אתה נתקל בביצועים איטיים של שרת הקבצים, ובמהלך עבודה עם קבצים שנמצאים בשרת קבצים חלות השהיות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 822219 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על שינוי הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני כל שינוי. ודא כי אתה יודע לשחזר את הרישום במקרה שתתעורר בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של מערכת הרישום, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

ייתכן שבמהלך עבודה עם קבצים דרך הרשת נתקלת באחת או יותר מהתופעות הבאות:
 • שרת קבצים מבוסס Windows שהגדרת התצורה שלו היא שרת קבצים והדפסה מפסיק להגיב והפונקציונליות של שרת קבצים והדפסה מופסקת באופן זמני.
 • השהיות ממושכות מעבר למצופה בזמן פתיחה, שמירה, סגירה, מחיקה או הדפסה של קבצים שנמצאים במשאב משותף.
 • ירידת ביצועים זמנית במהלך שימוש בתוכנית דרך הרשת. ירידת הביצועים נמשכת, בדרך כלל, 40 עד 45 שניות בערך. אך השהיות מסוימות עלולות להימשך אפילו 5 דקות.
 • השהיות בזמן פעולות העתקה או גיבוי של קבצים.
 • Windows Explorer מפסיק להגיב בזמן חיבור למשאב משותף או X אדום מופיע על כונן הרשת המחובר ב-Windows Explorer?.
 • בזמן כניסה לשרת הקבצים ולאחר הקלדת שם המשתמש והסיסמה בתיבת הדו שיח Log On to Windows, מופיע מסך ריק. שולחן העבודה לא מופיע.
 • תוכנית שמשתמשת בקריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC) או ברכיבי named pipes כדי להתחבר לשרת קבצים, מפסיקה להגיב.
 • השרת מפסיק זמנית להגיב, וביומן המערכת של שרת הקבצים מופיעה לפחות הודעת מזהה אירוע אחת הדומה להודעות הבאות:

  מזהה אירוע: 2022
  מקור: Srv
  סוג: שגיאה
  תיאור:
  Server was unable to find a free connection <number> times in the last <number> seconds.

  מזהה אירוע: 2021
  מקור: Srv
  סוג: שגיאה
  תיאור:
  Server was unable to create a work item <number> times in the last <number> seconds.

  מזהה אירוע: 2020
  מקור: Srv
  סוג: שגיאה
  תיאור:
  The server was unable to allocate from the system paged pool because the pool was empty.

  מזהה אירוע: 2019
  מקור: Srv
  סוג: שגיאה
  תיאור:
  The server was unable to allocate from the system nonpaged pool because the pool was empty.

  מזהה אירוע: 2510
  מקור: Server
  סוג:? שגיאה
  תיאור:
  ??לשירות השרת לא היתה אפשרות למפות את קוד השגיאה 1722.
  1722? = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = RPC Service is unavailable.

  בנוסף, מופיעים האירועים הבאים ביומן המערכת של מחשב הלקוח:

  מזהה אירוע: 3013
  סוג:? שגיאה
  מקור: MrxSmb / Rdr
  תיאור:
  The redirector has timed out a request to ComputerName.

 • בזמן ניסיון התחברות למשאב משותף מתקבלת הודעת שגיאה הדומה לאחת מההודעות הבאות:הודעת שגיאה 1
  System error 53. The network path was not found.
  הודעת שגיאה 2
  System error 64. The specified network name is no longer available.
 • מדי פעם חלה התנתקות ממשאבי הרשת, ללא אפשרות להתחבר מחדש למשאבי הרשת שבשרת הקבצים. עם זאת, באפשרותך לבצע בדיקה באמצעות איתות לשרת (ping), ובאפשרותך להשתמש בהפעלה של Terminal Services כדי להתחבר לשרת.
 • אם כמה משתמשים מנסים לגשת למסמכי Microsoft Office בשרת, לא תמיד מופיעה תיבת הדו שיח File is locked for editing כשהמשתמש השני פותח את הקובץ.
 • מעקב הרשת מצביע על השהיה של 30 עד 40 שניות בין מתן פקודת שירות SMB בלקוח לקבלת התגובה משרת הקבצים.
 • כאשר אתה מנסה לפתוח קובץ של מסד הנתונים Access 2.0 (קובץ ?.mdb) ב-Microsoft Access 97, ב-Microsoft Access 2000 או ב-Microsoft Access 2002, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה דומה להודעה הבאה:
  Disk or network error.
 • כאשר אתה מנסה לפתוח קובץ של Microsoft Word, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:
  Word failed reading from this file file_name. Please restore the network connection or replace the floppy disk and retry.
בנוסף, ייתכן שהאירועים הבאים יופיעו ביומן המערכת של מחשב הלקוח:

סוג: אזהרה
מקור: MrxSmb
מזהה אירוע: 50
תיאור: ?{Lost Delayed-Write-Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\LanmanRedirector. The write operation failed, and only some of the data may have been written to the file.?

סיבה

בעיה זו עלולה להתעורר אם תוכנית שאינה של Microsoft המותקנת במחשב שלך, משתמשת במנהל התקן מיושן של מסנן מצב-ליבה. מנהל התקן של מסנן מצב-ליבה עלול להיות מיושן אם מתקיימים התנאים הבאים:
 • אחת מהתוכניות הבאות מותקנות במחשב:
  • ARCserve Backup Agent for Open Files או ARCserve Open File Agent של Computer Associates International, Inc.?, ומנהל ההתקן Ofant.sys לתוכנה הוא מיושן.
  • Open Transaction Manager, ומנהל ההתקן Otman.sys לתוכנה הוא מיושן.

