วิธีการตั้งค่าตัวเลือกผู้ใช้และการตั้งค่ารีจิสทรีใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 822005 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้เป็นภาครวมของบทความต่อไปนี้พร้อมใช้งานก่อนหน้านี้: 289294 211793

สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986 คำอธิบายเกี่ยวกับรีจิสทรีของ Microsoft Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้การตั้งค่าตัวเลือกผู้ใช้และการตั้งค่ารีจิสทรีใน Microsoft Office Word

มีอยู่สองชนิดพื้นฐานของตัวเลือกที่คุณสามารถกำหนดใน Word ตัวเลือกเหล่านี้จะเป็นดังนี้:
 • ตัวเลือกที่มีผลต่อวิธีที่โปรแกรมดำเนินงาน (ข้อมูลสำหรับชนิดตัวเลือกนี้ถูกโดยทั่วไปเก็บไว้ในรีจิสทรีของ Microsoft Windows)
 • ตัวเลือกที่มีผลต่อการจัดรูปแบบหรือลักษณะที่ปรากฏของเอกสารอย่าง น้อยหนึ่งรายการ (ข้อมูลสำหรับชนิดตัวเลือกนี้จะถูกเก็บไว้ในแม่แบบหรือเอกสาร)
เมื่อคุณแก้ไขการทำงานที่ผิดปกติ ในโปรแกรม หรือ ในเอกสาร ก่อนกำหนดว่า ปัญหาอาจเกิดจากการจัดรูปแบบ ตัวเลือก หรือการตั้งค่าหรือไม่ หากลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นในหลายเอกสาร เราขอแนะนำว่า คุณพยายามตั้งค่าใหม่ Microsoft Word จะตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรม

วิธีการตั้งค่าตัวเลือกผู้ใช้และการตั้งค่ารีจิสทรีใน Word

เมื่อต้องการให้เราตัวเลือกผู้ใช้ใหม่และการตั้งค่ารีจิสทรีใน Microsoft Word คุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน หากคุณต้องการตั้งค่าตัวเลือกผู้ใช้และการตั้งค่ารีจิสทรีใน Microsoft Word ด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
การตั้งค่าผู้ใช้ ตัวเลือกและการตั้งค่ารีจิสทรีใน Microsoft Word โดยอัตโนมัติ คลิกแก้ไขปุ่มหรือการเชื่อมโยง จากนั้นคลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบการดาวน์โหลดแฟ้ม แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา

สำหรับ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 25011
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

สำหรับ Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2003
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50599
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกวิธีแก้นั้นโซลูชันไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ ที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหานี้ โปรดออกจากข้อคิดเห็นในการ "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล .

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น ปัญหาเหล่านี้อาจกำหนดให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีควาด้วยมเสี่ยงของคุณเอง

