Artikel-id: 822705 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs felsökning av problem med registerskador.

Om datorn inte startar om kan det bero på att registreringsdatafilerna är skadade. Något av följande felmeddelanden kan visas:
Det gick inte att starta Windows eftersom följande fil saknas eller är skadad:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced
Det gick inte att starta Windows eftersom följande fil saknas eller är skadad:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Det gick inte att starta Windows eftersom följande fil saknas eller är skadad:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
System hive error (Fel i systemregistreringsdatafil)
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR
Stop: 0xc0000218 {Fel i registerfil} Registret kan inte läsa in registreringsdata (filen): \SystemRoot\System32\Config\CorruptHive eller dess logg eller dess alternativa version. Den är skadad, saknas eller går inte att skriva till.

Mer Information

Det finns många orsaker till att en registreringsdatafil kan vara skadad. Skadan uppstår sannolikt när datorn stängs av, och det går inte att spåra orsaken eftersom processer och drivrutiner tas bort under avstängningen. Ibland kan det vara svårt att hitta orsaken till en registerskada. I följande avsnitt beskrivs tre olika möjliga orsaker samt åtgärder för felsökning.

Strömavbrott

Ett strömavbrott eller en annan oväntad avstängningshändelse kan medföra att en registreringsdatafil skadas. Du kan ta reda på om detta är orsaken till problemet genom att leta efter ID 6008-händelseposter, som anger att det har inträffat en oväntad avstängning. I detta fall kan en process ändrat registreringsdatafilen, och strömmen kan ha brutits innan ändringen kunde slutföras. Detta medför att registreringsdatafilen lämnas i ett inkonsekvent tillstånd. När registreringsdatafilen ska läsas in vid omstarten kan det finnas data i den som inte kan tolkas av operativsystemet, och något av felmeddelandena i avsnittet "Sammanfattning" visas.

Filskador och maskinvarufel

Andra filer kan vara skadade. Du måste ta reda på om det bara är registreringsdatafilerna som är skadade, eller om andra filer (system- och datafiler) också är skadade. Om skadorna är begränsade till registreringsdatafiler kan de bero på maskinvarufel. Maskinvaran kan vara vad som helst som är inblandat i skrivning till en disk, till exempel följande:
 • RAM (Random Access Memory)
 • Cachen
 • Processorn
 • Styrenheten
Om du misstänker att det finns ett maskinvarufel måste maskinvaruleverantören undersöka samtliga datorkomponenter noga.

Skrivning till registret sker vid avstängning

Om en eller två registreringsdatafiler ständigt skadas utan någon orsak, uppstår problemet sannolikt vid avstängningen och upptäcks inte förrän registreringsdatafilen ska läsas in vid nästa omstart. I det här fallet skrivs registreringsdatafilen till disken när datorn stängs av, och processen kan stoppa datorn eller en komponent i den innan skrivningen är klar.

Felsökning

Använd följande åtgärder för att felsöka problemet.
 1. Återställ datorn till ett tidigare tillstånd innan registerskadan uppstod. Om du inte kan starta datorn finns mer information i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  307545 Återställa datorn när ett skadat register hindrar Windows XP från att starta
  Ett verktyg för säkerhetskopiering av registreringsdatafiler är Återställningskonsolen. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP och Windows Vista
  307654 Installera och använda Återställningskonsolen i Windows XP
  216417 Installera Återställningskonsolen för Microsoft Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 2. Kontrollera maskinvaran, disken, drivrutinerna för den inbyggda programvaran samt BIOS Gör så här: Åtgärderna kan kräva ett driftstopp för datorn.
  1. Kontrollera att processorn inte är överklockad.
  2. Kontrollera att systemhändelseloggarna inte innehåller händelse-ID 9, 11 eller 15 (eller någon kombination av dessa händelser). De kan tyda på att det finns maskinvaruproblem som måste lösas.
  3. Kör kommandoradskommandot chkdsk tillsammans med växeln /r på disken med registreringsdatafilerna. Kommandot bidrar till att klargöra att diskområdet med registreringsdatafilerna inte är inblandat i problemet.
  4. Installera de senaste ändringarna av den inbyggda programvaran för styrenheter och använd motsvarande drivrutinversioner. Se till att drivrutinerna är signerade och att du har installerat lämpliga ändringar av den inbyggda programvaran.
  5. Installera de senaste BIOS-uppdateringarna (Basic Input/Output System) på datorn.
 3. Efter steg 2 märks det kanske inte några förändringar. Förhindra skadan genom att stänga alla aktiva processer innan du stänger av datorn. Det kan vara möjligt att hitta den process som är inblandad. Även om du avslutar processen kan du kanske inte förhindra att en komponent tas bort innan skrivningen sker till registreringsdatafilen. Om du stoppar processen innan datorn stängs av kan du emellertid kanske förhindra att det uppstår skador på registreringsdatafilen.
 4. Om du inte märker några förändringar efter steg 3 kan du jämföra registreringsdatafilerna. Fånga in en oskadad och en skadad registreringsdatafil och jämför dem sedan med hjälp av verktyg som Windiff.exe.
 5. Ta reda på vilken del av registreringsdatafilen som växer. Om det verkar som att problemet i registreringsdatafilen växer alltför mycket, kan du kanske ta reda på vilken del som växer och spåra den tillbaka till en process som skriver till registreringsdatafilen.

Egenskaper

Artikel-id: 822705 - Senaste granskning: den 19 mars 2008 - Revision: 4.4
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbresolve kbinfo kbtshoot KB822705

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com