Přesunutí databází a protokolů Exchange na serveru Exchange Server 2003

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 821915 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro server Microsoft Exchange 2000 naleznete pod číslem 257184 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Exchange Server 2003 neobsahuje program pro optimalizaci výkonu (Perfwiz.exe), který byl součástí předchozích verzí serveru Exchange Server. Tento článek popisuje přesunutí databázových souborů a souborů protokolu na serveru Exchange Server 2003.

Další informace

Chcete-li databázové soubory nebo soubory protokolu přesunout na jinou jednotku, postupujte následovně.

Přesunutí souborů protokolu

 1. Spusťte správce systému serveru Exchange.
 2. Klepněte na položku Administrative Groups (Skupiny pro správu).

  Poznámka: Pokud se položka Administrative Groups (Skupiny pro správu) nezobrazí, je možné, že není zapnutá. Chcete-li položku Administrative Groups (Skupiny pro správu) zapnout, klepněte ve správci systému serveru Exchange pravým tlačítkem na položku Exchange Organization (Organizace Exchange) a pak klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti). Zaškrtněte políčko Display Administrative Groups (Zobrazit skupiny pro správu).
 3. Najděte skupinu úložišť, ve které chcete změnit cesty k souborům protokolu, klepněte na ni pravým tlačítkem a pak klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti).
 4. Klepněte na kartu General (Obecné) a na tlačítko Browse (Procházet) vedle políčka Transaction log location (Umístění protokolu transakcí) a určete novou jednotku nebo složku pro soubory protokolu.

Přesunutí databází

 1. Spusťte správce systému serveru Exchange.
 2. Otevřete skupinu pro správu, která obsahuje databázi, kterou chcete změnit.
 3. V části Storage Group (Skupina úložišť) klepněte pravým tlačítkem na úložiště poštovních schránek nebo veřejnou složku, které chcete změnit, a pak klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti).
 4. Klepněte na kartu Database (Databáze).
 5. Vedle databáze, kterou chcete změnit, klepněte na tlačítko Browse (Procházet) a určete novou jednotku nebo složku pro dané soubory.

  Poznámky
  • Můžete zvolit, zda se má přesunout databáze Exchange (soubor EDB), databáze Exchange Streaming (soubor STM), nebo obě databáze.
  • Pokud jsou databáze stále připojené, zobrazí se následují zpráva:
   Chystáte se provést následující operaci:
   - změnit umístění databáze Exchange.
   Chcete-li požadovanou operaci provést, musí být úložiště dočasně odpojeno, což znamená, že k němu uživatelé nebudou mít přístup.

   Chcete pokračovat?
   Klepnutím na tlačítko Ano automaticky odpojíte databázi a přesunete ji do zvoleného umístění.
 6. Až databáze přesunete, připojte je ručně znovu.
Databázové soubory a soubory protokolu můžete přesunout do libovolné složky. Po přesunutí databázových souborů a souborů protokolu můžete z důvodu konzistence vytvořit strukturu souborů Exchsrvr\Mdbdata, není to však povinné.

Nové složce Mdbdata, která obsahuje databázové soubory a soubory protokolu, musíte přidělit tato výchozí oprávnění:
 • Administrators: Úplné řízení
 • Authenticated Users: Číst a spustit, Zobrazovat obsah složky, Číst
 • Creator Owner: Není k dispozici
 • Server Operators: Měnit, Číst a spustit, Zobrazovat obsah složky, Číst, Zapisovat
 • System: Úplné řízení
Poznámka: Skupině Server Operators přidělte oprávnění jen v případě, že server Exchange je řadič domény. Jinak přidělte oprávnění skupině Power Users. Pouze řadiče domény by měly mít oprávnění pro předdefinovanou skupinu Server Operators. Samostatné a členské servery by měly mít oprávnění pro předdefinovanou skupinu Power Users.

Měli byste udělit také následující oprávnění ke kořenové jednotce, která obsahuje novou složku Mdbdata:
 • System: Úplné řízení
Při přesouvání databázových souborů a souborů protokolu je úložiště dočasně odpojeno. Protože je úložiště dočasně odpojeno, uživatelé k němu nemají přístup, dokud není celý proces dokončen. Přesunutí databázových souborů a souborů protokolu ruší platnost všech přírůstkových a rozdílových záloh. Po dokončení změn proto proveďte úplné zálohování.

Po přesunutí databáze serveru Exchange neodstraňujte ani nepřejmenovávejte původní cestu složky MDBdata. Pokud si chcete odstranit původní složku MDBdata, ujistěte se, že parametr v registru u následujícího pracovního adresáře ukazuje do nového umístění:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
Název hodnoty: Pracovní adresář
Typ hodnoty: REG_SZ
Údaj hodnoty: C:\Program Files\Exchsrvr\Mdbdata
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
298415 Zprávy s přílohami nebyly doručeny podle očekávání a v protokolu serverů Exchange 2000 Server a Exchange Server 2003 se objevily zprávy s ID událostí 12003 a 327 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 821915 - Poslední aktualizace: 18. dubna 2007 - Revize: 2.4
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbinfo KB821915

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com