การตั้งค่าคีย์รีจิสทรีด้วยตนเอง คุณต้องลบก็ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญ ส่งออกคีย์รีจิสทรีเสมอก่อนที่จะทำลบ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญเนื่องจากคุณอาจต้องทำงานที่ได้รับจากหมายเลข
 1. ออกจากโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด
 2. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 3. ขยายโฟลเดอร์ที่เหมาะสมเพื่อค้นหารีจิสทรีคีย์ที่คุณต้องการลบ (การอ้างอิงไปยัง "ตำแหน่งที่ตั้งหลักของ Word ตั้งค่าในรีจิสทรีของ Windows"ส่วน)
 4. คลิกเพื่อเลือกคีย์ที่คุณต้องการลบ
 5. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ:
  • ใน Microsoft Windows 2000 คลิกส่งออกแฟ้มรีจิสทรีบนเมนูรีจิสทรีพิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับสำเนาสำรองของคีย์ และจากนั้น คลิกบันทึก
  • ใน Windows XP และรุ่นที่ใหม่กว่า หรือ ใน Microsoft Windows Server 2003 และรุ่นที่ใหม่กว่า คลิกส่งออกบนเมนูแฟ้มพิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับสำเนาสำรองของคีย์ แล้ว คลิ กบันทึก
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกคีย์ที่คุณเพิ่งส่งออก และจากนั้น คลิกลบบนเมนูแก้ไข
 7. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์การตอบสนองกับข้อความต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง คลิกYes:
  • คุณต้องการลบคีย์นี้แน่ใจได้อย่างไร
  • คุณต้องการลบคีย์นี้และคีย์ย่อยของทั้งแน่ใจได้อย่างไร
 8. ออกจาก Registry Editor
หลังจากที่คุณลบคีย์รีจิสทรี และจากนั้น คุณสามารถเริ่มต้นโปรแกรม Word เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งได้อย่างถูกต้องสร้างคีย์รีจิสทรี ถ้าคุณต้องการสร้างคีย์รีจิสทรีก่อนที่คุณรันโปรแกรม ซ่อมแซมการติดตั้งของคุณ โดยทำตามขั้นตอนในการ "ซ่อมแซม Word (สำนักงาน)"ส่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตำแหน่งที่ตั้งหลักของ Word ตั้งค่าในรีจิสทรีของ Windows

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่า Word บางอย่าง เช่นคีย์ข้อมูล Word และตัวเลือกต่าง ๆ ในรีจิสทรีของ Windows โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในแม่แบบ Support.dot

คีย์ของ Word

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
เปลี่ยนแปลงที่ทำกับคีย์ HKEY_CURRENT_USER นี้ถูกสะท้อนในคีย์ต่อไปนี้ สำหรับ Word 2003, Word 2002 และ สำหรับ Word 2000:

Word 2003
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Word
Word 2002
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
Word 2000
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
ตำแหน่งที่ตั้งของความแตกต่างระหว่าง "HKEY_CURRENT_USER" ตำแหน่งที่ตั้งและการ HKEY_USER"คือ ก่อนที่นำไปใช้เฉพาะกับผู้ใช้ปัจจุบันของระบบ และที่สองคือ ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม รายการ Word จะเหมือนกันสำหรับทั้งสองสถาน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำกับสถานหนึ่งจะสะท้อนให้เห็นในสถานที่อื่น ๆ

หมายเหตุ สำหรับส่วนเหลือของส่วนนี้ การอ้างอิงทั้งหมดไปยังแผนภูมิ HKEY_CURRENT_USER ยังนำไปใช้กับแผนภูมิ HKEY_USERS ยกเว้นสำหรับโปรแกรม 2007 Microsoft Office 2007 และในกรณีไม่ ได้บันทึกไว้

คีย์ข้อมูลและคีย์ตัวเลือกมีพื้นที่เปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุด

คีย์ข้อมูล

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Data
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data
คีย์นี้ประกอบด้วยข้อมูลฐานสองสำหรับรายการ "ใช้ล่าสุด" รวมถึงแฟ้มที่ใช้ล่าสุด รายการและส่วนใหญ่ที่ใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้รายการสมุดที่อยู่ คีย์นี้ยังประกอบด้วยการตั้งค่า "ติดตามการเปลี่ยนแปลง" และ "แก้ไข" การตั้งค่า

คีย์ตัวเลือก

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options
คีย์นี้จัดเก็บตัวเลือกที่คุณสามารถตั้งค่าจาก Microsoft Word โดยการเปลี่ยนตัวเลือกเมนู หรือ โดยการเรียกใช้ยูทิลิตี้การตัวเลือกรีจิสทรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน "ใช้จากรีจิสทรีตัวเลือกยูทิลิตี้"

ตัวเลือกที่อยู่ในกลุ่มที่สอง: เริ่มต้นตัวเลือกและการตั้งค่าเพิ่มเติม ตัวเลือกการเริ่มต้นถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการติดตั้ง คุณสามารถเปลี่ยนวันที่เหล่านั้น ด้วยการปรับเปลี่ยนตัวเลือกใน Word (เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนตัวเลือกใน Word คลิกตัวเลือกบนเมนูเครื่องมือ)

