Αντιμετωπίζετε χαμηλές επιδόσεις του διακομιστή αρχείων και καθυστερήσεις κατά την εργασία με αρχεία που βρίσκονται σε διακομιστή αρχείων

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 822219 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Όταν εργάζεστε με αρχεία μέσω δικτύου υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα:
 • Ένας διακομιστής αρχείων που βασίζεται στα Windows και είναι ρυθμισμένος ως διακομιστής αρχείων και εκτύπωσης σταματά να ανταποκρίνεται και διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του.
 • Αντιμετωπίζετε μια απροσδόκητα μεγάλη καθυστέρηση κατά το άνοιγμα, την αποθήκευση, το κλείσιμο, τη διαγραφή ή την εκτύπωση αρχείων που βρίσκονται σε κοινόχρηστο πόρο.
 • Αντιμετωπίζετε προσωρινή πτώση της απόδοσης, όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα μέσω δικτύου. Η απόδοση συνήθως παρουσιάζει καθυστέρηση για περίπου 40 με 45 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, ορισμένες καθυστερήσεις ενδέχεται να διαρκέσουν έως και 5 λεπτά.
 • Υπάρχει καθυστέρηση κατά την εκτέλεση λειτουργιών αντιγραφής αρχείων ή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
 • Ο Windows Explorer σταματά να ανταποκρίνεται όταν συνδέεστε με έναν κοινόχρηστο πόρο ή βλέπετε ένα κόκκινο X στη συνδεδεμένη μονάδα δίσκου δικτύου του Windows Explorer.
 • Όταν συνδέεστε με το διακομιστή αρχείων, αφού πληκτρολογήσετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής σας στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στα Windows (Log On to Windows), εμφανίζεται μια κενή οθόνη. Η επιφάνεια εργασίας δεν εμφανίζεται.
 • Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας (RPC) ή επώνυμες διοχετεύσεις για να συνδεθεί με ένα διακομιστή αρχείων σταματά να ανταποκρίνεται.
 • Ο διακομιστής σταματά προσωρινά να ανταποκρίνεται και στο αρχείο καταγραφής συστήματος του διακομιστή αρχείων εμφανίζονται ένα ή περισσότερα μηνύματα αναγνωριστικού συμβάντος παρόμοια με τα ακόλουθα:

  Αναγνωριστικό συμβάντος: 2022
  Προέλευση: Srv
  Τύπος: Σφάλμα
  Περιγραφή: Ο διακομιστής δεν ήταν δυνατό να βρει μια ελεύθερη σύνδεση <αριθμός> φορές στα τελευταία <αριθμός> δευτερόλεπτα.

  (Event ID: 2022
  Source:Srv
  Type:Error
  Description: Server was unable to find a free connection <αριθμός> times in the last <αριθμός> seconds.)

  Αναγνωριστικό συμβάντος: 2021
  Προέλευση: Srv
  Τύπος: Σφάλμα
  Περιγραφή: Ο διακομιστής δεν ήταν δυνατό να δημιουργήσει ένα στοιχείο εργασίας <αριθμός> τα τελευταία <αριθμός> δευτερόλεπτα.

  (Event ID: 2021
  Source:Srv
  Type:Error
  Description: Server was unable to create a work item <αριθμός> times in the last <αριθμός> seconds.)

  Αναγνωριστικό συμβάντος: 2020
  Προέλευση: Srv
  Τύπος: Σφάλμα
  Περιγραφή: Ο διακομιστής δεν ήταν δυνατό να κάνει εκχώρηση από τη σελιδοποιημένη περιοχή του συστήματος γιατί η περιοχή ήταν κενή.

  (Event ID: 2020
  Source:Srv
  Type:Error
  Description: Server was unable to allocate from the system paged pool because the pool was empty.)

  Αναγνωριστικό συμβάντος: 2019
  Προέλευση: Srv
  Τύπος: Σφάλμα
  Περιγραφή: Ο διακομιστής δεν ήταν δυνατό να κάνει εκχώρηση από τη μη σελιδοποιημένη περιοχή του συστήματος γιατί η περιοχή ήταν κενή.

