วิธีการเพิ่มเวลาการบันทึกสูงสุดในโปรแกรมการเข้าถึงของตัวบันทึกเสียง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 82215 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

โปรแกรมอรรถประโยชน์ของตัวบันทึกเสียงที่มาพร้อมกับ Windows 95 และ Windows 98 ได้เป็นเวลาเริ่มต้นการบันทึกสูงสุด 60 วินาที คุณอาจเป็นประโยชน์ในการเพิ่มเวลาการบันทึก และบทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มเวลาการบันทึกสูงสุดในอรรถประโยชน์ของตัวบันทึกเสียง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่มเวลาการบันทึกสูงสุดในอรรถประโยชน์ของตัวบันทึกเสียง:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งไมโครโฟนที่ทำงาน และจะ เริ่มต้นโปรแกรมอรรถประโยชน์ของตัวบันทึกเสียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจพบกับการเชื่อมต่อของไมโครโฟนของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  266677วิธีการแก้ไขปัญหาของไมโครโฟน
 2. คลิกระเบียนแล้ว ให้ตัวบันทึกเสียงที่รัน 60 วินาที
 3. หลังจากที่ตัวบันทึกเสียงหยุดการบันทึก คลิกบันทึกเป็นในการแฟ้ม:เมนู และชื่อแฟ้ม Blank.wav
 4. เมื่อต้องการเพิ่มเวลาการบันทึกสูงสุดที่อยู่ในตัวบันทึกเสียง คลิกแทรกแฟ้มในการแก้ไขเมนู และแทรกแล้วแฟ้ม Blank.wav ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 3 เมื่อคุณดำเนินการ เวลาการบันทึกสูงสุดถูกเพิ่ม โดย 60 วินาที คุณสามารถซ้ำขั้นตอนนี้หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละนาทีเพิ่มเติมของการบันทึกเวลาที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาการบันทึก 5 นาที แทรกแฟ้ม Blank.wav ห้าครั้ง
เมื่อต้องการทำให้ตัวบันทึกเสียงที่ใช้ระยะเวลาการบันทึกแบบขยายโดยอัตโนมัติ:
 1. คลิกขวาเริ่มการทำงานแล้ว คลิกOPEN.
 2. คลิกสองครั้งโปรแกรมโฟลเดอร์
 3. คลิกสองครั้งเสริมโฟลเดอร์
 4. คลิกสองครั้งมัลติมีเดียโฟลเดอร์หรือความบันเทิงโฟลเดอร์
 5. คลิกขวาตัวบันทึกเสียงแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 6. คลิกการShortCutแท็บ
 7. ในการเป้าหมายกล่อง กดแป้น END กด SPACEBAR และพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม Blank.wav

  ตัวอย่าง ถ้าเป้าหมายคือ "C:\Windows\sndrec32.exe" และตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม Blank.wav C:\Blank.wav บรรทัดใหม่ในการเป้าหมายกล่องจะ "C:\Windows\sndrec32.exe C:\Blank.wav"
ในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มการทำงานของตัวบันทึกเสียง แฟ้ม Blank.wav เปิดโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณบันทึกแฟ้ม.wav ใหม่ของคุณ คุณคลิกลบหลังจากตำแหน่งปัจจุบันในการแก้ไขเมนูการเอาช่องว่างเปล่าพิเศษในแฟ้ม

หมายเหตุ:: เมื่อคุณเสร็จสิ้นแล้วบันทึก และการแก้ไขแฟ้ม.wav ใหม่ของคุณ บันทึกแฟ้ม ด้วยชื่อแฟ้มใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 82215 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmm kbmt KB82215 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:82215

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com