วิธีการแก้ไข "Stop 0x0000007B" ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้การติดตั้ง Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 822051 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไข "Stop 0x0000007B" ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่าการติดตั้ง Microsoft Windows 2000 Server บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ เมื่อคุณติดตั้ง service pack ของ Windows 2000 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ในบางสถานการณ์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้บนหน้าจอสีน้ำเงิน เมื่อคุณติดตั้ง Windows 2000 หรือ เมื่อคุณติดตั้ง service pack ของ Windows 2000:
*** stop 0x0000007b (parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
ข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007b" อยู่ใน Windows 2000 Executive โหมดอักขระแจ้งความผิดพลาด คุณอาจมีสาเหตุจากปัญหาต่าง ๆ คุณอาจบ่งชี้ว่า ความล้มเหลวอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการ I/O ระบบการเตรียมใช้งานเมื่อโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์สำหรับเริ่มระบบต้นอุปกรณ์ ที่ Windows จะพยายามเริ่มการทำงานจาก หรือ ที่ระบบแฟ้มยังไม่ได้เตรียมการใช้งานได้เนื่องจากนั้นจึงไม่รู้จักข้อมูลที่เก็บอยู่บนอุปกรณ์สำหรับเริ่มระบบ ได้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • ถ้ามีการติดตั้ง Windows บนดิสก์ไม่สนับสนุนหรือตัวควบคุมส่วนติดต่อ (SCSI) ของระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
 • หลังจากการติดตั้งอะแด็ปเตอร์ SCSI ใหม่หรือตัวควบคุมดิสก์
 • เมื่อดิสก์ถูก repartitioned กับพาร์ติชันระบบ
บทความนี้กล่าวถึงทั้งทั่วไป และเฉพาะตอนการแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถใช้ในสถานการณ์เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ระหว่างการติดตั้ง Windows 2000 หรือใน ระหว่างการติดตั้ง service pack ของ Windows 2000

หมายเหตุ:บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไข "Stop 0x0000007B" ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่าการติดตั้ง Windows 2000 หรือ เมื่อคุณติดตั้ง service pack ของ Windows 2000 การแก้ไขปัญหาทั่วไป "Stop 0x0000007B" ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ที่จะไม่เป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับการเซ็ตอัพ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822052วิธีการแก้ไข "Stop 0x0000007B" ข้อผิดพลาดใน Windows 2000

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั่วไป

ก่อนที่คุณทำแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" อ่านเนื้อหาของบทความนี้เพื่อดูว่าหนึ่งปัญหาเฉพาะที่ระบุไว้ในบทความนี้ถูกนำไปใช้กับคุณ ถ้าพวกเขาไม่ ใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่ต่อไปนี้:
 1. ถ้าคุณกำลังติดตั้ง Windows 2000 เป็นครั้งแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณตรงกับ Windows 2000 ระบบความ พื้นที่ RAM และดิสก์ที่คุณต้องมีการโหลดระบบปฏิบัติการซึ่งรวมถึง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบสำหรับ Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  304297ข้อกำหนดของระบบสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000
 2. หากคุณเพิ่งเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ เอาฮาร์ดแวร์ใหม่ หรือกำหนดค่าใหม่เพื่อให้ดังกล่าวไม่ขัดแย้งกับทรัพยากรของใด ๆ อื่น ๆ ติดตั้งคอนโทรลเลอร์

  ถ้ามีการขัดแย้งกับ IRQ หรือ I/O พอร์ตที่อยู่กันอยู่ระหว่างตัวควบคุมการเริ่มระบบและตัวควบคุมอื่น Windows 2000 อาจแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" ตรวจสอบ Microsoft ฮาร์ดแวร์เข้ากันได้รายการ (HCL) เพื่อให้แน่ใจว่า ฮาร์ดแวร์ที่คุณต้องการเพิ่มและโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้กับ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HCL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่คุณต้องการติดตั้ง ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์
 3. ใช้คุณลักษณะ last known Good Configuration การใช้คุณลักษณะ last known Good Configuration อาจแก้ไขปัญหาหากคุณเพิ่งติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้กับตัวควบคุมการเริ่มระบบของคุณ

  When you use the Last Known Good Configuration feature, you start your computer by using the most recent settings that worked. This feature restores registry information and driver settings that were in effect the last time that the computer started successfully. Use this feature when you cannot start Windows after you make a change to the computer (for example, if you install or upgrade a device driver).

