของ relaying When the SMTP server is configured to use anonymous authentication, the messaging system that is used to propagate the unsolicited commercial e-mail messages accepts the inbound message as typical. After the message is accepted, the SMTP server recognizes that the message recipients belong to external domains, and then the SMTP server delivers the messages. The unauthorized users who send unsolicited commercial e-mail messages only have to send one inbound message to your SMTP server for it to be delivered to thousands of recipients. This may result in decreased performance and congested queues. Additionally, this may annoy the recipients when the messages arrive.

To prevent relaying, do not grant relay permissions to other hosts. However, there are situations when relaying is required. You may have Post Office Protocol 3 (POP3) and Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4) clients who rely on SMTP for message delivery. These clients may have legitimate reasons for sending e-mail messages to external domains. To work around this issue, create a second SMTP virtual server that is dedicated to receiving e-mail messages from POP3 and from IMAP4 clients. You can configure this additional SMTP virtual server to use authentication that is combined with Secure Sockets Layer (SSL) based encryption, and then configure it to permit relaying for authenticated clients.

หมายเหตุ:By default, the Default SMTP Virtual Server in Exchange 2003 is configured to prevent relaying of e-mail messages through the virtual server.

To prevent computers from relaying messages through the SMTP virtual server:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameแล้ว ขยายโพรโทคอล.
 3. ขยายsmtpคลิกขวาDefault SMTP Virtual Serverแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการAccessแท็บ แล้วคลิกrelay.
 5. ในการRelay Restrictionsกล่องโต้ตอบ คลิกเฉพาะรายการด้านล่าง(if it is not already selected), and then make sure that theคอมพิวเตอร์list is empty.

  If you are not using any POP3 and IMAP4 clients with this virtual server, click to clear theAllow all computers which successfully authenticate to relay, regardless of the list aboveกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 6. คลิกตกลง.

To configure connection filtering

Global connection filtering always supersedes the settings on an individual SMTP virtual server. For example, if you set your SMTP virtual server to only accept connections from a particular IP address, and you then deny that same IP address on your global connection filter, the Exchange computer will not accept e-mail messages from that address.

To enable global connection filtering, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายการตั้งค่าสากลคลิกขวาการจัดส่งข้อความแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการConnection Filteringแท็บ แล้วคลิกadd.
 4. ในการชื่อที่ใช้แสดงbox, type the name for the connection filter.
 5. ในการDNS Suffix of Providerbox, type the DNS suffix that your ISP appends to the IP address.
 6. If you want to specify a custom error message, type the message that you want in theCustom Error Message to Returnกล่อง
 7. To specify a return status code, clickCustom Error Message to Return, and then specify the status code that you want to use.
 8. คลิกตกลง.
To enable connection filtering:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameแล้ว ขยายโพรโทคอล.
 3. ขยายsmtpคลิกขวาDefault SMTP Virtual Serverแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการทั่วไปแท็บ แล้วคลิกขั้นสูง.
 5. ในการที่อยู่list, click the IP address where you want to apply connection filtering, and then clickแก้ไข.
 6. คลิกเพื่อเลือกนั้นApply Connection Filterกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลง.

To configure sender filtering

When you enable sender filtering on the SMTP virtual server, e-mail messages that are received from anyone on the sender filter are not accepted. Sender filtering is set globally, but you enable it on a per-IP address basis on the SMTP virtual server.

To create a sender filter:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายการตั้งค่าสากลคลิกขวาการจัดส่งข้อความแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการSender Filteringแท็บ แล้วคลิกadd.
 4. Type the name of the sender whose messages you want to filter in SMTP address format, and then clickตกลง.
 5. Specify any additional filter options that you want to configure, and then clickตกลง.
To enable sender filtering on the SMTP virtual server:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameแล้ว ขยายโพรโทคอล.
 3. ขยายsmtpคลิกขวาDefault SMTP Virtual Serverแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการทั่วไปแท็บ แล้วคลิกขั้นสูง.
 5. ในการที่อยู่list, click the IP address where you want to apply the sender filter, and then clickแก้ไข.
 6. คลิกเพื่อเลือกนั้นApply Sender Filterกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลง.

