Az Exchange Server 2003 rendszermappáinak visszaállítása

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 822444 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Ebből a cikkből azt tudhatja meg, hogy miként kell új rendszermappát létrehozni az Exchange Server 2003 használata esetén a Guidgen.exe és az ADSI Edit segédprogrammal.

A Guidgen.exe eszköz véletlenszerűen előállít egy GUID azonosítót, amelyet felhasználva az ADSI Edit eszközzel újraépíthet egy rendszermappát. Új rendszermappa létrehozása esetén az eredeti rendszermappa által korábban tartalmazott adatok elvesznek.

Új rendszermappa létrehozása

Új rendszermappa létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket.

Figyelmeztetés: Amennyiben megváltoztatja a felügyeleti csoport rendszermappájának GUID azonosítóját, ne állítsa vissza az Exchange-szervezet nyilvánosmappa-tárolójának korábbi biztonsági másolatait. Amennyiben megteszi, a rendszermappák több példánya jöhet létre, a meglévő rendszermappák megsemmisülhetnek, a rendszermappa-kiszolgáló nyilvános adatbázisának replikálása véglegesen leállhat, illetve előfordulhat, hogy a hely más nyilvános tárolói nem fogadják el a rendszermappák replikáit. Az ilyen problémák javítása szükségessé teheti a nyilvánosmappa-tárolók eltávolítását és újrafelépítését az Exchange-szervezet egyes kiszolgálóin, vagy az összesen.

Nem állíthatja alaphelyzetbe a GUID azonosítót egyetlen rendszermappánál. A GUID alaphelyzetbe való beállítása esetén a Microsoft Exchange Server 5.5 kapcsolat nélküli címjegyzéke és elfoglaltsági adatai egyetlen felügyeleti csoport esetén elvesznek. Az Exchange Server 5.5 kapcsolat nélküli címjegyzékét a következőképpen hívják:
Schedule+ Free Busy Information (Schedule+ foglaltsági információ) - <Felügyeleti csoport neve>

Figyelem! Ha az ADSI Edit beépülő modullal, az LDP segédprogrammal vagy más, 3-as verziójú LDAP-ügyfélprogrammal helytelenül módosítja az Active Directory-objektumok attribútumait, súlyos rendszerproblémák léphetnek fel. Ezen problémák következtében előfordulhat, hogy újra kell telepítenie a Microsoft Windows 2000 Server, a Microsoft Windows Server 2003, a Microsoft Exchange 2000 Server vagy a Microsoft Exchange Server 2003 rendszert, illetve mind a Windows, mind pedig az Exchange rendszert. A Microsoft nem garantálja az Active Directory-objektumok attribútumainak helytelen módosításából származó problémák megoldhatóságát. Ezeket a tulajdonságokat csak saját felelősségére módosíthatja.
 1. Töltse le és telepítse a Guidgen.exe eszközt a Microsoft alábbi webhelyének meglátogatásával:
  http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/downloads/2003/default.mspx
 2. Kattintson duplán a Guidgen.exe fájlra.
 3. A GUID Format (GUID azonosító formátuma) csoportban válassza a Registry Format (i.e. {xxxxxxxx-xxxx...xxxx}) (Rendszerleíró formátum) lehetőséget, és kattintson a Copy (Másolás), majd az Exit (Kilépés) elemre.
 4. Indítsa el a Jegyzettömb alkalmazást, és nyisson meg egy üres dokumentumot.
 5. Kattintson a Szerkesztés menü Beillesztés parancsára a GUID azonosító beillesztéséhez.
 6. Törölje a záró- és kötőjeleket a GUID azonosítóból.
 7. A GUID azonosítóban minden két karakter elé illessze be a 0x karaktereket (a „0” a nulla karakter), majd utána egy szóközt. Az alábbi példában egy GUID azonosító szerepel a 0x és szóköz karakterekkel való formázás előtt, illetve azután.
  Előtte:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F
  Utána:

