Beskrivning av säkerhetskorrigeringen för Office XP: 3 september 2003

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 822036 - Visa produkter som artikeln gäller.
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Office XP. Denna uppdatering ger högsta möjliga nivå av stabilitet och säkerhet för Microsoft Office XP. Uppdateringen förhindrar att otillåten kod körs på datorn genom Microsoft Office-dokument som innehåller skadliga Microsoft VBA-projekt (Visual Basic for Applications). Denna uppdatering är en del av Microsofts ständiga arbete för att ge företagets kunder tillgång till de senaste produktuppdateringarna.

I denna artikel beskrivs hur du hämtar och installerar Microsoft Office XP Security Patch: KB822036.

Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen måste du se till att följande krav är uppfyllda:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera Windows Installer 2.0 eller senare. Ytterligare information om detta krav finns i avsnittet "Uppdateringskrav för Windows Installer" i denna artikel.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)

  Installera Office XP SP-2 innan du installerar uppdateringen.

  Om du vill veta mer om hur du installerar Office XP Service Pack 2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  325671 Beskrivning av Office XP Service Pack 2 (SP2)

Klientuppdatering

Om du har installerat Microsoft Office XP från en CD har du följande två möjligheter:
 • Använd webbplatsen Office Produktuppdateringar om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.

  eller
 • Installera endast Office XP Security Patch: KB822036 genom att följa instruktionerna nedan.
Obs! Det finns en funktion för borttagning av denna säkerhetsuppdatering. Om du tror att du kommer att behöva ta bort korrigeringsfilen byter du namn på befintliga kopior av filen Vbe6.dll innan du installerar korrigeringsfilen.

Webbplatsen Office Produktuppdateringar

Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats:
http://office.microsoft.com/sv-se/officeupdate/default.aspx
När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast Office XP Security Patch: KB822036

Hämta och installera klientuppdateringen enligt nedanstående anvisningar.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet OfficeXP-KB822036-Client-ENU.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har sökt igenom denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Gör så här när du har klickat på länken för hämtning av korrigeringsfilen:
 1. Klicka på Spara, så att filen OfficeXP-KB822036-Client-ENU.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på OfficeXP-KB822036-Client-ENU.exe i Utforskaren.
 3. Klicka pa° Ja om du tillfra°gas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Office XP-CD:n när du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 6. När ett meddelande visar att installationen är klar klickar du på OK.
Obs! Na¨r du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till Office XP som det var före uppdateringen måste du ta bort det och sedan installera det igen från original-CD:n.

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Office XP-produkten från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet OfficeXP-KB822036-FullFile-ENU.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har sökt igenom denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Gör så här när du har klickat på länken för hämtning av korrigeringsfilen:
 1. Klicka på Spara, så att filen OfficeXP-KB822036-FullFile-ENU.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på OfficeXP-KB822036-FullFile-ENU.exe i Utforskaren.
 3. Klicka pa° Ja om du tillfra°gas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Skriv c:\KB822035 i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK.
 6. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.
 7. Obs! Dessa instruktioner förutsätter att du känner till hur du ska uppdatera administratörsinstallationen.

  Klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /a adminsökväg\MSI-fil /p C:\KB822036\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office XP-produkten (till exempel C:\OfficeXP), MSI-file är MSI-databaspaketet för Office XP (till exempel Data1.msi), och där MSP-fil är namnet på den administrativa uppdateringen, till exempel VBE6ff.MSP. )

  Obs! Du kan lägga till /qb+ till kommandoraden, så att dialogrutorna för Administratörsinstallation av Office XP och Licensavtal (EULA) inte visas.
 8. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka pa° Start och sedan pa° Ko¨r. Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /i adminsökväg\MSI-fil REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office XP (till exempel C:\OfficeXP), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office XP-produkten (till exempel Data1.msi), och där funktionslista är en (skiftlägeskänslig) lista på de komponenter som måste installeras om för uppdateringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du installera följande funktion:
  • VBAFiles
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301348 Installera offentliga uppdateringar i administratörsinstallationer av Office XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering. Du kan också läsa följande artikel i Microsoft Office Resource Kit:
http://office.microsoft.com/sv-se/assistance/HA011525321033.aspx

Så här avgör du om uppdateringen har installerats

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  Filnamn Version
  -----------------------
  Vbe6.dll    6.4.99.69
Så här avgör du vilken version av filen Vbe6.dll som är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows ga¨ller nedansta°ende instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv vbe6.dll i rutan Hela eller del av filnamnet: och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på vbe6.dll i listan över filer och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken version av filen Vbe6.dll som är installerad på datorn på fliken Version.
Obs! Om Office XP Security Patch: KB822036 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Felaktig versionsinformation i Visual Basic Editor

Dialogrutan som visas när du klickar på Hjälp-menyn i Visual Basic Editor och sedan klickar på Om, innehåller fel versionsinformation för VBA. Följande information är felaktig:
 • Microsoft Visual Basic 6.3
 • VBA: Retail 6.4.8869
Följande information är korrekt:
 • Version: 9969

Uppdateringskrav för Windows Installer

För installation av den uppdatering som beskrivs i denna artikel krävs Windows Installer 2.0 eller senare. Windows Installer 2.0 eller senare ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Om du vill installera den senaste versionen av Windows Installer kan du besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition (ME):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f%20&displaylang=sv
Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Windows 2000:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4b6140f9-2d36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f&DisplayLang=sv

Lista över problem som är åtgärdade i och med uppdateringen

I korrigeringen Office XP: KB822036 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:
 • Otillåten kod körs i Office-dokument som innehåller skadliga VBA-projekt.
  Otillåten kod körs på datorn genom Office XP-dokument som innehåller skadliga VBA-projekt (Visual Basic for Applications).

Egenskaper

Artikel-id: 822036 - Senaste granskning: den 27 februari 2014 - Revision: 7.2
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office XP
Nyckelord: 
kbnosurvey kbarchive atdownload kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB822036

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com