Beschrijving van de beveiligingspatch voor Office XP van 3 september 2003

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 822036 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Office XP. Met deze update beschikt u over de beste stabiliteit en beveiliging voor Microsoft Office XP. Met deze update wordt de kans kleiner dat niet-geautoriseerde code op uw computer wordt uitgevoerd via Microsoft Office-documenten die met opzet zo zijn gemaakt dat ze schadelijke Microsoft VBA-projecten (Visual Basic for Applications) bevatten. Deze update is onderdeel van de voortdurende inspanningen van Microsoft om de nieuwste productupdates beschikbaar te stellen aan klanten.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de beveiligingspatch voor Microsoft Office XP (KB822036) downloadt en installeert.

Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Voordat u deze update installeert, moet u controleren of aan de volgende vereisten is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Voordat u deze update installeert, moet u Windows Installer 2.0 of later installeren. Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Windows Installer' van dit artikel.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)

  Voordat u deze update installeert, moet u Office XP SP-2 installeren.

  Voor meer informatie over het installeren van Office XP Service Pack 2 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  325671Beschrijving van Office XP Service Pack 2 (S)

Client-update:

Wanneer u Microsoft Office XP vanaf cd-rom hebt geïnstalleerd, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de website Office-productupdates om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare servicepacks en openbare updates.

  -of-
 • Alleen de beveiligingspatch voor Office XP (KB822036) installeren door de stappen uit te voeren die verderop in dit artikel worden beschreven.
Opmerking Er is een functie voor het verwijderen van de beveiligingsupdate. Als u verwacht dat u de patch moet verwijderen, wijzigt u de naam van het bestaande bestand Vbe6.dll voordat u de patch installeert.

Website voor Office-productupdates

Als u de website Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
http://office.microsoft.com/ProductUpdates/default.aspx
Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen de beveiligingspatch voor Office XP (KB822035) installeren.

Voer de volgende stappen uit om de clientupdate te downloaden en installeren.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Het pakket OfficeXP-KB822036-Client-ENU.exe nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Nadat u op de koppeling hebt geklikt waarmee u de patch downloadt, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Opslaan om het bestand the OfficeXP-KB822036-Client-ENU.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand OfficeXP-KB822036-Client-ENU.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Plaats desgevraagd de cd-rom van Office XP en klik op OK.
 6. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking: Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Office XP verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Update voor netwerkinstallaties

Als u Office XP hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor netwerkinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u de serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor netwerkinstallaties te downloaden.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Het pakket OfficeXP-KB822036-FullFile-ENU.exe nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Nadat u op de koppeling hebt geklikt waarmee u de patch downloadt, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Opslaan om het bestand the OfficeXP-KB822036-FullFile-ENU.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand OfficeXP-KB822036-FullFile-ENU.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ c:\KB822036 in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de map te maken.
 7. Opmerking Bij deze stappen wordt ervan uitgegaan dat u bekend met met uw netwerkinstallatie.

  Klik op Start en klik op Uitvoeren. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad netwerkinst\MSI-bestand /p C:\KB822036\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  waarbij Pad netwerkinst voor het pad naar het netwerkinstallatiepunt voor Office XP staat (bijvoorbeeld C:\OfficeXP), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office XP-product (bijvoorbeeld Data1.msi) en MSP-bestand voor de naam van de netwerkupdate (bijvoorbeeld Vbe6ff.MSP). )

  Opmerking Als u /qb+ toevoegt aan het eind van de opdrachtregel. worden de dialoogvensters Office XP Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst niet weergegeven.
 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad netwerkinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  waarbij Pad netwerkinst staat voor het pad naar het netwerkinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office XP-product (bijvoorbeeld Data1.msi) en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u gebruikmaken van REINSTALL=ALL. U kunt ook het volgende onderdeel installeren:
  • VBAFiles
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de netwerkinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301348Openbare updates voor beheerdersinstallaties van Office XP installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor netwerkinstallaties. U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office Resource Kit raadplegen:
http://www.microsoft.com/office/ork/xp/journ/oxp1001a.htm

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
  Bestandsnaam Versie
  -----------------------
  Vbe6.dll    6.4.99.69
Ga als volgt te werk om te bepalen welke versie van het bestand Vbe6.dll op de computer is geïnstalleerd.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ vbe6.dll in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken..
 4. Klik in de lijst met gevonden bestanden met de rechtermuisknop op het bestand vbe6.dll en klik op Eigenschappen.
 5. Ga op het tabblad Versie na welke versie van het bestand Vbe6.dll op uw computer is geïnstalleerd.
Opmerking Als de beveiligingspatch voor Office XP (KB822036) al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven als u probeert de beveiligingspatch voor Office XP te installeren: KB822036:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Versiegegevens in de Visual Basic-editor, zijn onjuist

Wanneer u in de Visual Basic-editor in het menu Help op Info klikt, bevat het dialoogvenster onjuiste VBA-versiegegevens. De volgende gegevens zijn onjuist:
 • Microsoft Visual Basic 6.3
 • VBA: Retail 6.4.8869
De volgende gegevens zijn echter juist:
 • Versie: 9969

Windows Installer

Als u de update wilt installeren die in dit artikel wordt beschreven, hebt u Windows Installer 2.0 of hoger nodig. In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) is Windows Installer 2.0 of hoger opgenomen. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren.

Windows Installer voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f%20&displaylang=en
Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Windows 2000:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4b6140f9-2d36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f&DisplayLang=en

Problemen die door de update worden opgelost

Met de beveiligingspatch voor Office XP (KB822036) wordt het volgende probleem opgelost dat nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base was opgenomen:
 • Office-documenten die schadelijke VBA-projecten bevatten, voeren niet-geautoriseerde code uit
  Office XP-documenten die met opzet zo zijn gemaakt dat ze schadelijke VBA-projecten (Visual Basic for Applications) bevatten, kunnen niet-geautoriseerde code uitvoeren op uw computer.

Eigenschappen

Artikel ID: 822036 - Laatste beoordeling: donderdag 27 februari 2014 - Wijziging: 7.2
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office XP
Trefwoorden: 
kbnosurvey kbarchive atdownload kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB822036

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com