ตัวเลือกเหล่านี้อาจ หรืออาจไม่ปรากฏในรีจิสทรี

ตัวช่วยสร้างคีย์

Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Wizards
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Wizards
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Wizards
เริ่มต้นตัวช่วยสร้างทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในคีย์นี้ การตั้งค่าเหล่านี้จะมีสร้างในครั้งแรกที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง

คีย์ทั่วไป

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Common
คีย์นี้จะใช้ โดยโปรแกรมอื่น Microsoft เช่นโปรแกรม Office การตั้งค่าเหล่านี้ถูกใช้ร่วมกันระหว่างโปรแกรม การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าโปรแกรมหนึ่งปรากฏขึ้นในการตั้งค่าของโปรแกรมอื่น ๆ

เครื่องมือคีย์ที่ใช้ร่วมกัน

2013 Word, 2010, 2007, 2003, 2002 และ 2000:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools

คีย์นี้ประกอบด้วยเส้นทางสำหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับ Windows ทั้งหมด (เส้นทางอาจมีโปรแกรมอรรถประโยชน์เช่นสมการ อักษรศิลป์ และ กราฟ MS) นอกจากนี้ยังมีการลงทะเบียนเส้นทางสำหรับตัวกรองกราฟิกและตัวแปลงข้อความในตำแหน่งที่ตั้งนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ซ่อมแซม Word (สำนักงาน)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Word สามารถตรวจหา และซ่อมแซมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่า คุณลักษณะนี้ใช้โปรแกรมติดตั้ง Windows เมื่อต้อง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแฟ้มที่หายไป และ การซ่อมแซมการตั้งค่ารีจิสทรี

คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อซ่อมแซม หรือตั้งค่าและแฟ้มของ Word:
 • วิธีที่ 1: ใช้คุณลักษณะ "ตรวจหาและซ่อมแซม"
 • วิธีที่ 2: ซ่อมแซม Word ในการตั้งค่าโหมดการบำรุงรักษา
 • วิธีที่ 3: ติดตั้ง Word (สำนักงาน)

วิธีที่ 1: ใช้คุณลักษณะ "ตรวจหาและซ่อมแซม" หรือ "Microsoft การวินิจฉัย Office"

หมายเหตุ วิธีนี้เป็นวิธีการซ่อมแซมสูงน้อยที่สุด หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ปัญหา ยังคงคุณอาจจะต้องใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง

เมื่อต้องการเรียกใช้คุณลักษณะการตรวจหาและซ่อมแซม ใน Word 2003 และ ใน Word รุ่นก่อนหน้า คลิกตรวจหาและซ่อมแซมบนเมนูวิธีใช้ใน Word คุณลักษณะการตรวจหาและซ่อมแซมแก้ไข และซ่อมแซม Word แฟ้มทั้งหมด รายการรีจิสทรี และไม่จำเป็นทางลัดสำหรับโปรแกรม Office ทั้งหมดถูกตรวจสอบ และซ่อมแซม ถ้าคุณเรียกใช้'ตรวจหาและซ่อมแซมจาก Word โปรแกรม Office อื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกตรวจสอบ คุณลักษณะนี้ทำ checksum เท่านั้น

คุณลักษณะการตรวจหาและซ่อมแซมยังสามารถคืนค่าทางลัดของโปรแกรม Word บนเมนูเริ่ม เมื่อต้องการคืนค่าทางลัดของโปรแกรม Word คลิกวิธีใช้คลิกตรวจหาและซ่อมแซมและจากนั้น คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายคืนค่าทางลัดของฉันในขณะซ่อมแซม