การกำหนดค่าคอนฟิกข้อจำกัดของที่อยู่ IP

เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกข้อจำกัดของที่อยู่ IP คุณสามารถระบุการ ip แอดเดรส ช่วง IP หรือโดเมนระบบชื่อโดเมน (DNS) ที่เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของเซสชันขาเข้าจากที่ยอมรับได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ถ้า ISP ของคุณยอมรับข้อความในนามของคุณ และส่งต่อข้อความที่คุณ แล้ว เนื่องจากป้องกันการโฮสต์อื่นจากการเชื่อมต่อกับตัวเชื่อมต่อ SMTP ของคุณ

หมายเหตุ:สำหรับการจำกัดที่อยู่ IP ฟังก์ชัน ระเบียน exchanger (MX) จดหมายในโซน DNS อินเทอร์เน็ตโดเมนของคุณต้องชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์การส่งข้อความอีเมล์ของ ISP ของคุณ ไม่ให้คอมพิวเตอร์ Exchange 2003 ถ้าคุณได้รับข้อความอีเมล SMTP ของคุณภายนอกจากเซิร์ฟเวอร์การส่งข้อความอีเมล์ของ ISP ของคุณ คุณสามารถกำหนดข้อจำกัดของที่อยู่ IP ข้อจำกัดของที่อยู่ ip ระบุว่า จะยอมให้ เซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP เท่านั้นรับเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์การส่งข้อความอีเมลของ ISP ของคุณ

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกข้อจำกัดของที่อยู่ IP:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameแล้ว ขยายโพรโทคอล.
 3. ขยายsmtpคลิกขวาเริ่มต้น SMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือนแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการAccessแท็บ แล้วคลิกเชื่อมต่อ.
 5. ในการเชื่อมต่อกล่องโต้ตอบ คลิกเฉพาะรายการด้านล่าง.

  ซึ่งบ่งชี้ที่เฉพาะ IP ที่อยู่และโดเมนที่อยู่ในรายการจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SMTP
 6. คลิกaddแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเพิ่มคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว กลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโด เมน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
  • เมื่อต้องการเพิ่มคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว คลิกคอมพิวเตอร์หนึ่งพิมพ์อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์การส่งข้อความอีเมล์ของ ISP ของคุณในการที่อยู่ ipกล่อง แล้วคลิกตกลง.

   อีกวิธีหนึ่งคือ คลิกค้นหา dnsพิมพ์ชื่อโฮสต์ และจากนั้น คลิกตกลง.
  • เมื่อต้องเพิ่มกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกกลุ่มของคอมพิวเตอร์พิมพ์อยู่เครือข่ายย่อยและมาสก์เครือข่ายย่อยของกลุ่มในกล่องเกี่ยวข้อง และคลิกตกลง.

   Microsoft แนะนำตัวเลือกนี้ถ้า ISP ของคุณมี tendency เป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ส่งข้อความโดยไม่มีการแจ้งเตือน
  • เมื่อต้องการเพิ่มโดเมน คลิกโดเมนพิมพ์ชื่อโดเมนที่คุณต้องการในการชื่อ:กล่อง แล้วคลิกตกลง.

   โปรดสังเกตว่า ตัวเลือกนี้ต้องการค้นหาแบบ DNS กลับแบบบนแต่ละการเชื่อมต่อขาเข้า ข้อกำหนดนี้อาจมีผลมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูแก้ไขส่วนต่อไปในบทความนี้

เมื่อต้องการกำหนดค่าการรับรองความถูกต้อง

เมื่อคุณกำหนดค่าผู้ใช้โดยใช้การรับรองความถูกต้อง ภายนอกโฮสต์ หรือไคลเอนต์ต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SMTP คล้ายกับข้อจำกัดของที่อยู่ IP คุณสามารถกำหนดค่ารับรองความถูกต้องถ้า ISP ของคุณทำหน้าที่เป็น relay เป็นข้อความสำหรับองค์กรของคุณ และ ISP สามารถทำให้เกิดการเรียกใช้การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP authenticated ISP ของคุณต้องยังสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของเลเยอร์ขนส่ง ความปลอดภัยเลเยอร์การขนส่งเข้ารหัสลับในการรับรองความถูกต้องและเซสชันการถ่ายโอนข้อความ

หมายเหตุ:ISP ของคุณอาจไม่สนับสนุนการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวมตัวเลือกการ(รับรองความถูกชื่อ formerly NTLM หรือ Windows NT รองรับ/ตอบรับต้อง) ได้

