วิธีการตั้งค่าโฟลเดอร์ระบบใน Exchange Server 2003 ใหม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 822444 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างโฟลเดอร์ระบบใหม่ใน Exchange Server 2003 โดยใช้ Guidgen.exe และเครื่องมือ ADSI Edit

เครื่องมือ Guidgen.exe แบบสุ่มสร้าง GUID คุณสามารถใช้ GUID เพื่อสร้างโฟลเดอร์ของระบบ โดยใช้เครื่องมือ ADSI Edit เมื่อคุณสร้างโฟลเดอร์ของระบบใหม่ ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของระบบเดิมจะหายไป

สร้างโฟลเดอร์ของระบบใหม่

การสร้างโฟลเดอร์ระบบใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

คำเตือน ถ้าคุณเปลี่ยนโฟลเดอร์ระบบของกลุ่มผู้ดูแล GUID ไม่คืนค่าสำเนาสำรองก่อนหน้าของโฟลเดอร์'สาธารณะ'ร้านค้าในองค์กรของคุณแลกเปลี่ยน ถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณอาจทำให้โฟลเดอร์ระบบที่ซ้ำกันจะถูกสร้างขึ้น การทำให้โฟลเดอร์ระบบที่มีอยู่เพื่อที่สามารถทำลาย ทำให้ฐานข้อมูลสาธารณะของเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์ระบบหยุดการจำลองแบบถาวร หรือป้องกันไม่ให้ร้านที่สาธารณะอื่น ๆ ในไซต์ยอมรับแบบจำลองของระบบ เมื่อต้องแก้ไขตัวอย่างเช่น คุณอาจจะลบ และสร้างใหม่เก็บโฟลเดอร์สาธารณะบนเซิร์ฟเวอร์บางอย่าง หรือทั้งหมดในองค์กรของคุณแลกเปลี่ยน

คุณไม่สามารถรีเซ็ต GUID สำหรับโฟลเดอร์ระบบเดียวเท่านั้น ถ้าคุณตั้งค่าใหม่ GUID สมุดที่อยู่แบบออฟไลน์ของ Microsoft Exchange Server 5.5 และข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับกลุ่มเดียวกันสำหรับผู้ดูแลจะถูกลบออก ชื่อสมุดรายชื่อที่อยู่แบบออฟไลน์ของ Exchange Server 5.5 เป็นดังนี้:
/ สมุดที่อยู่ออฟไลน์ / แลกเปลี่ยน: / o = ORGNAME/ou = ADMINGROUPNAME /

คำเตือน ถ้าคุณใช้การแก้ไข ADSI สแนป โปรแกรมอรรถ ประโยชน์ LDP หรืออื่น ๆ LDAP รุ่น 3 ไคล และคุณแก้ไขคุณลักษณะของวัตถุ Active Directory ไม่ถูกต้อง คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้อาจต้องให้คุณติดตั้ง Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 หรือทั้ง Windows และอัตราแลกเปลี่ยน Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หากคุณปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory ไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้ได้รับความเสี่ยงของคุณเอง
 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือ Guidgen.exe เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/en-us/exchange/bb288482.aspx
 2. คลิกสองครั้ง Guidgen.exe.
 3. ภายใต้ รูปแบบของ GUIDคลิก รูปแบบของรีจิสทรี (เช่น {กับ xxxxxxxx-xxxx...กับ xxxx })คลิก คัดลอกแล้ว คลิก จบการทำงาน.
 4. เริ่มใช้งาน Notepad และจากนั้น เปิดเอกสารเปล่า
 5. ในการ แก้ไข เมนู คลิก วาง เมื่อต้องวาง GUID ลงในเอกสาร
 6. เอาเครื่องหมายวงเล็บและเครื่องหมายยัติภังค์ทั้งหมดจาก GUID
 7. ชนิด 0 x (โปรดสังเกตว่า "0" เป็นศูนย์อักขระที่นี่) ก่อนทุก ๆ สองอักขระใน GUID เพิ่มช่องว่าง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ GUID ก่อน และหลัง จากนั้นถูกจัดรูปแบบจะรวม 0 x และอักขระช่องว่าง:
  ก่อนที่จะ:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F
  หลังจาก:

