תיאור תיקון האבטחה של Office XP:? 3 בספטמבר, 2003.

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 822036 - View products that this article applies to.
מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מיקרוסופט פרסמה עדכון ל- Microsoft Office XP. עדכון זה מציע יציבות ואבטחה ברמה הגבוהה ביותר למערכת Microsoft Office XP. העדכון מסייע למנוע הפעלה של קוד לא מורשה במחשב באמצעות אחד ממסמכי Microsoft Office שנבנו במיוחד ומכילים פרוייקטים זדוניים של VBA? (Microsoft Visual Basic for Applications). העדכון הוא חלק מהמאמץ השוטף של מיקרוסופט לספק לציבור הלקוחות את עדכוני המוצר החדשים ביותר.

מאמר זה מתאר כיצד להוריד ולהתקין את תיקון האבטחה ל- Microsoft Office XP:? KB822036.

מידע נוסף

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

חשוב בטרם תתקין את העדכון, ודא שמתקיימות הדרישות הבאות:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  בטרם תתקין את העדכון, עליך להתקין את Windows Installer 2.0 או גירסה מתקדמת יותר. לקבלת מידע נוסף על דרישה זו, עיין בסעיף 'דרישות עדכון של Windows Installer' במאמר זה.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)?

  בטרם תתקין את העדכון, התקן את Office XP SP-2.

  לקבלת מידע נוסף על ההתקנה של Office XP Service Pack 2, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
  325671 תיאור של Office XP Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עדכון ללקוח

אם התקנת את Microsoft Office XP מתקליטור, תוכל לפעול באחת משתי דרכים:
 • השתמש באתר האינטרנט Office Product Updates כדי להתקין באופן אוטומטי את העדכונים האחרונים הכוללים את כל ה- service pack ואת כל העדכונים הציבוריים.

  - או -
 • התקן רק את תיקון האבטחה ל- Office XP:? KB822036 על ידי ביצוע הפעולות המתוארות בהמשך מאמר זה.
הערהלרשותך תכונה להסרת עדכון האבטחה. אם אתה צופה שתצטרך להסיר את התיקון, שנה את השמות של כל העותקים הקיימים של הקובץ Vbe6.dll בטרם תתקין את התיקון.

אתר האינטרנט Office Product Updates

כדי לבדוק באמצעות אתר האינטרנט Office Product Updates אילו עדכונים דרושים לך במחשב, בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט שכתובתו:
http://office.microsoft.com/he-il/officeupdate/default.aspx
עם השלמת תהליך האיתור, תקבל רשימה של עדכונים מומלצים ותתבקש לאשרם. לחץ על Start Installation כדי להשלים את התהליך.

התקנה של עדכון האבטחה של Office XP בלבד: KB822036

פעל באופן הבא כדי להוריד ולהתקין את העדכון ללקוח.

הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה דרך מרכז ההורדות של מיקרוסופט:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה OfficeXP-KB822036-Client-ENU.exe עכשיו.

לקבלת פרטים נוספים על הורדת קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטית מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירות המקוון Online Services
קובץ זה עבר סריקת וירוסים של מיקרוסופט. מיקרוסופט עשתה שימוש בתוכנה העדכנית ביותר לאיתור וירוסים, אשר היתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

לאחר שתלחץ על הקישור כדי להוריד את התיקון, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על שמירה כדי לשמור את הקובץ OfficeXP-KB822036-Client-ENU.exe בתיקייה הנבחרת.
 2. בסייר Windows, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ OfficeXP-KB822036-Client-ENU.exe.
 3. אם תקבל הנחיה להתקין את העדכון, לחץ על כן.
 4. לחץ על כן כדי לאשר את הסכם הרישיון.
 5. הכנס את תקליטור Office XP לפי ההנחיה ולחץ על אישור.
 6. כאשר תקבל הודעה המודיעה על הצלחת ההתקנה, לחץ על אישור.
הערה לאחר התקנת העדכון, לא תוכל להסיר אותו. כדי לשחזר את ההתקנה שקדמה לעדכון, תצטרך להסיר את Office XP ולהתקין אותה מחדש מהתקליטור המקורי.

עדכון ניהולי

אם התקנת את מוצר Office XP שברשותך משרת, מנהל השרת יצטרך להתקין בשרת את העדכון הניהולי ולפרוס אותו אל המחשב שלך.

אם אתה מנהל השרת, פעל באופן הבא כדי להוריד את העדכון הניהולי.

הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה דרך מרכז ההורדות של מיקרוסופט:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה OfficeXP-KB822036-FullFile-ENU.exe עכשיו.

לקבלת פרטים נוספים על הורדת קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטית מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירות המקוון Online Services
קובץ זה עבר סריקת וירוסים של מיקרוסופט. מיקרוסופט עשתה שימוש בתוכנה העדכנית ביותר לאיתור וירוסים, אשר היתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

לאחר שתלחץ על הקישור כדי להוריד את התיקון, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על שמירה כדי לשמור את הקובץ OfficeXP-KB822036-FullFile-ENU.exe בתיקייה הנבחרת.
 2. בסייר Windows, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ OfficeXP-KB822036-FullFile-ENU.exe.
 3. אם תופיע הנחיה בדבר התקנת העדכון, לחץ על כן.
 4. לחץ על כן כדי לאשר את הסכם הרישיון.
 5. בתיבה הקלד את הנתיב שבו ברצונך למקם את הקבצים שיחולצו, הקלד c:\KB822036 ולחץ על אישור.
 6. לחץ על כן כאשר תתבקש ליצור את התיקייה.
 7. הערה פעולות אלה מניחות שאתה מכיר את ההתקנה הניהולית שלך.

  לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה. בתיבה פתח את, הקלד את הפקודה הבאה:
  msiexec /a Admin Path\MSI File /p C:\KB822036\MSP File SHORTFILENAMES=TRUE
  כאשר Admin Path הוא הנתיב של נקודת ההתקנה הניהולית של Office XP (לדוגמה, C:\OfficeXP),? MSI File הוא חבילת מסד הנתונים ?.msi עבור מוצר Office XP (לדוגמה, Data1.msi), ואילו MSP File הוא שם העדכון הניהולי (לדוגמה, Vbe6ff.MSP).

  הערה באפשרותך להוסיף את הצירוף ?/qb+? לשורת הפקודה כדי שתיבת הדו-שיח התקנה ניהולית של Office XP ותיבת הדו-שיח הסכם רישיון למשתמש הקצה לא יופיעו.
 8. כדי לפרוס את העדכון במערכות הלקוח, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה. בתיבה פתח את הקלד את הפקודה הבאה:
  msiexec /i Admin Path\MSI File REINSTALL=Feature List REINSTALLMODE=vomu
  כאשר Admin Path הוא הנתיב לנקודת ההתקנה הניהולית של Office XP (לדוגמה, C:\OfficeXP),? MSI File הוא חבילת מסד הנתונים MSI עבור מוצר Office XP (לדוגמה, Data1.msi), ואילו Feature List הוא רשימת שמות התכונות (עם רגישות לאותיות גדולות) שיש להתקין מחדש לצורך העדכון. כדי להתקין את כל התכונות, השתמש ב- REINSTALL=ALL, או התקן את התכונה הבאה:
  • VBAFiles
לקבלת מידע נוסף על עדכון התקנה ניהולית ופריסת העדכון במערכות לקוח, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
301348 כיצד להתקין עדכונים ציבוריים לעדכון התקנות ניהוליות של Office XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאמר זה מכיל הוראות רגילות להתקנה של עדכון ניהולי ציבורי. עיין גם במאמר הבא מתוך Microsoft Office Resource Kit:
http://www.microsoft.com/office/ork/xp/journ/oxp1001a.htm

כיצד לקבוע אם עדכון מסוים מותקן

העדכון מכיל גירסאות מעודכנות של הקבצים הבאים:
  שם הקובץ   גירסה
  -----------------------
  Vbe6.dll?    6.4.99.69
כדי לקבוע איזו גירסה של Vbe6.dll מותקנת במחשבך, פעל באופן הבא.

הערה הואיל ויש מספר גירסאות של Microsoft Windows, ייתכן שהפעולות המתחייבות במחשב שלך יהיו שונות במקצת. במקרה כזה, עיין בתיעוד הנלווה למוצר שברשותך כדי לבצע את הפעולה.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על חפש.
 2. בחלונית תוצאות חיפוש, לחץ על כל הקבצים והתיקיות תחת מסייע החיפוש.
 3. בתיבה כל או חלק משם הקובץ הקלד vbe6.dll ולחץ על חפש.
 4. ברשימת הקבצים שתתקבל, לחץ על vbe6.dll ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 5. בכרטיסייה גירסה תוכל לראות את פרטי הגירסה של קובץ Vbe6.dll המותקן במחשבך.
הערה אם תיקון האבטחה של Office XP:? KB822036 כבר מותקן במחשב, תקבל את הודעת השגיאה הבאה כאשר תנסה להתקין את תיקון האבטחה של Office XP:? KB822036:?
This update has already been applied or is included in an update that has already been applied
(עדכון זה כבר יושם או שהוא כלול בעדכון שכבר יושם).

פרטי הגירסה בעורך Visual Basic אינם נכונים

בעורך Visual Basic, כאשר אתה לוחץ על התפריט עזרה ולאחר מכן על אודות, תיבת הדו-שיח מציגה פרטי גירסה שגויים של VBA. המידע הבא אינו נכון:
 • Microsoft Visual Basic 6.3?
 • VBA: Retail 6.4.8869
לעומת זאת, המידע הבא נכון:
 • גירסה: 9969

דרישות עדכון של Windows Installer

כדי להתקין את העדכון המתואר במאמר זה, יש להתקין במחשב את Windows Installer 2.0 או גירסה מתקדמת יותר. הן מערכת Microsoft Windows XP והן מערכת Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)? כוללות את Windows Installer 2.0 או גירסה מתקדמת יותר. כדי להתקין את הגירסה האחרונה של Windows Installer, בקר באחד מאתרי מיקרוסופט הבאים, לפי הכתובות הבאות.

Windows Installer for Microsoft Windows 95,? Microsoft Windows 98 ו- Microsoft Windows Millennium Edition (Me)?:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f%20&displaylang=en?
Windows Installer ל- Microsoft Windows NT 4.0 ו- Windows 2000:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4b6140f9-2d36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f&DisplayLang=en

רשימת הבעיות שתוקנו בעדכון

תיקון האבטחה ל- Office XP:? KB822036 מתקן את הבעיה הבאה, שלא תועדה קודם לכן ב- Microsoft Knowledge Base:
 • מסמכי Office המכילים קוד VBA זדוני עלולים להפעיל קוד לא מורשה
  מסמכי Office XP שנבנו במיוחד ומכילים קוד זדוני של VBA עלולים להפעיל קוד לא מורשה במחשבך.

מאפיינים

Article ID: 822036 - Last Review: יום חמישי 27 פברואר 2014 - Revision: 7.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office XP
מילות מפתח 
kbnosurvey kbarchive atdownload kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB822036

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com