ข้อผิดพลาด "ERROR_INSTALL_ALREADY_RUNNING" เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งเพื่อติดตั้งโปรแกรม Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 822454 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณรันโปรแกรมติดตั้งเพื่อติดตั้ง Microsoft Office ของคุณ โปรแกรม คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ERROR_INSTALL_ALREADY_RUNNING
มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ตาม ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 1618: ความคืบหน้าการติดตั้งอื่นอยู่แล้ว ทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ดำเนินการติดตั้งนี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Microsoft Windows Installer สามารถ ทำติดตั้งหนึ่งในเวลาหนึ่ง ๆ เท่านั้น เว้นแต่เป็นการซ้อนกัน ติดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งที่ซ้อนกัน แวะไป ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa368010.aspx
การติดตั้ง Windows Installer ที่สองไม่สามารถเรียกใช้ได้ในที่เดียวกัน ขั้นตอน ถ้าคุณพยายามที่จะเรียก API ของตัวติดตั้ง คุณได้รับการ ข้อผิดพลาด "ERROR_INSTALL_ALREADY_RUNNING" ในสองสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • ในขณะที่ข้อผิดพลาด _MSIExecute มีการตั้งค่า ข้อผิดพลาด _MSIExecute มีการตั้งค่าเฉพาะในขณะที่กำลังประมวลผลตาราง InstallExecuteSequence, ตาราง AdminExecuteSequence หรือตาราง AdvtExecuteSequence
 • ในขณะที่กระบวนการปัจจุบันกำลังประมวลผลคำ InstallUISequence ตารางหรือตาราง AdminUISequence

สาเหตุที่ทำไมการเกิดขึ้นของอินสแตนซ์ที่สองของขั้นตอนการติดตั้ง Windows

โปรแกรมติดตั้ง Windows เริ่มทำงานเมื่อต้องการเริ่มการทำงานของโหมดการบำรุงรักษา การประมวลผลได้เนื่องจากแฟ้ม Windows Installer (แฟ้ม.msp) เป็นชิ้น แฟ้ม นอกจากนี้แต่ไม่รวมถึงฐานข้อมูลเช่นเดียวกับแพ็คเกจการติดตั้งทั่วไป แทน จะประกอบด้วยการแปลงฐานข้อมูลน้อยหนึ่งที่เพิ่มการปรับปรุง ข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของแพคเกจการติดตั้งปลายทาง ที่ โปรแกรมติดตั้งใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงแฟ้มที่เก็บอยู่ในการนำไปใช้ กระแสข้อมูลแฟ้ม CAB ของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

เมื่อมีใช้การปรับปรุง ไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows Installer ก่อนตรวจการปรับปรุง ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์นั้น หลังจากการตรวจสอบนี้ โหลด Windows Installer โปรแกรมติดตั้งแคฐานข้อมูลลงในหน่วยความจำ โปรแกรมติดตั้ง Windows แล้วใช้ใน แปลงการปรับปรุงที่สอดคล้องกันในฐานข้อมูลในหน่วยความจำ โปรแกรมติดตั้ง Windows ปรับปรุงฐานข้อมูล ด้วยการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งทั้งหมดในการปรับปรุง อื่น ปรับปรุงการแปลงในคู่ของการแปลงประกอบด้วยการจัดการแฟ้ม มีคำแนะนำว่า คุณต้องมีการปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

วิธีการป้องกันอินสแตนซ์ที่สองของ Windows Installer

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้อินสแตนซ์ที่สองของ Windows Installer ไม่ บรรจุเป็นแพคเกจ Windows Installer ลงในแพคเกจ Windows Installer อื่น เช่นแฟ้ม.msi ที่กำหนดเอง Office การปรับปรุง และการปรับรุ่นจะไม่มีการทำงานด้วย การติดตั้งที่ซ้อนกันกับรุ่นปัจจุบันของ Windows โปรแกรมติดตั้ง

ปรับปรุงสาธารณะ Office ทั้งหมดรวมถึงโปรแกรม bootstrapping ที่มีชื่อ OHotfix ในขณะที่ OHotfix ไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่คุณสามารถใช้เพื่อ การปรับใช้การปรับปรุง มีการใช้เนื่องจากจะแสดงเป็นจำนวนมากที่ easiest ฟังก์ชันการปรับปรุงจำเป็น

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การปรับปรุงอื่น ๆ bootstrapping โปรแกรม เช่นแฟ้มแบตช์อย่างง่ายหรือซับซ้อนโปรแกรมแบบกำหนดเอง ที่ใช้การเรียก API ของตัวติดตั้ง Windows