  (Event ID: 2019
  Source:Srv
  Type:Error
  Description: Server was unable to allocate from the system nonpaged pool because the pool was empty.)

  Αναγνωριστικό συμβάντος: 2510
  Προέλευση: Διακομιστής
  Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
  Περιγραφή: Δεν ήταν δυνατή η αντιστοίχηση κωδικού σφάλματος 1722 από την υπηρεσία διακομιστή.
  1722 = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = Η υπηρεσία RPC δεν είναι διαθέσιμη.

  (Event ID: 2510
  Source:Server
  Event Type: Error
  Description: The server service was unable to map error code 1722.
  1722 = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = RPC Service is unavailable.)

  Επιπλέον, εμφανίζεται το εξής συμβάν στο αρχείο καταγραφής συστήματος του υπολογιστή-πελάτη:

  Αναγνωριστικό συμβάντος: 3013
  Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
  Προέλευση συμβάντος: MrxSmb / Rdr
  Περιγραφή: Έληξε το χρονικό όριο μιας αίτησης από το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης στον Όνομα_υπολογιστή.

  (Event ID: 3013
  Event Type: Error
  Event Source: MrxSmb / Rdr
  Description:
  The redirector has timed out a request to ComputerName.)

 • Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με ένα από τα ακόλουθα μηνύματα, όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με έναν κοινόχρηστο πόρο:Μήνυμα λάθους 1
  Σφάλμα συστήματος 53. Η διαδρομή του δικτύου δεν εντοπίστηκε.

  (System error 53. The network path was not found.)
  Μήνυμα λάθους 2
  Σφάλμα συστήματος 64. Το καθορισμένο όνομα δικτύου δεν είναι πια διαθέσιμο.

  (System error 64. The specified network name is no longer available.)
 • Αποσυνδέεστε κατά διαστήματα από πόρους του δικτύου και δεν μπορείτε να ξανασυνδεθείτε με αυτούς από το διακομιστή αρχείων. Ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή ping στο διακομιστή και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια περίοδο λειτουργίας των υπηρεσιών Terminal Services για να συνδεθείτε με το διακομιστή.
 • Σε περίπτωση που πολλοί χρήστες προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα έγγραφα του Microsoft Office στο διακομιστή, δεν εμφανίζεται πάντα το παράθυρο διαλόγου Το αρχείο είναι κλειδωμένο για επεξεργασία (File is locked for editing), όταν ένας άλλος χρήστης ανοίξει το αρχείο.
 • Ένα ίχνος δικτύου υποδεικνύει ότι υπάρχει καθυστέρηση 30 με 40 δευτερολέπτων μεταξύ μιας εντολής υπολογιστή-πελάτη της υπηρεσίας SMB και της ανταπόκρισης από το διακομιστή αρχείων.
 • Κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων της Access 2.0 (αρχείο .mdb) στα προγράμματα Microsoft Access 97, Microsoft Access 2000 ή Microsoft Access 2002, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Σφάλμα δίσκου ή δικτύου.

  (Disk or network error.)
 • Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο του Microsoft Word , μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Η προσπάθεια ανάγνωσης του αρχείου όνομα_αρχείου από το Word απέτυχε.. Αποκαταστήστε τη σύνδεση δικτύου ή αντικαταστήστε τη μονάδα δισκέτας και ξαναπροσπαθήστε.

  (Word failed reading from this file file_name. Please restore the network connection or replace the floppy disk and retry.)
Επιπλέον, ενδέχεται να καταγραφεί το ακόλουθο συμβάν στο αρχείο καταγραφής συστήματος του υπολογιστή-πελάτη:

Τύπος: Προειδοποίηση
Προέλευση: MrxSmb
Αναγνωριστικό συμβάντος: 50
Περιγραφή: {Lost Delayed-Write-Data} Το σύστημα επιχείρησε να μεταφέρει δεδομένα αρχείων από τα buffer στο \Device\LanmanRedirector. Η διαδικασία εγγραφής απέτυχε και μόνο κάποια από τα δεδομένα είναι δυνατό να έχουν εγγραφεί στο αρχείο.

