Polecenie „Ipconfig” raportuje adres IP 0.0.0.0

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 822123 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po użyciu polecenia ipconfig w celu odnowienia adresu IP komputera może wystąpić jedno z następujących zachowań:
 • Może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił błąd podczas odnawiania interfejsu połączenia lokalnego. Nie można odnaleźć określonego pliku.
  -lub-
 • Polecenie może zwrócić adres IP i maskę podsieci w postaci 0.0.0.0.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj następujące metody w podanej kolejności. Przed rozpoczęciem ponownie uruchom komputer. Po zastosowaniu każdej metody sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Metoda 1: Wyłączanie zapór

Upewnij się, że nie są zainstalowane żadne zapory oraz że Zapora połączenia internetowego systemu Windows XP i Zapora systemu Windows są wyłączone.
 • Jeśli jest zainstalowana zapora innej firmy, wyłącz ją.
  Aby uzyskać informacje o sposobie wyłączania danej zapory, zajrzyj do dokumentacji produktu lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej jego producenta.
 • Wyłącz Zaporę połączenia internetowego systemu Windows XP. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Połączenia sieciowe i internetowe, a następnie kliknij ikonę Połączenia sieciowe.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie połączenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij pole wyboru Zapora połączenia internetowego, aby je wyczyścić (o ile jest zaznaczone).
Jeśli jest zainstalowany dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP, wykonaj następujące kroki, aby wyłączyć Zaporę systemu Windows:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie połączenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
 4. Na karcie Ogólne kliknij opcję Wyłącz (nie zalecane).

Metoda 2: Sprawdzanie poprawności instalacji karty sieciowej

Sprawdź, czy karta sieciowa jest poprawnie zainstalowana. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Zarządzaj, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń w obszarze Zarządzanie komputerem.
 2. Rozwiń węzeł Karty sieciowe, a następnie sprawdź, czy na liście znajduje się używana karta sieciowa.

  Jeśli tak nie jest, zastosuj następujące metody w podanej kolejności:
  1. zaktualizuj lub ponownie zainstaluj sterownik;
  2. przenieś kartę w inne wolne gniazdo, a następnie zainstaluj ją ponownie;
  3. wymień kartę sieciową.

Metoda 3: Sprawdzanie, czy jest uruchomiona usługa klienta DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Sprawdź, czy jest uruchomiona usługa klienta DHCP. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Zarządzaj, rozwiń węzeł Usługi i aplikacje w obszarze Zarządzanie komputerem, a następnie kliknij pozycję Usługi.
 2. Sprawdź, czy usługa Klient DHCP jest uruchomiona.
 3. Jeśli usługa jest zatrzymana, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Klient DHCP, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Uwaga: Jeśli usługa nie zostanie uruchomiona, może to oznaczać, że zatrzymana jest również grupa lub usługa zależności.

Metoda 4: Modyfikowanie rejestru

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym zmodyfikowaniem rejestru będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.Sprawdź, czy wpis dotyczący usługi DHCP w rejestrze jest poprawny. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\DHCP
 3. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję DependOnService, a następnie sprawdź, czy w polu Dane wartości znajduje się tekst Tcpip Afd NetBT.
 4. Ponownie uruchom komputer, a następnie sprawdź, czy jest uruchomiona usługa DHCP, postępując zgodnie z procedurą opisaną w metodzie 3.

Właściwości

Numer ID artykułu: 822123 - Ostatnia weryfikacja: 19 stycznia 2006 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbfirewall kbprb KB822123

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com