การติดตั้งที่ซ้อนกัน อนุญาตให้คุณใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้เดียวกันและการตั้งค่าการบันทึกเป็นการติดตั้งหลัก นักพัฒนาควรหมายเหตุคำเตือนดังกล่าวต่อไปนี้เมื่อมีการเขียนแก้ที่ซ้อนกัน การติดตั้ง:
 • การปรับปรุง และการปรับรุ่นอาจไม่ทำงานกับซ้อนกันอยู่ การติดตั้ง
 • โปรแกรมติดตั้ง Windows อาจไม่ถูกต้องทุนที่ซ้อนกัน ติดตั้ง
 • การติดตั้งที่ซ้อนกันไม่สามารถใช้ร่วมกันคอมโพเนนต์:
  • นอกจากนี้ไม่ประกอบด้วยการติดตั้งระดับผู้ดูแล การติดตั้งที่ซ้อนกัน
  • ไม่สามารถใช้ ProgressBars เพื่อรวมกันได้กับที่ซ้อนกัน การติดตั้ง
  • ทรัพยากรที่จะถูกโฆษณาไม่สามารถติดตั้ง โดยการติดตั้งซ้อนกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Office

การอ้างอิงที่ดีคือ กระดาษสีขาวปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงของ Office XP ถึงแม้ว่าสีขาวนี้ กระดาษอ้างอิงโดยเฉพาะ Office XP แนวคิด และคำแนะนำที่นำไปใช้กับการปรับปรุงสำหรับ Windows ใด ๆ ใช้โปรแกรมติดตั้งรุ่น Office ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกระจาย และติดตั้ง Office XP Service Pack 1, Office XP Service Pack 2 และการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ การปรับรุ่นสำหรับ Office XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดู บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
330043ไวท์เปเปอร์ "Microsoft Office XP ปรับใช้" มีพร้อมใช้งานในการ ศูนย์ดาวน์โหลด


OHotfix.exe คือ โปรแกรม bootstrapping สำหรับ Office การปรับปรุง และจัดเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มปฏิบัติการปรับปรุง (.exe) หมายเลขของการดำเนินการดำเนินการดังกล่าวก่อนที่จะเรียกใช้การติดตั้งการปรับปรุง ซึ่งรวมถึง:
 • กำหนดว่าถ้าโปรแกรมปรับปรุงจะถูกใช้เป็นผู้ดูแล จุดติดตั้งหรือไป ยังไคลเอ็นต์ติดตั้ง Office
 • ตรวจสอบถ้ามีการติดตั้ง Windows Installer บนนั้น ระบบ
 • กำหนดว่า Windows Installer รุ่นต่ำสุด ระบุ และอาจเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บเพจการปรับรุ่นนี้ โปรแกรมติดตั้ง
 • Watson ติดตั้งเมื่อต้องการจับภาพ และรายงานข้อผิดพลาด และการปรับปรุงการทำงาน ความล้มเหลวในการติดตั้ง
 • กำหนดว่าถ้ามีระบุรุ่นผลิตภัณฑ์ที่น้อยที่สุด ถ้า หนึ่งมีระบุ การตรวจสอบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งมีผลิตภัณฑ์ที่ระบุ หมายเลขรุ่น (หรือหมายเลขรุ่นที่ใหม่กว่า)
 • ควบคุมระดับของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้สำหรับทั้งสอง OHotfix กล่องโต้ตอบและโปรแกรมติดตั้ง Windows
 • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตระกูล Office ถูกติดตั้ง และกำหนด การปรับปรุงที่แต่ละผลิตภัณฑ์ต้องมี
 • จับรหัสการส่งคืนของ Windows Installer และกำหนด ถ้าคุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์
Windows Installer เทคโนโลยีแบ่งออกเป็นสอง parts ที่ ทำงานในชุด: Windows Installer Service ฝั่งไคลเอ็นต์ (Msiexec.exe) และ แฟ้มแพคเกจ (แฟ้ม.msi) Windows Installer ใช้ข้อมูลที่อยู่ มีอยู่ในแฟ้มแพคเกจการติดตั้งโปรแกรม

Windows โปรแกรมติดตั้งจะมีบริการของระบบปฏิบัติการที่อนุญาตให้ระบบปฏิบัติการ จัดการกระบวนการติดตั้ง

โปรแกรม Msiexec.exe ไม่มี คอมโพเนนต์ของ Windows Installer โปรแกรมนี้ใช้ในไลบรารีการเชื่อมโยงแบบไดนามิก Msi.dll อ่านแฟ้มแพคเกจ (.msi), ใช้การแปลง (.mst), และ รวมตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง Windows Installer ทำทั้งหมด งานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง: คัดลอกแฟ้มลงบนฮาร์ดดิสก์ ทำการรีจิสทรี การปรับเปลี่ยน การสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อป และแสดงกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการกำหนดแบบสอบถามผู้ใช้ติดตั้งลักษณะเมื่อจำเป็น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง จากอินเทอร์เน็ต แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa368326.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 822454 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
Keywords: 
kbstartprogram kbsetup kberrmsg kbtshoot kbprb kbinfo kbmt KB822454 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822454

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com