ถ้ามีการตรวจหาและซ่อมแซมแก้ปัญหา คุณอาจต้องติดตั้ง Word คุณลักษณะการติดตั้งใหม่ในกล่องโต้ตอบโหมดการบำรุงรักษาทำการดำเนินการเดียวกันเป็นการตรวจหาและซ่อมแซม ยกเว้นว่าการติดตั้งใหม่คัดลอกแฟ้มเมื่อแฟ้มรุ่นเท่านั้น ตรวจหา และซ่อมแซมไม่คัดลอกไปยังแฟ้มเมื่อติดตั้งแฟ้มมีรุ่นที่ถูกต้องและ checksum

หมายเหตุ คุณลักษณะการตรวจหาและซ่อมแซมได้ซ่อมแซมเอกสารที่เสียหาย หรือเสียหายข้อมูลคีย์ ในรีจิสทรี หรือ ในแม่แบบปกติ

ถ้าไม่มีแฟ้มที่ Word ใช้เมื่อเริ่มต้น Windows Installer จะติดตั้งแฟ้มนั้นก่อนที่จะเริ่มการทำงานของโปรแกรม

ใน Word 2007 เรียกใช้คุณลักษณะการวินิจฉัยของ Microsoft Office การทำเช่นนี้Microsoft Office ปุ่มคลิก คลิกตัวเลือกของ Wordคลิกทรัพยากรแล้ว คลิกวินิจฉัย

ใน Word 2010 ซ่อมแซม Word หรือชุดโปรแกรม Office ติดตั้งใน'แผงควบคุม'

วิธีที่ 2: การ Word ซ่อมแซมในการตั้งค่าโหมดการบำรุงรักษา

หมายเหตุ วิธีนี้เป็นวิธีการซ่อมแซมแบบปานกลาง หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ปัญหา คุณอาจยังคงต้องติดตั้ง Word

กระบวนการตั้งค่าโหมดการบำรุงรักษาจะคล้ายคลึงกับกระบวนการที่พบใน Word รุ่นก่อนหน้านี้ กระบวนการตั้งค่าโหมดการบำรุงรักษาช่วยให้คุณสามารถซ่อมแซม เพิ่ม หรือเอาคุณลักษณะ และการเอาโปรแกรมออก "ซ่อมแซม" คือ คุณลักษณะในโหมดการบำรุงรักษาที่ค้นหา และแก้ไขข้อผิดพลาดในการติดตั้งแล้ว

การซ่อมบำรุงรักษาโหมด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมด
 2. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ:
  • ใน Windows 7 หรือ Windows Vista คลิกเริ่มจากนั้น พิมพ์ เพิ่มเอาออก.
  • ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 คลิกเริ่มแล้ว คลิ ก'แผงควบคุม'
  • ใน Windows 2000 คลิกเริ่มชี้ไปที่การตั้งค่าและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 3. เปิดเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก
 4. คลิกเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออกคลิMicrosoft Office (Microsoft Office Word) หรือรุ่นของ Office หรือ Word ที่คุณมีในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งและจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
 5. คลิกซ่อมแซมหรือซ่อมแซม Word (ซ่อมแซม Office), แล้ว คลิ กทำต่อไปหรือถัดไป
 6. ใน Word 2003 และ ใน Word รุ่นก่อนหน้า คลิกตรวจหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Word ของฉันหรือคลิกตรวจหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Office ของฉันคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายคืนค่าทางลัดเมนูเริ่มของฉันแล้ว คลิ กติดตั้ง

วิธีที่ 3: ติดตั้ง Word (สำนักงาน)

