Article ID: 822705 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות של נזק ברישום.

אם אינך מצליח להפעיל מחדש את המחשב שלך, ייתכן שנגרם נזק לכוורות הרישום. ייתכן שתקבל הודעות שגיאה שונות. הן עשויות לכלול אחת מהודעות אלו:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
System hive error
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR
Stop: 0xc0000218 {Registry File Failure} The registry cannot load the hive (file): \SystemRoot\System32\Config\CorruptHive או את יומן הרישום שלו או קובץ חלופי. It is corrupt, absent, or not writable.

מידע נוסף

קיימות סיבות רבות לכוורת רישום פגומה. סביר ביותר שהפגם נגרם בעת כיבוי המחשב, אך לא ניתן לעקוב אחר הסיבה מפני שבמהלך הכיבוי מבטל המחשב טעינה של תהליכים ושל מנהלי התקנים. לפעמים קשה לאתר את הגורם לפגם ברישום. הסעיפים הבאים מתארים שלושה גורמים אפשריים לבעיה ומספקים הוראות לפתרונה.

הפסקת חשמל

הפסקת חשמל או אירוע כיבוי בלתי צפוי אחר עלול לגרום נזק לכוורת הרישום. כדי לקבוע אם זאת סיבת הבעיה, עיין בשורות של מזהה אירוע 6008. השורות של מזהה אירוע 6008 מציינות כיבוי בלתי צפוי. במקרה זה, ייתכן שתהליך כלשהו שינה קטע בכוורת הרישום, והפסקת החשמל למחשב אירעה לפני השלמת השינוי. דבר זה משאיר את כוורת הרישום במצב לא עקבי. עם הפעלת המחשב מחדש, כאשר מערכת ההפעלה מנסה לטעון את כוורת הרישום, היא מוצאת ברישום נתונים שאיננה מסוגלת לפענח. ייתכן שתקבל אחת מהודעות השגיאה המפורטות לעיל בסעיף "תקציר".

קבצים פגומים וחומרה פגומה

ייתכן שנפגמו גם קבצים אחרים. עליך לקבוע אם רק כוורות הרישום נפגמו או גם קבצים אחרים (קבצי מערכת וקבצי נתונים). אם הפגיעה איננה מוגבלת לכוורות הרישום, ייתכן שהיא נגרמה על-ידי חומרה פגומה. החומרה הפגומה עלולה להיות כל חלק שמעורב בכתיבה לדיסק, כגון:
 • זיכרון הגישה האקראית (RAM)
 • המטמון
 • המעבד
 • בקר הדיסק
אם אתה חושד שיש לך חומרה פגומה, על ספק החומרה לבדוק באופן מדוקדק את מצב כל רכיבי המחשב.

הכתיבה לרישום מתבצעת במהלך הכיבוי

אם באופן קבוע נגרם נזק לכוורות מסוימות של הרישום ללא סיבה נראית לעין, סביר שהבעיה מתרחשת במהלך הכיבוי, ומתגלה רק בעת טעינת כוורת הרישום במהלך ההפעלה מחדש הבאה. בתרחיש זה כוורת הרישום נכתבת בדיסק בעת כיבוי המחשב, וייתכן שתהליך הכיבוי מכבה את המחשב או רכיב במחשב לפני השלמת הכתיבה.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:
 1. שחזר את המחשב למצבו הקודם לפני שאירע פגם ברישום. אם לא ניתן להפעיל את המחשב, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  307545 כיצד לשקם מערכת רישום פגומה המונעת הפעלה של Windows XP
  כלי שיכול לסייע לך בגיבוי כוורות הרישום הוא 'מסוף השחזור'. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב-Windows XP וב- Windows Vista
  307654 כיצד להתקין ולהפעיל את מסוף השחזור Recovery Console במערכת Windows XP
  216417 כיצד להתקין את מסוף השחזור Recovery Console של Windows
 2. בדוק את החומרה, את הדיסק, את מנהלי ההתקנים של הקושחה ואת ה-BIOS. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות. ייתכן ששלבים אלה ידרשו להשבית את המחשב לזמן מה.
  1. ודא שהמעבד אינו מואץ (over-clocked).
  2. ודא שביומן אירועי המערכת לא מופיעים קודי אירועים 9, 11 ו- 15 (או שילוב של אירועים אלה). אירועים אלה מצביעים על בעיות חומרה שמחייבות טיפול.
  3. משורת הפקודה הפעל את הפקודה chkdsk עם הבורר /r על הדיסק שמכיל את הקבצים של כוורת הרישום. פקודה זו מסייעת לוודא ששטח הדיסק שמכיל את הקבצים של כוורת הרישום אינו מעורב בבעיה.
  4. החל על בקר הדיסק את מהדורות הקושחה העדכניות ביותר, והשתמש בגירסאות המתאימות של מנהל ההתקן. ודא שמנהלי ההתקנים הם מנהלי התקנים חתומים ושמותקנות מהדורות הקושחה הנכונות.
  5. ודא שהחלת על המחשב את העדכונים העדכניים ביותר של מערכת הקלט/פלט (BIOS).
 3. ייתכן שלא תראה שום שינוי התנהגות לאחר השלמת שלב 2. כדי למנוע את הפגיעה, נסה לסגור את כל התהליכים הפעילים לפני תחילת התהליך של כיבוי המחשב. ייתכן שתוכל לצמצם את הטווח לתהליך יחיד שמעורב בבעיה. גם אם תזהה את התהליך, ייתכן שלא תוכל למנוע את ביטול טעינת הרכיב לפני סיום הכתיבה אל כוורת הרישום. עם זאת, אם תקפיד לעצור את התהליך לפני כיבוי המחשב, ייתכן שתוכל למנוע את הנזק לכוורת הרישום.
 4. אם לא תראה שינוי בהתנהגות לאחר ביצוע שלב 3, השווה את כוורות הרישום. לכד כוורת רישום שאינה פגומה וכוורת רישום פגומה, ולאחר מכן השווה ביניהן באמצעות כלי השוואה כגון Windiff.exe.
 5. קבע איזה סעיף בכוורת הרישום גדל. אם נראה שהבעיה בכוורת הרישום גדלה יותר מדי, ייתכן שתוכל לקבוע איזה סעיף של הרישום גדל ולאתר על פי כך את התהליך שכותב אל הכוורת.

מאפיינים

Article ID: 822705 - Last Review: יום רביעי 06 פברואר 2008 - Revision: 4.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbinfo kbtshoot kbresolve KB822705

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com