Article ID: 822521 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מהי שגיאת זמן ריצה?

שגיאת זמן ריצה היא בעיית חומרה או תוכנה המונעת פעולה תקינה של Internet Explorer. שגיאות זמין ריצה עלולות להיגרם אם אתר משתמש בקוד HTML שאינו תואם לפונקציונליות של הדפדפן.

איזו שגיאת זמן ריצה עליך לתקן?


הפתרון להודעות "שגיאת זמן ריצה" ב-Internet Explorer משתנה בהתאם לסוג של שגיאת זמן הריצה שהופיעה.

הערה מאמר זה מספק פתרון רק להודעת שגיאה שנראית כך:
שגיאה
אירעה שגיאת זמן ריצה.
האם ברצונך לבצע איתור באגים?
שורה: מספר שורה
שגיאה: אופי שגיאת ה-Script
כווץ את התמונההרחב את התמונה
IEScriptDebuggingError


כווץ את התמונההרחב את התמונה
IE8ScriptDebuggingError

פתרון הבעיה

תיקון עבור "Runtime error...do you wish to Debug"

בגלל שהודעת השגיאה הזו אינה מתייחסת אליך, תוכל למנוע ממנה להופיע. כדי לבצע פעולה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן לחץ על הפעלה בתיבות הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף Disable Microsoft Internet Explorer Script Debugging.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit1
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50043
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit2


הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, אך התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה".

אני מעדיף לתקן את "שגיאת זמן ריצה...האם ברצונך לבצע איתור באגים" בעצמי

מאחר שהודעות שגיאה מסוג זה אינן רלוונטיות אליך, באפשרותך למנוע את הופעתן. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות ב- Internet Explorer:
 1. לחץ על לחצן כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט. לחלופין, הקש ALT+T ולאחר מכן הקש O.
 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט, לחץ על הכרטיסיה מתקדם.
 3. לחץ לבחירת תיבות הסימון בטל איתור באגים ב- Script (Internet Explorer) ובטל איתור באגים ב- Script (אחר) ולאחר מכן לחץ לניקוי תיבת הסימון הצג הודעה לגבי כל שגיאת Script.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  ביטול תיבות סימון של שגיאות Script


 4. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט.
כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה ?"

האם הבעיה נפתרה?

כדי לראות אם פעולה זו תיקנה את הבעיה, פתח או רענן את אתר האינטרנט שגרם לשגיאה.
 • אם אתר האינטרנט מוצג ופועל כראוי ואם ההודעה על שגיאת זמן ריצה לא מופיעה, השלמת מאמר זה. שים לב שייתכן שעדיין תקבל הודעה על שגיאת דף אינטרנט בשורת המצב של Internet Explorer. עם זאת, באפשרותך פשוט להתעלם מהשגיאה בדף האינטרנט. אם למחשב זה משתמשים רבים, ייתכן שתצטרך גם להיכנס כמשתמש אחר ולחזור על צעדים אלה עבור משתמשים אחרים.
 • אם אתר האינטרנט עדיין לא מוצג או פועל כראוי, ייתכן שהבעיה היא באתר האינטרנט עצמו. כדי לבדוק זאת עליך לגשת למחשב אחר או להגדיר את המחשב שלך לכמה משתמשים. אם יש לך גישה למחשב אחר, נסה להציג את הדף מאותו מחשב. אם המחשב מוגדר לכמה משתמשים, היכנס כמשתמש אחר ואז נסה להציג את הדף פעם נוספת.
  • אם דף האינטרנט מוצג ופועל כראוי כשאתה מנסה מחשב אחר או נכנס כמשתמש אחר, ייתכן שהבעיה עם המחשב או עם הכניסה שלך טמונה בתצורה של Internet Explorer. כדי לתקן זאת, עבור לסעיף "בעיות ופתרונות דומים".
  • אם אתר האינטרנט עדיין לא מוצג או פועל כראוי, ייתכן שהבעיה היא באתר האינטרנט עצמו. לכן, ייתכן שתרצה ליצור קשר עם בעליו של דף האינטרנט ולבקש ממנו לתקן את הבעיה.

בעיות ופתרונות דומים

אם אתה חווה את אחת מהבעיות האחרות, נסה לאפס את Internet Explorer או את העזרה המודרכת עבור Internet Explorer:
 • אתרי אינטרנט אינם מוצגים או פועלים כראוי עבורך.
 • אין באפשרותך לפתוח את Internet Explorer.
 • אתה מקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:

  Microsoft Visual C++ Runtime Library
  Runtime Error !
  Program: C:\Program files\Internet Explorer\Iexplore.exe
  סיום פעילותה של תוכנית באופן בלתי תקין
אם, לאחר שהשתמשת בעזרה המודרכת עבור Internet Explorer, אתרי אינטרנט עדיין אינם מוצגים או פועלים כראוי, צור קשר עם התמיכה בעניין Internet Explorer

אם תמשיך לקבל שגיאות Script באתרי אינטרנט רבים, ראה מאמר מאגר המידע מספר 308260 לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות.

מידע נוסף

אם מופיעה הודעת השגיאה הבאה, Click for solution:
למידע כללי נוסף על פתרון בעיות של "שגיאות זמן ריצה", בקר באתר הבא של Microsoft:
מהי שגיאת זמן ריצה?
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 822521 - Last Review: יום רביעי 19 פברואר 2014 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
מילות מפתח 
kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbtshoot kbgraphxlink kbscreenshot kbprb kbcip KB822521

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com