เหตุการณ์การตรวจสอบความล้มเหลวรหัส 628 เกิดขึ้นเมื่อมีการให้สมาชิกของกลุ่มภายในโดเมนเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีอื่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 822377 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณการมอบหมายต่อการควบคุมไปยังกลุ่มภายในโดเมนในเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2000 และจากนั้น คุณกำหนดให้กับกลุ่มนั้นรีเซ็ตรหัสผ่านบนบัญชีผู้ใช้สิทธิ์ที่ (แบบ "ผู้ใช้บังคับเปลี่ยนรหัสผ่าน" ขยายไปทางขวา) สำหรับการเพิ่มหน่วยองค์กร (OU), เมื่อเป็นสมาชิกของกลุ่มการบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ใน ou ชื่อ ตรวจสอบเหตุการณ์ต่อไปนี้ของความล้มเหลวถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยบนตัวควบคุมโดเมน:


Event Type:	Failure
Event Source:	Security
Event Category:	Account Management 
Event ID:	628
User:		MYDOMAIN\MyLocalGroupMember

Description:
User Account password set:
 	Target Account Name:	
 	Target Domain:		MYDOMAIN
 	Target Account ID:	MYDOMAIN\TestUser
 	Caller User Name:	MyLocalGroupMember
 	Caller Domain:	MYDOMAIN
 	Caller Logon ID:	(0x0,0x83C437)

ในภายหลัง ตรวจสอบเหตุการณ์ต่อไปนี้ของความสำเร็จเข้าสู่ระบบในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย:


Event Type:	Success
Event Source:	Security
Event Category:	Account Management 
Event ID:	642
User:		MYDOMAIN\MyLocalGroupMember

Description:
User Account Changed:
 	-
 	Target Account Name:	TestUser
 	Target Domain:	MYDOMAIN
 	Target Account ID:	MYDOMAIN\TestUser
 	Caller User Name:	MyLocalGroupMember
 	Caller Domain:	MYDOMAIN
 	Caller Logon ID:	(0x0,0x83C1BD)
 	Privileges:	-


Event Type:	Success
Event Source:	Security
Event Category:	Account Management 
Event ID:	628
User:		MYDOMAIN\MyLocalGroupMember

Description:
User Account password set:
 	Target Account Name:	
 	Target Domain:	MYDOMAIN
 	Target Account ID:	MYDOMAIN\TestUser
 	Caller User Name:	MyLocalGroupMember
 	Caller Domain:	MYDOMAIN
 	Caller Logon ID:	(0x0,0x83C1BD)

เหตุการณ์การตรวจสอบความล้มเหลวรหัส 628 ไม่เกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มส่วนกลางที่ถูกมอบหมายตั้งค่ารหัสผ่านสิทธิ์ไปยัง OU

สาเหตุ

ความล้มเหลวในการตรวจสอบเหตุการณ์ ID 628 ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีส่งครั้งแรกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีเป้าหมาย โดยไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ โดยการใช้ Kerberos "kpasswd" โพรโทคอลโพรโทคอลเดตาแกรมผู้ใช้ (UDP) โทเค็นการเดตาแกรม "kpasswd" ไม่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ความปลอดภัยกลุ่มภายในโดเมน (sid) โทเค็นมี sourced ในบัตร KRB_AS_REQ KRB_AS_REP/ที่ รับในระหว่างการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ การตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ใช้ในฟังก์ชันตัวจัดการบัญชีความปลอดภัย (SAM) ภายในการเป็นสมาชิกของกลุ่มสำหรับผู้ใช้ในการระบุ ไม่มีการส่งคืนกลุ่มท้องถิ่นของโดเมนในรายการบัญชี SIDs (โทเค็นการ)

ความพยายามที่สองไม่สำเร็จใหม่อีก (สำเร็จตรวจสอบเหตุการณ์รหัส 642 และ 628) ได้เนื่องจากเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นครั้ง โดยใช้อินเทอร์เฟซ SAM ระยะไกลกระบวนงานเรียก (RPC) เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ใช้

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จำเป็นต้องใช้ Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) หรือในภายหลัง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6824  124,688 Adsldp.dll
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6824  132,368 Adsldpc.dll
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6824   63,760 Adsmsext.dll
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6824  381,712 Advapi32.dll
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6866   69,904 Browser.dll
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6824  136,464 Dnsapi.dll
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6824   96,016 Dnsrslvr.dll
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6866   47,376 Eventlog.dll
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6871  148,240 Kdcsvc.dll
  05-Nov-2003 19:32 5.0.2195.6871  205,584 Kerberos.dll
  21-Sep-2003 00:32 5.0.2195.6824   71,888 Ksecdd.sys
  29-Oct-2003 06:45 5.0.2195.6869  511,248 Lsasrv.dll
  29-Oct-2003 06:45 5.0.2195.6869   33,552 Lsass.exe
  17-Oct-2003 00:33 5.0.2195.6866  114,960 Msv1_0.dll
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6866  307,984 Netapi32.dll
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6863  361,232 Netlogon.dll
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6869  931,600 Ntdsa.dll
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6824  392,464 Samsrv.dll
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6824  113,936 Scecli.dll
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6824  259,856 Scesrv.dll
  30-Sep-2003 20:56 5.0.2195.6826 5,298,176 Sp3res.dll
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6824   48,912 W32time.dll
  21-Sep-2003 00:32 5.0.2195.6824   57,104 W32tm.exe
  05-Nov-2003 20:04 5.0.2195.6869  126,224 Wldap32.dll

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ การมอบหมายต่อนั้นรีเซ็ตรหัสผ่านบนบัญชีผู้ใช้สิทธิ์ไปยังกลุ่มส่วนกลางแทนที่จะไปยังกลุ่มท้องถิ่นของโดเมน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kerberos ใน Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
248758ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของ Windows 2000 Kerberos
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการการมอบหมายต่อตัวควบคุมใน Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315676วิธีการการมอบหมายต่อผู้ดูแลใน Windows 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 822377 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB822377 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822377

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com