การกำหนดค่าการรับรองความถูกต้อง:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameแล้ว ขยายโพรโทคอล.
 3. ขยายsmtpคลิกขวาเริ่มต้น SMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือนแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการAccessแท็บ แล้วคลิกรับรองความถูกต้อง.
 5. ในการรับรองความถูกต้องกล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อและรวม Windows รับรองความถูกต้องกล่องกาเครื่องหมายไว้

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการการรับรองความถูกต้องพื้นฐาน (รหัสผ่านจะส่งข้อความธรรมดา)มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 6. ถ้า ISP ของคุณสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของเลเยอร์ขนส่ง คลิกเพื่อเลือกนั้นต้องการการเข้ารหัสลับ TLSกล่องกาเครื่องหมาย
 7. คลิกตกลง.
 8. เพิ่มบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านไปยัง Active Directory แล้ว แจ้งให้ทราบที่ ISP ของข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ บัญชีนี้ให้การรับรองความถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อขาเข้า

การตั้งค่าขีดจำกัดของข้อความ

การตั้งค่าข้อความที่จำกัดเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหมายเลขเริ่มต้นของผู้รับต่อข้อความ ขั้นตอนนี้ลดลักษณะพิเศษของข้อความอีเมล์โฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ โดยการป้องกันไม่ให้ส่งข้อความเดี่ยวไปยังบุคคลจำนวนมาก นอกจากนี้ คุณสามารถลดขนาดข้อความสูงสุดและขนาดของเซสชันได้สูงสุด

หมายเหตุ:ถ้าคุณลดจำนวนผู้รับต่อข้อความ กระบวนการนี้อาจมีผลกับการจัดส่งไปยังผู้รับภายในของคุณถ้าคุณมีรายชื่อการแจกจ่ายที่ใหญ่ที่ได้รับข้อความอีเมล์โดยใช้ความของ SMTP อย่างไรก็ตาม นี้ไม่มีปัญหาสำหรับผู้รับ MAPI

การตั้งค่าขีดจำกัดของข้อความ:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameแล้ว ขยายโพรโทคอล.
 3. ขยายsmtpคลิกขวาเริ่มต้น SMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือนแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการข้อความต่างๆแท็บ
 5. การตั้งค่าขีดจำกัดของข้อความ:
  1. คลิกเพื่อเลือกนั้นจำกัดขนาดของข้อความไปยัง (KB)กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น ระบุค่าที่น้อยกว่าค่าปัจจุบัน

   ตัวอย่างเช่น พิมพ์2048.
  2. คลิกเพื่อเลือกนั้นจำกัดขนาดของเซสชันการ (KB)กล่องกาเครื่องหมาย และพิมพ์4096.
  3. ค่าเริ่มต้นสำหรับปล่อยจำกัดจำนวนของข้อความสำหรับแต่ละการเชื่อมต่อไปการตั้งค่าเป็น20.

   คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนค่านี้
  4. ค่าของการเปลี่ยนแปลงจำกัดจำนวนผู้รับต่อข้อความเมื่อต้องการค่าระหว่าง 100 ถึง 1000

   The default setting is64,000.

   หมายเหตุ:The value that you specify depends on the messaging requirements of your organization and on the size of your organization's external distribution lists. Any messages that are larger than this number of recipients are returned to the sender with a non-delivery report (NDR).
 6. คลิกตกลง.

To configure the SMTP connector

You may have already created an SMTP connector on your Exchange 2003 computer to make outbound connections and to accept inbound connections to and from other SMTP servers on the Internet. This SMTP connector must be associated with at least one SMTP virtual server to operate. You must verify that the SMTP connector is correctly configured to reduce the risk of relaying unsolicited commercial e-mail messages.
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายRouting Groupแล้ว ขยายตัวเชื่อมต่อ.
 3. Right-click the SMTP connector that you use for inbound and for outbound e-mail messages to the Internet, and then clickคุณสมบัติ
 4. If your ISP provides store and forward facilities for your incoming e-mail messages, it is likely that your ISP also provides a smart host for your outgoing e-mail messages. ในกรณีนี้คือสถานการณ์ที่ คลิกForward all mail through this connector to the following smart hosts, and then type the IP address or the fully qualified domain name (FQDN) of the e-mail messaging server of your ISP.
 5. คลิกการช่องว่างอยู่แท็บ และคลิกเพื่อยกเลิกการอนุญาตข้อความให้เป็น relayed กับโดเมนเหล่านี้กล่องกาเครื่องหมายถ้ามีเลือก