(Type: Warning
Source: MrxSmb
Event ID: 50
Description: {Lost Delayed-Write-Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\LanmanRedirector. The write operation failed, and only some of the data may have been written to the file.)

Αιτία

Το ζήτημα αυτό μπορεί να προκύψει, εάν ένα πρόγραμμα που δεν είναι της Microsoft είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ένα παλιό πρόγραμμα οδήγησης φίλτρου λειτουργίας πυρήνα. Το πρόγραμμα οδήγησης φίλτρου λειτουργίας πυρήνα θεωρείται παλιό όταν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες:
 • Ένα από τα ακόλουθα προγράμματα είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή:
  • Είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το ARCserve Backup Agent for Open Files ή το ARCserve Open File Agent της Computer Associates International, Inc. και το πρόγραμμα οδήγησης Ofant.sys του προγράμματος είναι παλιό.
  • Είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Open Transaction Manager και το πρόγραμμα οδήγησης Otman.sys του προγράμματος είναι παλιό.

   Σημείωση Το Open Transaction Manager συνοδεύει συγκεκριμένα προγράμματα της VERITAS Software Corporation, αλλά μπορεί επίσης να είναι εγκατεστημένο ανεξάρτητα από το πρόγραμμα της VERITAS. Για παράδειγμα, το Open Transaction Manager μπορεί να συνοδεύει το πρόγραμμα Open File Option. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνεται στο VERITAS Backup Exec.
  • Είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας ένα πρόγραμμα της VERITAS που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα οδήγησης Otman4.sys ή Otman5.sys (όπως το Open File Option) και το πρόγραμμα οδήγησης Otman4.sys ή Otman5.sys του προγράμματος είναι παλιό.
 • Το πρόγραμμα οδήγησης του προγράμματος δεν είναι συμβατό με το πρόγραμμα οδήγησης του φίλτρου που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή από ένα πρόγραμμα εντοπισμού ιών που δεν είναι της Microsoft. Επομένως, το πρόγραμμα οδήγησης φίλτρου του διακομιστή μπορεί να επιστρέψει ένα λανθασμένο κωδικό κατάστασης στην υπηρεσία του διακομιστή. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα οδήγησης φίλτρου μπορεί να επιστρέψει τον κωδικό STATUS_SUCCESS αντί για τον κωδικό STATUS_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για να πληροφορηθείτε τη διαθεσιμότητα μιας ενημερωμένης έκδοσης για το πρόγραμμα οδήγησης φίλτρου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την Computer Associates για την απόκτηση της τελευταίας ενημερωμένης έκδοσης του προγράμματος οδήγησης Ofant.sys, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Computer Associates στο Web (στα αγγλικά):
http://www.ca.com/support/
Αν έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα Open Transaction Manager ξεχωριστά, επικοινωνήστε με την Columbia Data Products, Inc. για να πληροφορηθείτε τη διαθεσιμότητα μιας ενημερωμένης έκδοσης που μπορεί να επιλύσει το ζήτημα. Για να επικοινωνήσετε με την Columbia Data Products, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Columbia Data Products στο Web (στα αγγλικά):
http://www.cdp.com/
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την VERITAS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της VERITAS στο Web (στα αγγλικά):
http://support.veritas.com/
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Περισσότερες πληροφορίες