หมายเหตุ วิธีนี้เป็นวิธีการซ่อมแซมสูงที่สุด โหมดนี้ตั้งค่า Word เพื่อตั้งค่าเริ่มต้น ยกเว้นการตั้งค่าที่ถูกเก็บไว้ในแม่แบบส่วนกลาง (Normal.dot หรือ Normal.dotm) การดำเนินการนี้ ใน Word 2003 และ ใน Word รุ่นก่อนหน้านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมด
 2. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ:
  • ใน Windows 7 หรือ Windows Vista คลิกเริ่มและจากนั้น พิมพ์เพิ่มเอาออก
  • ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 คลิกเริ่มแล้ว คลิ ก'แผงควบคุม'
  • ใน Windows 2000 คลิกเริ่มชี้ไปที่การตั้งค่าและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 3. เปิดเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก
 4. คลิกเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออกคลิกMicrosoft Office 2003 (Microsoft Office Word 2003) หรือรุ่นของ Office หรือ Word ที่คุณมีอยู่ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งและจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
 5. คลิกซ่อมแซม Word (ซ่อมแซม Office), แล้ว คลิ กถัดไป
 6. คลิกติดตั้ง Word (ติดตั้ง Office), และจากนั้น คลิกติดตั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Word 2007 หรือ Word 2010 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
924611 วิธีการติดตั้ง Office 2007 แต่ละคุณลักษณะ หรือการซ่อมแซม Office 2007 ติดตั้งโปรแกรม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

แม่แบบและ add-ins

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

แม่แบบส่วนกลาง (Normal.dotm หรือ Normal.dot)

เพื่อป้องกันการจัดรูปแบบการเปลี่ยนแปลง รายการข้อความอัตโนมัติ และแมโครที่เก็บไว้ในแม่แบบส่วนกลาง (Normal.dot หรือการ Normalm.dot) มีผลกระทบต่อลักษณะการทำงานของ Word และเอกสารที่เปิด เปลี่ยนชื่อของแม่แบบส่วนกลาง (Normal.dotm หรือ Normal.dot) เปลี่ยนชื่อแม่แบบช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่า แม่แบบส่วนกลางเป็นสาเหตุของปัญหา

เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อแม่แบบ Normal.dotm ใน Word 2007 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าหรือแม่แบบ Normal.dot ใน Word 2003 และ ใน Word รุ่นก่อนหน้านี้ คุณตั้งค่าหลายตัวเลือกเป็นค่าเริ่มต้นใหม่ ซึ่งรวมถึงลักษณะที่กำหนดเอง แถบเครื่องมือกำหนดเอง แมโคร และรายการข้อความอัตโนมัติ เราขอแนะนำให้ คุณเปลี่ยนชื่อแม่แบบแทนที่จะลบแม่แบบ Normal.dotm หรือแม่แบบ Normal.dot ถ้าคุณตัดสินใจว่า แม่แบบ ปัญหา คุณจะสามารถคัดลอกลักษณะแบบกำหนดเอง แถบเครื่องมือกำหนดเอง แมโคร และรายการข้อความอัตโนมัติจากแม่แบบ Normal.dot ที่ถูกเปลี่ยนชื่อ

การตั้งค่าคอนฟิกบางชนิดอาจสร้างแม่แบบ Normal.dotm มากกว่าหนึ่งหรือแม่แบบ Normal.dot สถานการณ์เหล่านี้รวมถึงกรณีที่การทำงาน Word หลายรุ่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันหรือกรณีที่การติดตั้งเวิร์กสเตชันหลายที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ในสถานการณ์เหล่านี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เปลี่ยนชื่อสำเนาของแม่แบบถูกต้อง

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้มแม่แบบส่วนกลาง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมด
 2. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิกตกลง
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Word ที่คุณกำลังทำงานอยู่ และจากนั้น กด Enter:
  • Word 2002 และ Word 2003:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot
  • Word 2007 และ Word 2010:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
 4. ชนิด จบการทำงานแล้ว กด Enter
เมื่อคุณเริ่มต้น Word สร้างแม่แบบส่วนกลาง (Normal.dot) ไว้ที่ประกอบด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น Word

เพิ่มเติม (WLLs) และแม่แบบในโฟลเดอร์ Word และเริ่ม Office

เมื่อคุณเริ่ม Word โปรแกรมจะโหลดแม่แบบและ add-ins ที่มีอยู่ในโฟลเดอร์เริ่มต้น ข้อผิดพลาดใน Word อาจเป็นผลมาจากความขัดแย้งหรือปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม add-in