  หมายเหตุ:ตัวเชื่อมต่อ SMTP ที่ส่งข้อความอีเมล์ไปยังอินเทอร์เน็ตโดยปกติใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) (ซึ่งบ่งชี้ว่า โดเมนทั้งหมด) เป็นพื้นที่ของที่อยู่ ถ้าคุณคลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตข้อความให้เป็น relayed กับโดเมนเหล่านี้กล่องกาเครื่องหมาย relaying กับโดเมนภายนอกทั้งหมดถูกเปิดใช้งาน ถ้าคุณใช้โฮสต์สมาร์ทสำหรับข้อความอีเมขาออก ติดต่อ ISP ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดส่งข้อความอีเมล
 6. คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกการรักษาความปลอดภัยขาออก. ถ้า ISP ของคุณสนับสนุนการรับรองความถูกต้องและการเข้ารหัส คลิกการรับรองความถูกต้องพื้นฐาน (รหัสผ่านจะส่งข้อความธรรมดา)คลิกปรับเปลี่ยนเพิ่มบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้สำหรับการเข้าถึงโฮสต์สมาร์ทของ ISP ของคุณ แล้ว คลิกตกลง.
 7. คลิกเพื่อเลือกนั้นการเข้ารหัสลับ TLSกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลง.

เพื่อยืนยันว่า การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ที่คุณกำหนดค่าทำงานอย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการยืนยันว่า การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ที่คุณกำหนดค่าทำงานอย่างถูกต้อง:
 1. เพื่อยืนยันว่า ข้อจำกัดของ IP ทำงานอย่างถูกต้อง ใช้ POP3 เป็นและการที่ไคลเอ็นต์ IMAP4 เพื่อลองเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จาก IP ถูกแยกออกอยู่ ถ้ามีการจำกัด IP มีการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่แจ้งให้คุณทราบว่า การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ถูกปฏิเสธ
 2. เพื่อยืนยันว่า ข้อจำกัดของ relay ทำงานอย่างถูกต้อง เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ POP3 เป็นและการที่ไคลเอ็นต์ IMAP4 จากที่อยู่ IP ที่ไม่ได้ถูกแยกออก และส่งข้อความอีเมลเข้ากับโดเมนภายนอก ถ้ามีการจำกัด relay ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่แจ้งให้คุณทราบว่า การจัดส่งไปยังโดเมนภายนอกถูกปฏิเสธเนื่องจากการจำกัด relay
 3. เมื่อต้องการตรวจสอบการรับรองความถูกต้องของความปลอดภัยระดับการขนส่งและการเข้ารหัส ยืนยันว่า คุณสามารถได้รับข้อความอีเมล์จากเซิร์ฟเวอร์การส่งข้อความอีเมล์ของ ISP ที่มีการจัดเก็บและการบริการที่มีการส่งต่อสำหรับโดเมนของคุณ รันการตรวจสอบเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ Exchange Server ของคุณ และแพคเก็ตการจับภาพที่มาจากอยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์การส่งข้อความอีเมล์ของ ISP บนพอร์ต 25 (0019h) แพคเก็ตเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เข้ารหัสลับ คุณไม่สามารถดูชื่อผู้ใช้หรือข้อมูลประจำตัวของรหัสผ่าน
 4. เพื่อยืนยันการค้นหา DNS ย้อนหลัง ส่งข้อความไปยังโดเมนของคุณจากอยู่ที่ไม่ตรงกับโดเมนที่ส่งออก ถ้าย้อนกลับการค้นหา DNS ทำงานอย่างถูกต้อง ข้อความนี้ปรากฏในโฟลเดอร์ Badmail

แก้ไข

ข้อจำกัดที่ขึ้นอยู่กับการค้นหา DNS ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange 2003 มาก เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการค้นหา DNS ย้อนกลับในแต่ละการเชื่อมต่อขาเข้า ในโซนการค้นหาแบบย้อนกลับ DNS ต้องพร้อมใช้งาน และโฮสต์ที่ส่งต้องถูกลงทะเบียนกับเขตพื้นที่นั้น

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exchange Server 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123872.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 821746 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB821746 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:821746

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com