  To start the computer by using the Last Known Good Configuration feature, follow these steps:
  1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
  2. กด F8 เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้::
   Please select the operating system to start.
  3. ในการWindows Advanced Optionmenu, use the arrow keys to selectLast Known Good Configuration (ค่าคอนฟิกปกติล่าสุดที่รู้จัก), and then press ENTER.
  4. If you are running other operating systems on the computer, clickMicrosoft Windows 2000from the list that appears, and then press ENTER.

   คำเตือนAfter you start your computer by using the Last Known Good Configuration feature, changes that you made since the last successful startup are lost.

   If you can start your computer by using the last Last Known Good Configuration feature, the last change that you made to the computer (for example, the installation of a driver) may be the cause of the problem. To troubleshoot a problem, you can either remove or update the driver, and then test Windows to determine whether the problem is resolved.
 4. Use an Emergency Repair Disk (ERD).

  If you have an ERD, use it to troubleshoot the problem. You can use the emergency repair process to repair the system files, the partition boot sector, and the startup environment.

  For more information about the emergency repair feature, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  231777วิธีการสร้างแผ่น Emergency Repair Disk ใน Windows 2000

Specific troubleshooting procedures

Boot sector viruses

You may receive a "Stop 0x0000007B" error message if your computer is infected with a boot sector virus. Use an antivirus program to check your computer for viruses. Additionally, check any floppy disks for viruses before you use them again.

For more information about how to help protect the boot sector from viruses, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
122221How to protect boot sector from viruses in Windows

Microsoft does not provide software that can detect or remove computer viruses. If you suspect or confirm that your computer is infected with a virus, obtain current antivirus software. For a list of antivirus software manufacturers, click the following article number to see the article in the Microsoft Knowledge Base:
49500รายการผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

List of specific issues

The following list contains more information about specific situations where a "Stop 0x0000007B" error message may occur when you run Windows 2000 Setup to install Windows 2000 on your computer or when you install a Windows 2000 service pack. Click the link or links that you want for more information about how to troubleshoot the problem:

A "Stop 0x0000007B" error message occurs when you run an unattended Setup with the ExtendOemPartition option and you install the Microsoft Loopback adapter

กลับสู่ด้านบน

A "Stop 0x0000007B" error message occurs when you use a Universal Serial Bus (USB) CD-ROM drive to install Windows 2000

If you use a USB CD-ROM drive to install Windows 2000 on certain legacy-free computers, you may receive a "Stop 0x0000007B" error message when you start the computer by using the Windows 2000 CD-ROM. Because many legacy-free computers do not have a standard CD-ROM drive or a floppy disk drive, the USB CD-ROM drive may be the only method that you can use to install or to recover Windows.

สาเหตุ:

Windows 2000 Setup does not support certain USB CD-ROM drives as bootable devices. When you start the computer by using an unsupported USB CD-ROM drive, you may receive a "Stop 0x0000007B" error message during the text-mode portion of Setup.

การแก้ไข

To resolve this problem, obtain the latest Windows 2000 service pack.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000

กลับสู่ด้านบน

A "Stop 0x0000007B" error message occurs when you upgrade your computer to Windows 2000 if DPT Storage Manager Version 2.26 or earlier is installed on your computer

When you try to upgrade your computer from Microsoft Windows NT 4.0 to Windows 2000, you may receive the following Stop error message on a blue screen, and your computer may not start:
STOP:0x0000007B, 0xF4063848, 0xC000034, 00000000, 00000000

สาเหตุ:

This problem may occur if DPT Storage Manager version 2.26 or earlier is installed on the computer. DPT Storage Manager Setup creates an incorrect Plug and Play registry key that prevents the upgrade operation to Windows 2000 but has no adverse effect on Windows NT 4.0-based computers.