  0x72 0xD9 0x69 0x1F 0xA2 0x19 0x4b 0x79 0x8F 0x24 0xC0 0xF6 0xE5 0xD2 0x11 0x5F
  Fontos: A Windows Server 2003 rendszerhez tartozó ADSI Edit segédprogram esetén ne használja a 0x formátumot. Minden két-két karakter közé tegyen szóközt az alábbi példában látható módon.
  Előtte:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F

  Utána:

  72 D9 69 1F A2 19 4b 79 8F 24 C0 F6 E5 D2 11 5F
 8. Indítsa el az ADSI Edit segédprogramot.
 9. Keresse meg a következő objektumot:
  CN=AdministrativeGroup,CN=Administrative Groups,CN=Szervezet,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=Tartomány,DC=com
  Ehhez bontsa ki a Konfigurációtároló [Számítógép.Tartomány.com] objektumot, bontsa ki a CN=Configuration, DC=Tartomány,DC=com objektumot, bontsa ki CN=Services objektumot, bontsa ki a CN=Microsoft Exchange objektumot, bontsa ki a CN=Szervezet objektumot, majd a CN=Administrative Groups objektumot.
 10. Kattintson jobb gombbal a CN=felügyeleti csoport objektumra, majd válassza a Properties (Tulajdonságok) parancsot.
 11. Kattintson az Attributes (Attribútumok) vagy az Attributes Editor (Attribútumszerkesztő) fülre. Amennyiben nem a Windows Server 2003 által tartalmazott ADSI Edit verziót használja, ugorjon a 12. lépésre. A Windows Server 2003 rendszerbeli ADSI Edit segédprogram használata esetén hajtsa végre az alábbi betűjeles lista lépéseit, a további számozott lépéseket viszont ne.
  1. Az Attributes oszlopban kattintson a SiteFolderGuid elemre.
  2. Kattintson az Edit parancsra, majd az Edit Value As (Érték szerkesztése) mezőben válassza a Hexadecimal lehetőséget.
  3. A Value (Érték) mezőbe illessze be a 7. lépésben szóközökkel formázott GUID azonosítót. Kattintson az OK, az Apply (Alkalmaz), majd ismét az OK gombra.
  4. Lépjen ki az ADSI Edit segédprogramból, majd indítsa újra az Exchange-hez kapcsolódó szolgáltatásokat.
 12. A Select which properties to view (Válassza ki a megtekinteni kívánt tulajdonságokat) mezőben kattintson a Optional (Nem kötelező) lehetőségre.
 13. A Select a property to view (A megjeleníteni kívánt tulajdonság) listában kattintson az SiteFolderGuid elemre.
 14. Az Edit Attribute mezőbe illessze be a 7. lépésben 0x karakterekkel és szóközökkel formázott GUID azonosítót.
 15. Kattintson az OK, majd a következő OK gombra.
 16. Zárja be az ADSI Edit segédprogramot.
 17. Indítsa újra az Exchange-hez kapcsolódó szolgáltatásokat.
Megjegyzések
 • Amennyiben a felügyeleti csoportban több kiszolgáló található, mindegyik kiszolgálón újra kell indítania az Exchange információtároló szolgáltatást.
 • Miután a a Guidgen.exe segítségével létrehozta a rendszermappát, a rendszermappa egyedüli replikái a rendszermappa-kiszolgálón lévők lesznek. A szervezetben minden más replika megsemmisül, amint a nyilvánosmappa-replikáció befejeződik.

Hivatkozások

Az ADSI Edit segédprogram megtalálható a Windows támogatási eszközei között. A Windows támogatási eszközeit a Windows 2000 Server és a Windows Server 2003 CD-ROM Support\Tools mappájából telepítheti. A Windows támogatási eszközeinek Windows 2000 rendszerben történő telepítésével kapcsolatban további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
301423 A Windows 2000 rendszer támogatási eszközeinek telepítése Windows 2000 Server rendszerű számítógépre (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az Exchange Server 2003 segédprogramjairól és frissítéseiről további információt a Microsoft alábbi webhelyén talál:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/downloads/2003/default.mspx

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 822444 - Utolsó ellenőrzés: 2007. december 3. - Verziószám: 4.5
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Kulcsszavak: 
kbhowtomaster KB822444
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com