การตรวจสอบว่า รายการในโฟลเดอร์ Startup เป็นต้นเหตุของปัญหาหรือไม่ คุณสามารถล้างโฟลเดอร์ชั่วคราว Word โหลดสินค้าจากโฟลเดอร์เริ่มต้นระบบ Office และโฟลเดอร์เริ่มต้นของ Word

เมื่อต้องการเอารายการออกจากโฟลเดอร์เริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากอินสแตนซ์ทั้งหมดของ Word รวมทั้ง Microsoft Outlook ถ้ามีการตั้งค่า Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ
 2. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Word ที่คุณกำลังเรียกใช้:
  • Word 2002:
   คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด %programfiles%\Microsoft\Office\Office10\Startup\แล้ว คลิกตกลง
  • Word 2003:
   คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์%programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\และคลิกตกลง
  • Word 2007:
   คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์%programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Startup\และคลิกตกลง
  • Word 2010:
   คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์%programfiles%\Microsoft\Office\Office14\Startup\และคลิกตกลง
  • 2013 ของ Word:
   คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์%programfiles%\Microsoft\Office\Office15\Startup\และคลิกตกลง
 3. คลิกขวาแฟ้มที่มีอยู่ในโฟลเดอร์หนึ่ง และจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ
 4. หลังจากชื่อแฟ้ม พิมพ์ .oldแล้ว กด Enter
  สิ่งสำคัญโปรดสังเกตชื่อเดิมของแฟ้ม คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม โดยใช้ชื่อเดิม
 5. Start Word
 6. ถ้าคุณไม่สามารถสร้างปัญหา คุณได้พบการระบุ add-in ที่เป็นสาเหตุของปัญหา ถ้าคุณต้องมีคุณสมบัติที่ add-in ที่ให้ ติดต่อผู้จำหน่ายของ add-in ที่สำหรับการปรับปรุง

  ถ้าจะแก้ปัญหา เปลี่ยนชื่อ add-in ที่ โดยใช้ชื่อเดิม และจากนั้น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 สำหรับแต่ละแฟ้มในโฟลเดอร์ Startup
 7. ถ้าคุณยังสามารถสร้างปัญหา คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startupแล้ว คลิกตกลง
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 สำหรับแต่ละแฟ้มในโฟลเดอร์เริ่มต้นนี้

COM เพิ่มเติม

COM เพิ่มเติมสามารถติดตั้งในตำแหน่งที่ตั้งใด ๆ และมีการติดตั้ง โดยโปรแกรมที่ทำงานกับ Word

เมื่อต้องการดูรายการของ add-in ของ COM ใน Word 2010 ปุ่ม Microsoft Office คลิก คลิกตัวเลือกและจากนั้น คลิกเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดูรายการของ add-in ของ COM ใน Word 2007 ปุ่ม Microsoft Office คลิก คลิกตัวเลือกของ Wordและจากนั้น คลิกเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดูรายการของ COM ต่าง ๆ ใน Word 2003 และ ใน Word รุ่นก่อนหน้านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกกำหนดเอง
 2. คลิกแท็บคำสั่ง
 3. ในรายการประเภทคลิกเครื่องมือ
 4. ลากคำสั่งCOM Add-ins ที่กับแถบเครื่องมือ
 5. คลิกปิด
 6. คลิกปุ่มเพื่อดูการ COM add-in นั้นโหลดร่วมกับ Word COM Add-ins ที่ใหม่
ถ้า add-in ที่อยู่ในกล่องโต้ตอบCOM Add-ins ที่ชั่วคราวปิดแต่ละ add-in เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละรายการ COM add-in และจากนั้น คลิกตกลง เมื่อคุณเริ่มต้น Word, Word โหลดการ COM เพิ่มเติม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ใช้ตัวเลือกรีจิสทรีที่โปรแกรมอรรถประโยชน์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้การตัวเลือกรีจิสทรีเพื่อตรวจสอบ และเปลี่ยนการตั้งค่า Word ใน Windows รีจิสทรี ยูทิลิตี้การตัวเลือกรีจิสทรีจะอยู่ในแม่แบบ Support.dot