การแก้ไข

To resolve this problem, either upgrade the version of DPT Storage Manager to Storage Manager version 2.27 or later, or obtain and install the W2kprep.exe file from DPT. The W2kprep.exe file is included with DPT Storage Manager version 3.03 and later.

For more information about Storage Manager, visit the following Adaptec Web site:
http://www.adaptec.com
กลับสู่ด้านบน

A "Stop 0x0000007B" error message occurs when you upgrade your computer to Windows 2000 if your computer has a HighPoint UltraDMA ATA/66 controller

If you start your computer by using a Windows 2000 CD-ROM to install Windows and your computer uses a HighPoint UltraDMA ATA/66 hard disk controller, the computer may stop responding (hang), and you receive the following message:
Loading Machine Information
You cannot press F6 to install a secondary controller driver.

If you upgrade your computer from Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98, or Microsoft Windows 95, you may receive a "Stop 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" error message.

สาเหตุ:

This problem occurs because there is no Windows 2000-compatible driver for the HighPoint UltraDMA ATA/66 hard disk controller.

การแก้ปัญหา

To work around this problem, use one of the following methods, as appropriate to your situation:
 • Use a low-density data cable.
 • Disable ATA/66 support in the computer's BIOS.
 • Use a non-ATA/66 hard disk on the computer.

สถานะ:

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

Additional information:

The HighPoint UltraDMA ATA/66 hard disk controller is common on ABIT motherboards such as the BE6 motherboard.

กลับสู่ด้านบน

A "Stop 0x0000007B" error message occurs when you install Windows 2000 Professional to a mirrored volume

When you install Windows 2000 Professional to a mirrored volume that was created by using Windows 2000 Server, you receive a "Stop 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE " error message.

สาเหตุ:

This problem occurs because Windows 2000 Professional does not support mirrored volumes.

การแก้ไข

To prevent this error message, start Windows 2000 Server or Windows 2000 Server Setup and remove the mirrored volume. You can also delete all volumes from both mirrored drives during the text-mode portion of Setup.

สถานะ:

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"กลับสู่ด้านบน

A "Stop 0x0000007B" error message occurs when you install Windows 2000 if you use SCSI adapters that are not included in the HCL

There are several SCSI adapter drivers that that were previously included in Microsoft Windows NT 4.0 and Microsoft Windows NT 3.51, that have been removed from Windows 2000 . If you use one of the SCSI adapters that are listed later in this article, you may receive a "Stop 0x0000007B" error message when you perform a "clean" installation of Windows 2000. Note that an upgrade operation from Windows NT to Windows 2000 is not affected because Windows 2000 is compatible with the drivers in Windows NT.

The following is a list of drivers and a description of the mass-storage adapters that were previously included in Windows NT, and that are not included in Windows 2000:
 • delldsa - Dell Drive Array
 • ncr53c9x - NCR 53C9X SCSI Host Adapter
 • spock - IBM MCA SCSI Host Adapter
 • oliscsi - Olivetti ESC-1/ESC-2 SCSI Host Adapter
 • ncrc700 - NCR C700 SCSI Host Adapter
 • aha174x - Adaptec AHA-174X EISA SCSI Host Adapter
 • dptscsi - DPT SCSI Host Adapter
 • ultra14f - UltraStor 14F/14FB/34F/34FA/34FB SCSI Host Adapter
 • ultra24f - UltraStor 24F/24FA SCSI Host Adapter
 • ami0nt - AMIscsi SCSI Host Adapter
 • fd7000ex - Future Domain TMC-7000EX EISA SCSI Host Adapter
 • fd8xx - Future Domain 8XX SCSI Host Adapter
 • arrow - Adaptec AHA-274X/AHA-284X/AIC-777X SCSI Host Adapter
 • slcd32 - Sony Proprietary CD-ROM Controller
 • mkecr5xx - MKEPanasonic CD-ROM Controller
 • mitsumi - Mitsumi CD-ROM Controller
These adapters are not included in the Windows 2000 Hardware Compatibility List (HCL).