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να αντιμετωπίσετε προσωρινά αυτό το ζήτημα, κάντε επανεκκίνηση των υπηρεσιών διακομιστή στο διακομιστή. Για να ξεκινήσετε πάλι τις υπηρεσίες διακομιστή, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές πιέζοντας το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή:
  net stop server
  net start server
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Αρχεία καταγραφής επιδόσεων και ειδοποιήσεις" (Performance Logs and Alerts) για να παρακολουθήσετε το μετρητήΜέσος όρος μήκους ουράς δίσκου (Avg. Disk Queue Length) του αντικειμένου επιδόσεων Φυσικός δίσκος (PhysicalDisk). Υπό κανονικές συνθήκες, ο αριθμός των αιτήσεων εισόδου/εξόδου (I/O) που είναι σε αναμονή συνήθως δεν ξεπερνά το διπλάσιο (ή τις 1,5 φορές) του αριθμού των αξόνων που διαθέτει ο φυσικός δίσκος. Οι περισσότεροι δίσκοι διαθέτουν έναν άξονα, αλλά οι συσκευές RAID (Redundant Array of Independent Disks) συνήθως διαθέτουν περισσότερους από έναν άξονες. Όταν ένα πρόγραμμα εκτελεί μικρές διαδοχικές λειτουργίες εισόδου/εξόδου (I/O), εμφανίζεται ένας συλλέκτης στο μετρητή Τρέχον μήκος ουράς δίσκου (Current Disk Queue Length) κατά την τοποθέτηση σε ουρά των λειτουργιών που συνδέονται με την είσοδο/έξοδο (I/O). Ενδέχεται, επίσης, να δείτε μια αύξηση στο μετρητή Εναλλαγές περιβάλλοντος/δευτερόλεπτο (Context Switches/sec) του αντικειμένου απόδοσης Σύστημα (System).
 • Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα opportunistic locking στον υπολογιστή-πελάτη ή στο διακομιστή. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα opportunistic locking σε έναν υπολογιστή-πελάτη, ορίστε την παρακάτω τιμή μητρώου σε 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα opportunistic locking στο διακομιστή, ορίστε την παρακάτω τιμή μητρώου σε 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης της δυνατότητας opportunistic locking, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  296264 Ρύθμιση παραμέτρων του ευκαιριακού κλειδώματος στα Windows
 • Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα καταγραφής ρύθμισης παραμέτρων της Microsoft (Microsoft Configuration Capture Utility) (MPS_REPORTS) για να προσδιορίσετε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης φίλτρου που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα καταγραφής ρύθμισης παραμέτρων της Microsoft (Microsoft Configuration Capture Utility), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  818742 Επισκόπηση του Βοηθητικού προγράμματος καταγραφής ρύθμισης παραμέτρων της Microsoft (Microsoft Configuration Capture Utility) (MPS_REPORTS)
 • Επεξεργαστείτε το μητρώο για προσωρινή απενεργοποίηση του προγράμματος οδήγησης φίλτρου.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσωρινής απενεργοποίησης του προγράμματος οδήγησης φίλτρου κατάστασης λειτουργίας πυρήνα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  816071 Τρόπος προσωρινής απενεργοποίησης του προγράμματος οδήγησης φίλτρου κατάστασης λειτουργίας πυρήνα στα Windows
  Το κλειδί μητρώου που αποθηκεύει πληροφορίες για το πρόγραμμα οδήγησης Ofant.sys είναι το
  Ofadriver
  .

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
814112 Τα αρχεία στα κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου ανοίγουν αργά ή μόνο για ανάγνωση ή λαμβάνετε μήνυμα λάθους
821246 Τα αρχεία του Office καθυστερούν να ανοίξουν, να κλείσουν, να αποθηκευθούν ή να εκτυπωθούν από διακομιστή δικτύου.
816071 Τρόπος προσωρινής απενεργοποίησης του προγράμματος οδήγησης φίλτρου κατάστασης λειτουργίας πυρήνα στα Windows
252332 Αναγνωριστικό συμβάντος 3013, όταν αντιγράφετε αρχεία σε διακομιστή με μεγάλο φόρτο εργασιών δίσκου
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 822219 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 9 Μαΐου 2007 - Αναθεώρηση: 7.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbprb kbwinservperf KB822219

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com