   הערה Open Transaction Manager כלול בתוכניות מסוימות של VERITAS Software Corporation, אך יש אפשרות שהוא מותקן בנפרד מתוכניות של VERITAS. לדוגמה, Open Transaction Manager עשוי להיכלל ב-Open File Option. ייתכן שתוכנית זו כלולה ב-Backup Exec של VERITAS.
  • תוכנית של VERITAS שמשתמשת במנהל התקן Otman4.sys או Otman5.sys (כמו התוכנית Open File Option), ומנהל ההתקן Otman4.sys או Otman5.sys של התוכנית הוא מיושן.
 • מנהל ההתקן של התוכנית אינו תואם את מנהל ההתקן של המסנן, שהותקן במחשב על-ידי תוכנית אנטי-וירוס לא של Microsoft. כתוצאה מכך עלול מנהל ההתקן של המסנן בשרת להחזיר אל שירות השרת קוד מצב שגוי. לדוגמה, ייתכן שמנהל ההתקן של המסנן יחזיר קוד STATUS_SUCCESS במקום קוד STATUS_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, פנה אל יצרן התוכנית כדי לברר אם קיים עדכון למנהל ההתקן של המסנן. לקבלת פרטים נוספים אודות אופן ההתקשרות ל-Computer Associates כדי להשיג את העדכון האחרון עבור מנהל ההתקן Ofant.sys, בקר באתר האינטרנט של Computer Associates, בכתובת:
http://www.ca.com/support/
אם התקנת את Open Transaction Manager בנפרד, פנה אל Columbia Data Products, Inc.? וברר אם קיים עדכון שיכול לפתור את הבעיה. כדי לפנות אל Columbia Data Products, בקר באתר האינטרנט של Columbia Data Products, בכתובת:
http://www.cdp.com/
לקבלת פרטים נוספים אודות אופן ההתקשרות ל-VERITAS, בקר באתר האינטרנט של VERITAS, בכתובת:
http://support.veritas.com/
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק החיצוני האמור.

מידע נוסף

אזהרה אם תשנה את מערכת הרישום בצורה שגויה על-ידי שימוש ב'עורך הרישום' או בשיטה אחרת, עלולות להתעורר בעיות קשות. ייתכן כי בעיות אלה יחייבו אותך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה, שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום נעשה על אחריותך הבלעדית.

כדי לעקוף זמנית את הבעיה, הפעל מחדש את שירותי השרת בשרת. כדי להפעיל מחדש את שירותי השרת בשרת, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד cmd ולחץ על אישור.
 3. הקלד את השורות הבאות בשורת הפקודה והקש על ENTER אחרי כל שורה:
  ?net stop server
  net start server
  ?
כדי לפתור בעיה זו, היעזר באחת מהשיטות הבאות:
 • השתמש ביומני הביצועים וההתראות כדי לפקח על המונה Avg. Disk Queue Length של אובייקט הביצועים PhysicalDisk. בתנאים רגילים, מספר בקשות הקלט/פלט הממתינות הוא פי 1.5 או פי 2 ממספר הצירים בדיסק הפיזי, לכל היותר. לרוב הדיסקים יש ציר אחד, אך בהתקנים מסוג מערך יתיר של דיסקים עצמאיים (RAID) יש יותר מציר אחד. כאשר תוכנית מפעילה פעולות קלט/פלט קטנות ועוקבות, ניתן לראות עלייה חדה קצרת טווח במונה Current Disk Queue Length בזמן סידורן בתור. ייתכן שתראה עלייה גם במונה Context Switches/sec של אובייקט הביצועים System.
 • השבתת נעילה הזדמנותית בלקוח או בשרת. כדי להשבית נעילה הזדמנותית בלקוח, הגדר את ערך הרישום הבא כ-1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  כדי להשבית נעילה הזדמנותית בשרת, הגדר את ערך הרישום הבא כ-0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  לקבלת מידע נוסף אודות ההשבתה של נעילה הזדמנותית, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  296264 הגדרת תצורה לנעילה הזדמנותית ב-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • שימוש בכלי השירות Microsoft Configuration Capture Utility ?(MPS_REPORTS) כדי לקבוע מהי גירסת מנהל ההתקן של המסנן המותקנת במחשב.

  לקבלת מידע נוסף על כלי השירות Microsoft Configuration Capture Utility, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  818742 סקירה של כלי השירות Microsoft Configuration Capture Utility? (MPS_REPORTS). ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית.
 • עריכת הרישום כדי להשבית זמנית את פעולת מנהל ההתקן של המסנן.

  לקבלת מידע נוסף אודות השבתה זמנית של מנהל התקן של מסנן מצב-ליבה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  816071 אודות השבתה זמנית של מנהל התקן של מסנן מצב-ליבה ב-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  מפתח הרישום שבו נשמר המידע עבור מנהל ההתקן Ofant.sys הוא
  Ofadriver
  .

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים להלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
814112 קבצים משותפים ברשת נפתחים לאט, נפתחים לקריאה בלבד, או מתקבלת הודעת שגיאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
821246 קבצי Office שנמצאים בשרת רשת נפתחים, נסגרים, נשמרים ומודפסים לאט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
816071 אודות השבתה זמנית של מנהל התקן של מסנן מצב-ליבה ב-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
252332 קוד אירוע 3013 כשאתה מעתיק קבצים לשרת שנמצא במצוקת דיסק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ואם במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 822219 - Last Review: יום רביעי 09 מאי 2007 - Revision: 7.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
מילות מפתח 
kbprb kbwinservperf KB822219

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com