For more information about devices that are not listed on the Windows 2000 HCL , click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
142865Microsoft support policy on hardware not in the Windows Catalog (Windows HCL)
If you want to perform a clean installation of Windows 2000 and you are using one of these SCSI adapters, contact the SCSI adapter manufacturer to inquire about the availability of drivers for Windows 2000. Note that if they are not available, you can try to use the Windows NT 4.0 drivers that are provided by the manufacturer.

กลับสู่ด้านบน

A "Stop 0x0000007B" error message may occur after you press F6 to specify an OEM driver during Windows 2000 Setup

When you install Windows 2000 on a new computer or on a computer that has the latest SCSI or IDE controller technology, you may have to use an OEM device driver to support to continue with the installation. For example, you may have to use a new mass storage controller to continue with the installation. Windows 2000 Setup may stop, and you may receive an error message if Setup does not correctly detect the controller. If you start the computer by using the installation floppy disks or the installation CD-ROM, you receive the following error message:
Setup did not find any hard disk drives installed in your system.
If you upgrade to Windows 2000 by using the Winnt32.exe file, or if you perform a new installation by using the Winnt.exe file, you receive the following Stop error message:
STOP 0x0000007B (parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
This problem may also occur after you update the firmware or the BIOS of a supported SCSI controller if the update causes an incompatibility with the SCSI driver that is included with Windows.

During the text-mode portion of Setup, Windows pauses briefly and prompts you to press F6. This option appears in the status line and permits you to use an OEM driver. Use of an OEM driver is limited to installing a driver that is not natively supported or that does not match a driver that is included with Windows.

If you use a newer version of an OEM driver, and this new OEM driver has the same name or Plug and Play Identifier as a driver that is included with Windows, the Setup program ignores the new OEM driver and uses the driver that is included with Windows. As a result, you receive the error message that is described earlier in this article. If you require an updated OEM driver to support an existing controller that is natively supported by Windows but is not detected during Setup, you must replace the Windows driver that is contained on one of the four Windows Setup floppy disks or that is located in the temporary installation folder ($WIN_NT$.~BT) with the new OEM driver. This replacement permits Windows to use the updated OEM driver during the text-mode portion of Setup, but you must copy the same updated OEM driver to the System32\Drivers folder of the final Windows installation before the installation continues to the graphics-mode portion of setup.

Note that if you choose to format the partition with the NTFS file system during Setup, you cannot copy the newer OEM driver to the System32\Drivers folder after text-mode portion of Setup is completed. This problem occurs because Windows Setup formats the partition as NTFS file system before copying files. To work around this limitation, install Windows to a FAT partition that is less than 2 GB or to a FAT32 partition that is less than 32 GB. Doing this permits access by using a startup disk from Windows 98 or Microsoft Windows Millennium Edition (Me). After you install Windows 2000, convert the FAT or FAT32 partition to NTFS. To do so, type the following line at the command prompt, and then press ENTER:
แปลง /fs:ntfs c:
กลับสู่ด้านบน

A "Stop 0x0000007B" error message occurs when you start Windows NT 4.0 after you install Windows 2000 in a dual-boot configuration with Windows NT 4.0 Service Pack 3 (SP3)

If you install Windows 2000 in a dual-boot configuration with Windows NT 4.0 Service Pack 3 (SP3), you may experience one or more of the following symptoms:
 • When you start Windows NT 4.0, you receive an error message that is similar to the following:
  STOP: 0x0000007B (0x8881Ae30, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • You cannot access your NTFS partitions by using Windows NT 4.0.

สาเหตุ:

This problem occurs because Windows 2000 Setup does not update the Windows NT 4.0 SP3 Ntfs.sys driver in a dual-boot configuration. The Ntfs.sys file must be updated so that Windows 2000 can gain access to NTFS partitions.

การแก้ไข

To prevent this problem, apply the latest Windows NT 4.0 service pack before you install Windows 2000.

For more information about how to obtain the latest Windows NT service pack, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
152734How to obtain the latest Windows NT 4.0 service pack

สถานะ:

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"กลับสู่ด้านบน

You receive a "Stop 0x0000007B" error message when you restart your computer after you install Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)

When you try to install Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), you may experience one of the following symptoms:
 • When you restart your computer, you receive the following error message:
  Winlogon.exe has generated errors and will be shut down
  The computer restarts, displays the same error message, and then restarts again.
 • You receive the following Stop error message on a blue screen:
  ***STOP 0x0000007B (parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
  หมายเหตุ:The Stop error message may also occur when you try to remove Windows 2000 SP3.