หมายเหตุ แม่แบบ Support.dot ไม่ได้รวมอยู่ใน Word 2007 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูทิลิตี้การตัวเลือกรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
820917 วิธีการเปลี่ยนตัวเลือกของ Word ใน Windows รีจิสทรีสำหรับ Word 2003
289506 วิธีการติดตั้ง และใช้แม่แบบ Support.dot ใน Word 2002

สรุป ของตัวเลือกของ Word และตำแหน่งที่เก็บ

หมายเหตุ ตารางต่อไปนี้ "แม่แบบ" อ้างอิงแม่แบบ Normal.dot หรือแม่แบบกำหนดเอง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อการตั้งค่าสถานเก็บ
ข้อความถูกจัดรูปแบบอัตโนมัติNormal.dotm หรือ Normal.dot
รายการการแก้ไขอัตโนมัติที่ใช้ร่วมกัน.ACL แฟ้ม user.acl
เส้นทางการบันทึกอัตโนมัติรีจิสทรี
ข้อความอัตโนมัติเท็มเพลต
ชื่อบริษัทWinword.exe
การกำหนดแป้นพิมพ์เองเท็มเพลต
การแทนแบบอักษรรีจิสทรี
แมโครแม่แบบ/เอกสาร
การแก้ไขรูปภาพรีจิสทรี
พิมพ์แบบฟอร์มข้อมูลเอกสาร
จัดชิดเส้นตารางรีจิสทรี
ลักษณะแม่แบบ/เอกสาร
แถบเครื่องมือแม่แบบ/เอกสาร
ข้อมูลผู้ใช้รีจิสทรี
แถบเครื่องมือมุมมองเท็มเพลต
มุมมอง/แถบเครื่องมือเท็มเพลต
ส่วนต่าง ๆ ของเอกสารเท็มเพลต
รายการการแก้ไขอัตโนมัติจะใช้ร่วมกันระหว่างโปรแกรม Office การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับรายการการแก้ไขอัตโนมัติและการตั้งค่าเมื่อคุณอยู่ในโปรแกรมหนึ่ง จะพร้อมใช้งานทันทีไปยังโปรแกรมอื่น นอกจากนี้ Word สามารถเก็บรายการการแก้ไขอัตโนมัติที่ประกอบด้วยข้อความที่จัดรูปแบบและกราฟิก

ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขอัตโนมัติจะเก็บอยู่ในสถานต่าง ๆ ตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้จะแสดงรายการในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ข้อมูลการแก้ไขอัตโนมัติสถานเก็บ
รายการการแก้ไขอัตโนมัติที่ใช้ร่วมกัน โดยโปรแกรมทั้งหมด.แฟ้ม ACL ในโฟลเดอร์ Data\Microsoft\Office %UserProfile%\Application
รายการการแก้ไขอัตโนมัติที่ใช้ โดย Word (ข้อความที่จัดรูปแบบและกราฟิก) เท่านั้นNormal.dot
การตั้งค่าการแก้ไขอัตโนมัติ (แก้ไขใหญ่ อักษรชื่อวัน แทนข้อความขณะที่คุณพิมพ์)รีจิสทรี
ตั้งค่าการแก้ไขอัตโนมัติที่ใช้ โดย Word เท่านั้น (แก้ไขกรณีการใช้ปุ่ม CAPS lock อักษรแรกของประโยค)รีจิสทรี
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 822005 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 พฤษภาคม 2557 - Revision: 13.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2013
Keywords: 
kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme kbmt KB822005 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822005

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com