หมายเลขบทความ (Article ID): 822521 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

Runtime Error คืออะไร

Runtime Error คือ ปัญหาซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ทำให้ Internet Explorer ทำงานผิดพลาด Runtime Error อาจเกิดขึ้นเมื่อเว็บไซต์ใช้รหัส html ที่ไม่สามารถใช้ได้กับฟังก์ชั่นบนเว็บเบราเซอร์

คุณต้องการแก้ไข "Runtime Error" ตัวใด


การแก้ไขปัญหาข้อความ "runtime error" ใน Internet Explorer จะแตกต่างกันไปตามประเภทของ Runtime Error ที่คุณได้รับ

หมายเหตุ บทความนี้จะเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะต่อไปนี้:
Error
A Runtime Error has occurred.
Do you wish to Debug?
Line: หมายเลขบรรทัด
ข้อผิดพลาด: nature of script error
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2804148


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2804149

การแก้ไข

แก้ไขปัญหา "Runtime error...ที่คุณต้องการแก้จุดบกพร่อง"

เนื่องจากข้อความแสดงข้อผิดพลาดประเภทนี้ไม่ตรงกับคุณ คุณจึงสามารถป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ขึ้น เมื่อต้องการดำเนินการนี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนใน ปิดใช้งานตัวช่วยสร้างการแก้จุดบกพร่องของสคริปต์ใน Microsoft Internet Explorer

Fix this problem
Microsoft Fix it 50043


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นให้ไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไข "Runtime Error...คุณต้องการแก้จุดบกพร่องหรือไม่" ด้วยตนเอง

เนื่องจากข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ใช้กับคุณไม่ได้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้ข้อความนี้ปรากฏขึ้นมาได้ เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ใน Internet Explorer ดังต่อไปนี้:
 1. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วจึงคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต หรือ กดปุ่ม ALT+T แล้วจึงกด O
 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ให้คลิกแท็บ ขั้นสูง
 3. คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปิดใช้งานการแก้จุดบกพร่องของสคริปต์ (Internet Explorer) และ ปิดใช้งานการแก้จุดบกพร่องของสคริปต์ (อื่นๆ) แล้วคลิกเพื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับทุกข้อผิดพลาดของสคริปต์

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2804150


 4. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Internet Options
จากนั้นให้ไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

เพื่อดูว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ ให้เปิด หรือฟื้นฟู เว็บไซต์ที่เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด
 • หากเว็บไซต์แสดงผลและทำงานถูกต้อง และไม่ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดอีก แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โปรดทราบว่า คุณอาจยังได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของเว็บเพจในแถบสถานะของ Internet Explorer ต่อไป อย่างไรก็ตาม คุณสามารถละเว้นข้อผิดพลาดของเว็บเพจนี้ได้ หากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีผู้ใช้หลายราย คุณอาจต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้รายอื่น และทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับผู้ใช้รายอื่นๆ
 • หากเว็บไซต์ยังคงไม่แสดงผลหรือทำงานอย่างถูกต้อง ปัญหาอาจเกิดจากเว็บไซต์เอง แต่หากต้องการทดสอบเรื่องนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือต้องตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใช้สำหรับผู้ใช้หลายรายได้ หากมีสิทธิ์ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ลองเปิดชมเพจนั้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หากคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการตั้งค่าไว้สำหรับผู้ใช้หลายราย ให้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้รายอื่น แล้วลองเปิดชมเพจนั้นอีกครั้ง
  • หากเว็บเพจแสดงผลและทำงานอย่างถูกต้องเมื่อคุณลองเปิดชมบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้รายอื่น แสดงว่าปัญหาของคอมพิวเตอร์หรือการเข้าสู่ระบบของคุณอาจเกิดขึ้นจากการกำหนดค่า Internet Explorer ของคุณ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ไปที่ส่วน "ปัญหาที่คล้ายกันและวิธีแก้ปัญหา"
  • หากเว็บไซต์ยังคงไม่แสดงผลหรือทำงานอย่างถูกต้อง ปัญหาอาจเกิดจากเว็บเพจนั้นเอง ดังนั้น คุณอาจต้องติดต่อเจ้าของเว็บไซต์นั้นเพื่อขอให้แก้ไขปัญหา

ปัญหาที่คล้ายคลึงกันและวิธีแก้ไขปัญหา

หากคุณประสบปัญหาใดๆ ต่อไปนี้ ให้ลอง ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ หรือใช้ Guided Help สำหรับ Internet Explorer:
 • เว็บไซต์ไม่แสดงผลหรือทำงานอย่างถูกต้องสำหรับคุณ
 • คุณไม่สามารถเปิด Internet Explorer
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

  Microsoft Visual C++ Runtime Library
  Runtime Error!
  โปรแกรม: C:\Program files\Internet Explorer\Iexplore.exe
  การสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมที่ผิดปกติ
หากหลังจากใช้ Guided Help สำหรับ Internet Explorer แล้ว เว็บไซต์ยังคงไม่แสดงผลหรือทำงานอย่างถูกต้อง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Internet Explorer

หากคุณยังคงได้รับข้อผิดพลาดของสคริปต์บนหลายเว็บไซต์ โปรดดู บทความ 308260 ในฐานความรู้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้คลิกวิธีแก้ไขปัญหา:
สำหรับการแก้ไขปัญหา Run Time Error โดยทั่วไป โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
Runtime Error คืออะไร?

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 822521 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 มกราคม 2556 - Revision: 7.1
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbtshoot kbgraphxlink kbscreenshot kbprb kbcip KB822521

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com