สาเหตุ:

This problem may occur if antivirus software is running on your computer when you install Windows 2000 SP3.

การแก้ไข

To resolve this problem, follow these steps.

คำเตือนIf you choose to use the information that is contained in this article to repair a Windows 2000 Server-based computer that is a domain controller, note that the repair process overwrites the Active Directory directory services database. Before you use the repair process, you must back up the Winnt\Ntds\Ntds.dit Active Directory database. For more information about how to back up the Active Directory, see the "Back Up System State Data" topic in Windows Help.
 1. Start the computer from the Windows 2000 CD-ROM.

  หมายเหตุ:You may have to change your BIOS settings before you can start your computer from the CD-ROM or DVD-ROM drive. For more information about how to configure your computer to start from the CD-ROM or DVD-ROM drive, see your computer's documentation or contact your computer manufacturer. If you cannot start your computer from the Windows 2000 CD-ROM, insert the Setup disk 1 of the four Windows 2000 Setup floppy disks in the floppy disk drive, and then restart your computer.
 2. ในการRepair Optionsscreen, press R to start the Emergency Repair process.
 3. Press F to perform Fast Repair.
 4. Follow the instructions that appear on the screen to complete the repair process.
 5. When the computer restarts, start your computer from the Windows 2000 CD-ROM or the Windows 2000 Setup floppy disks.

  Make sure that the computer is not currently started to Windows.
 6. Repeat steps 2 through 4, and then restart your computer.
 7. Make sure that your antivirus software and all other programs that start automatically are disabled or removed, and then install Windows 2000 SP3.
หมายเหตุ:If you do not reinstall Windows 2000 SP3 after you perform steps 1 through 7, Microsoft Windows Installer and Microsoft Internet Explorer may not work correctly.

To resolve issues with Windows Installer, download and install Windows Installer Redistributable for Windows 2000. To do so, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4b6140f9-2d36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f&DisplayLang=en
To resolve issues with Internet Explorer, reinstall it. For more information about how to do so, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.mspx
Note that backup media for Active Directory has a limited lifespan. Therefore, existing backups eventually become obsolete.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ lifespan การสำรองข้อมูล Active Directory คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
216993อายุชั้นประโยชน์ของการสำรองข้อมูลสถานะระบบของ Active Directory
กลับสู่ด้านบน

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" เมื่อคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server ขั้นสูง

หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows 2000 Advanced Server Service Pack 2 (SP2) บนคอมพิวเตอร์ที่มีไดรฟ์อิเล็กทรอนิกส์ (IDE) อุปกรณ์แบบรวม คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

สาเหตุ:

มีการเริ่มบริการ Atapi.sys และไฟล์ Atapi.sys ปรากฏ อยู่บนคอมพิวเตอร์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ใช้'คอนโซลการกู้คืน'เพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้มที่มีอยู่ของ Atapi.sys แล้ว ขยายสำเนาใหม่ของไฟล์ Atapi.sys จากการติดตั้งต้นฉบับของ Windows 2000 ซีดีรอม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากการติดตั้ง Windows 2000 ซีดีรอม

  หมายเหตุ:คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ของคุณก่อนที่คุณสามารถเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณจากไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าคอนฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มบูตจากไดรฟ์ CD-ROM หรือ DVD-ROM โปรดดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์หรือติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มคอมพิวเตอร์จากซีดีรอม Windows 2000 ใส่แผ่นดิสก์ติดตั้ง 1 ของฟลอปปีดิสก์การติดตั้ง Windows 2000 สี่ในฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. กด R เพื่อซ่อมแซมการติดตั้ง Windows 2000
 3. กด C เพื่อใช้ Recovery Console
 4. พิมพ์หมายเลขที่แสดง Windows 2000 ติดตั้งที่คุณต้องการซ่อมแซม และจากนั้น เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 5. ในคอนโซลการกู้คืน Atapi.sys ที่ที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนชื่อแฟ้มเพื่อ Atapi.old
 6. ในคอนโซลการกู้คืน ใช้ขยายคำสั่งเพื่อขยายสำเนาใหม่ของไฟล์ Atapi.sys

  เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ใส่ซีดีรอม Windows 2000 ในไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอมของคอมพิวเตอร์ของคุณของ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ที่ใดsource.cabเป็นเส้นทางและชื่อไฟล์ CAB (.cab) ที่คุณต้องการขยาย และปลายทางคือพาธและชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้อง การเก็บแฟ้มที่ขยาย แล้ว กด ENTER:
  ขยายsource.cab/f:atapi.sysปลายทาง
 7. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
กลับสู่ด้านบน

You receive a "Stop 0x0000007B" error message or partitions are listed as unformatted after you install a Windows 2000 Service Pack

When you restart your computer after you install a Windows 2000 service pack, you may experience one or both of the following symptoms:
 • When your computer restarts, you may receive the following error message on a blue screen:
  " Stop 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE"
 • After your computer restarts, partitions on physical hard disks may either be missing or may appear in the Disk Management tool as 7.88 gigabytes (GB) and "Healthy". However, one or more of the partitions on the hard disk may be listed as being unformatted or damaged. Additionally, if you try to open the partition in Windows Explorer, you receive a message that indicates that the drive is not formatted, and then you are prompted to format the drive.

สาเหตุ:

This problem occurs because Windows 2000 service packs introduced a fix to correct when Cylinder, Head, Sector (CHS), or Logical Block Addressing (LBA) addressing should be used to address a drive. Some IDE hard disks provide a jumper that limits the number of cylinders. If this jumper is in use, the hard disk is not addressed correctly after you apply a Windows 2000 service pack. Note that this jumper is not required when you are running Windows 2000, is not typically installed as a default setting by the manufacturer, and should be removed.

การแก้ไข

To resolve this problem, remove the jumper that limits cylinders from each affected IDE hard disks so that the drive can be addressed correctly after you apply the Windows 2000 service pack to your computer. For information about how to do so, and to obtain detailed information about your specific model of hard disk, do one or more the following as appropriate to your situation:
 • View the documentation that is included with your hard disk.
 • Contact the hardware manufacturer.
 • View the hardware manufacturer's Web site.
Note that after you remove the jumper, operations should return to normal. If your computer still does not start after you remove the jumper, you may need a BIOS update to provide correct translation of the drive. As a temporary workaround, follow these steps:
 1. Start the computer from the Windows 2000 CD-ROM or from the Windows 2000 Setup floppy disks.

  หมายเหตุ:You may have to change your BIOS settings before you can start your computer from the CD-ROM or DVD-ROM drive. For more information about how to configure your computer to start from the CD-ROM or DVD-ROM drive, see your computer's documentation or contact your computer manufacturer.
 2. Press R to repair a Windows 2000 installation.
 3. Press C to use Recovery Console.
 4. Type the number that represents the Windows 2000 installation that you want to repair, and then when you are prompted to, type the Administrator password.
 5. In the Recovery Console, rename the Atapi.sys file in the %systemroot%\System32\Drivers folder to Atapi.sp1.
 6. In the Recovery Console, copy the Atapi.sys file from the service pack uninstallation folder (%systemroot%\$ntservicepackuninstall$) or from the original Windows 2000 installation CD-ROM to the %systemroot%\System32\Drivers folder.
 7. ประเภท:exit, and then press ENTER to exit Recovery Console.
กลับสู่ด้านบน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about how to use Recovery Console, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
301645How to use Recovery Console on a computer that does not start in Windows 2000
229716Description of the Windows 2000 Recovery Console
216417How to install the Windows Recovery Console
For more information about how to disable a service or device that prevents Windows from starting correctly, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
165748How to disable a service or device that prevents NT from booting
For more information about how to troubleshoot startup problems in Windows 2000, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
315396How to troubleshoot startup problems in Windows 2000
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 822051 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kb3rdparty kberrmsg kbhowtomaster kbinfo kbmt KB822051 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822051

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com