  0x72 0xD9 0x69 0x1F 0xA2 0x19 0x4b 0x79 0x8F 0x24 0xC0 0xF6 0xE5 0xD2 0x11 0x5F
  สิ่งสำคัญ ถ้าคุณกำลังใช้ ADSI Edit ที่มาพร้อมกับ Windows Server 2003 พิมพ์รูปแบบ 0 x ใส่ช่องว่างระหว่างแต่ละอักขระสอง เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้:
  ก่อนที่จะ:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F

  หลังจาก:

  72 D9 69 1F A2 19 4b 79 8F 24 C0 F6 ล่างนี้ D2 11 5F
 8. เริ่มแก้ไข ADSI
 9. ค้นหาตำแหน่งของวัตถุต่อไปนี้:
  CN =AdministrativeGroup, CN =กลุ่มระดับผู้ดูแล CN =องค์กร, CN = Microsoft Exchange, CN =บริการ CN =ตั้งค่าคอนฟิก DC =โดเมน, DC = com
  เมื่อต้องทำเช่นนี้ ขยาย [คอนเทนเนอร์โครงแบบคอมพิวเตอร์.โดเมน.com]ขยาย CN =ตั้งค่าคอนฟิก DC =โดเมน, DC = com, ขยาย CN =บริการขยาย CN = Microsoft ExchangeขยายCN =องค์กรและขยาย CN =กลุ่มระดับผู้ดูแล.
 10. คลิกขวาCN =กลุ่มผู้ดูแลแล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 11. คลิก แอตทริบิวต์ แท็บ หรือ ตัวแก้ไขแอตทริบิวต์ แท็บ ถ้าคุณกำลังใช้การแก้ไข ADSI ที่มาพร้อมกับ Windows Server 2003 ไปที่ขั้นตอนที่ 12 ถ้าคุณกำลังใช้ ADSI Edit ที่มาพร้อมกับ Windows Server 2003 ทำขั้นตอนต่อไปนี้มี และห้ามทำตามขั้นตอนการลำดับเลขเหลือ:
  1. ภายใต้การ แอตทริบิวต์ คอลัมน์ คลิก SiteFolderGuid.
  2. คลิก แก้ไขแล้ว คลิก เลขฐานสิบหก ในการ แก้ไขค่า กล่อง
  3. ในการ ค่า กล่อง วาง GUID ที่คุณจัดรูปแบบในขั้นตอนที่ 7 มีอักขระช่องว่าง คลิก ตกลงคลิก นำไปใช้แล้ว คลิก ตกลง.
  4. ออกจาก ADSI Edit แล้ว เริ่มการทำงานของบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
 12. ในการ เลือกคุณสมบัติที่ต้องดู กล่อง คลิก หรือไม่ก็ได้.
 13. ในการ เมื่อต้องดูคุณสมบัติที่เลือก กล่อง คลิก SiteFolderGuid.
 14. ในการ คุณลักษณะแก้ไข กล่อง วาง GUID ที่คุณจัดรูปแบบในขั้นตอนที่ 7 กับ x และเนื้อที่ 0 อักขระ
 15. คลิก การตั้งค่าแล้ว คลิก ตกลง.
 16. ออกจากการแก้ไข ADSI
 17. เริ่มบริการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
บันทึกย่อ
 • หลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณต้องยกเลิกเมาต์ และจากนั้น กำหนดใช้ฐานข้อมูลที่ระบุไว้ในแอตทริบิวต์ SiteFolderServer
 • หลังจากสร้างโฟลเดอร์ของระบบ โดยใช้ Guidgen.exe จะอยู่กับแบบจำลองเฉพาะของโฟลเดอร์ระบบที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์ระบบ แบบจำลองอื่นในองค์กรจะทำลายทันทีที่เสร็จสิ้นการจำลองแบบของโฟลเดอร์สาธารณะ

ข้อมูลอ้างอิง

การแก้ไข ADSI จะมาพร้อมกับเครื่องมือสนับสนุนของ Windows คุณสามารถติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนของ Windows ได้จากโฟลเดอร์ Support\Tools ของ Windows 2000 Server และซีดีรอม Windows Server 2003สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Windows สนับสนุนเครื่องมือสำหรับ Windows 2000 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301423วิธีการติดตั้งเครื่องมือสนับสนุน Windows 2000 กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือใน Exchange Server 2003 และการปรับปรุง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/exchange/bb288482.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 822444 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB822444 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822444

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com