เลื่อนการปรับปรุงของกล่องจดหมายใน Exchange 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 822892 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงในเครื่องมือในการย้ายกล่องจดหมายใน Microsoft Exchange Server 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีอะไรใหม่ในเครื่องมือการย้ายกล่องจดหมาย

การทำงานใหม่ หรือปรับปรุง ของเครื่องมือการย้ายกล่องจดหมายใน Exchange 2003 รวม:
 • การย้ายกล่องจดหมายจาก Exchange System Managerในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange 2000 ใด ๆ ทำงานกับวัตถุกล่องจดหมายได้เพื่อที่ถูกดำเนินการจากผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอนโซลของคอมพิวเตอร์ ใน Exchange 2003, Exchange งานสามารถรันจาก Exchange System Manager คุณสามารถเรียกใช้งานการแลกเปลี่ยนในกล่องจดหมายหลาย โดยใช้แป้น CTRL หรือแป้น SHIFT ให้เลือกกล่องจดหมายที่คุณต้องการย้าย คุณสามารถเลือกกล่องจดหมายในบานหน้าต่างด้านขวาของ Exchange System Manager ได้เมื่อมีเลือกโหนกล่องจดหมายในบานหน้าต่างด้านซ้าย (ภายใต้เก็บกล่องจดหมายที่ระบุ)
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานหนึ่งในการปรับปรุงที่สำคัญใน Exchange 2003 ไม่ว่า งานการย้ายกล่องจดหมายจะ multithreaded ลักษณะการทำงานนี้หมายความ ว่า คุณสามารถย้ายกล่องจดหมายหลายในเวลาเดียวกัน ความสามารถในการทำงานนี้ลดเวลาที่จำเป็นต้องมีการย้ายกล่องจดหมายหลายจจะ
 • ตารางเวลาใน Exchange 2003 คุณสามารถกำหนดตารางเวลาย้ายกล่องจดหมายเริ่มต้นในเวลาของวัน (ตัวอย่างเช่น ระหว่างชั่วโมงเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบออก หรือเครือข่ายไม่ว่างเป็น) นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดเวลาเสร็จสิ้นเพื่อให้งานการย้ายกล่องจดหมายยังหยุดตามกำหนดเวลา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่าการย้าย Exchange 2003xหมายเลขของกล่องจดหมายจาก 22:00 03:00 เท่านั้น

  ถ้ามีกล่องจดหมายที่ได้ถูกกำลังย้ายเมื่อมาถึงเวลาเสร็จสิ้น ข้อความทั้งหมดของพวกเขาจะย้ายกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง และกล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทางจะถูกลบ essentially การดำเนินการย้ายกล่องจดหมายสำหรับกล่องจดหมายดังกล่าวถูกยกเลิกแทนการได้เสร็จสมบูรณ์ Any mailboxes that were moved before the finish time remain moved. Any mailboxes that were not moved before the finish time must be rescheduled and moved manually because the finish time includes time of the day and the date.
 • How corrupted items are handledThe Exchange 2003 Move Mailbox tool has built-in functionality to handle possible corrupted items that are found during the mailbox move. The Move Mailbox tool can perform the following actions if corrupted items are found:
  • Create a Failure ReportThis option notes in the final Move Mailbox report that the mailbox contains corrupted items. The mailbox is not moved.
  • Skip Corrupted Items and Create a Failure ReportThis option skips any corrupted items that cannot be moved and moves the rest of the items. This option assumes that those corrupted items that cannot be moved will be deleted when this mailbox is moved. You can also define how many corrupted items to skip. For example, if you set this threshold to5, and the Move Mailbox task encounters four corrupted messages, the mailbox move succeeds. If the Move Mailbox task encounters six corrupted messages, the mailbox move fails, and any messages that have been moved already are moved back to the source server. Additionally, the Move Mailbox tool always notes any problems in the final Move Mailbox report.
 • ReportingAfter the Move Mailbox task is complete, you can choose to view the detailed log file of the Move Mailbox operation. The logs are saved in XML format to the following path:
  systemdrive\Documents และ Settings\profile name\My Documents\Exchange Task Wizard Logs
  The Exchange 2003 SDK has XSL/HTA files that show how the format of XML reports can be changed to a more readable format.

Move Mailbox Q & A

Q1: If the Move Mailbox tool is multithreaded, how many threads can it create at the same time? How many mailboxes can the Mailbox Move tool move at the same time?

A1::By default, the Move Mailbox tool creates four threads. Four mailboxes can be moved at the same time.

Q2: Can the Move Mailbox tool move mailboxes between earlier versions of Exchange, or can it only move mailboxes to or from Exchange 2003?

A2::The Move Mailbox tool can move mailboxes from Microsoft Exchange Server 5.5 (Exchange Server) to Exchange Server 2003, from Exchange Server 2003 to Exchange 2000 Server, and from Exchange 2000 Server to Exchange 2000 Server. However, the new Mailbox Move functionality is only available in Exchange 2003. Therefore, you must initiate the mailbox move from the Exchange 2003 computer.

หมายเหตุ:You can also initiate the mailbox move from a computer that has the Exchange 2003 Exchange System Manager installed.

Q3: Can a mailbox move operation still be done from Exchange Tasks in Active Directory Users and Computers ?

A3::Yes, as long as Exchange 2003 Exchange System Manager is installed on the computer where the mailbox move is initiated.

Q4: Can multiple instances of the Move Mailbox task be run at the same time?

A4::Each instance of the Move Mailbox task can run four threads. Depending on your server hardware and load, you may be able to run multiple instances of the Move Mailbox task at the same time. Microsoft recommends that you test this capability on a server-by-server basis.

How to use the Move Mailbox tool

This section provides an example of how to use the new functionality of the Move Mailbox tool.
 1. In Exchange 2003, start Exchange System Manager, select the mailboxes that you want to move (or select the users inผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์), แล้ว คลิกExchange Tasks.
 2. When the Exchange Task Wizard appears, clickMove Mailboxแล้ว คลิกถัดไป.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Image: Exchange Task Wizard - Available Tasks
 3. Select the server and the mailbox store that you want to move the mailboxes to, and then clickถัดไป.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Image: Exchange Task Wizard – Move Mailbox
 4. Click the action that you want the Move Mailbox tool to take if corrupted items are encountered during the mailbox move, and then clickถัดไป.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Image: Exchange Task Wizard – Move Mailbox
 5. Select the start time and the finish time for the mailbox move, and then clickถัดไป.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Image: Exchange Task Wizard – Task Schedule
 6. The mailbox move is now underway. Note that all the selected mailboxes are moved at the same time (the percent of messages that have been moved increases on all the selected mailboxes at the same time).

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Image: Exchange Task Wizard – Task In Progress
 7. After the mailbox move is complete, Exchange Task Wizard displays a summary of results of the task. If you want to view a detailed report of the Move Mailbox task, click to select theView detailed report when this wizard closesกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Image: Exchange Task Wizard – Completing the Exchange Task Wizard
หมายเหตุ:To use Exchange 2003 management tools, the schema must be updated by installing an Exchange 2003 server. Or, if you are using Exchange 2003 ESM or ADUC without having installed an Exchange 2003 server, you need to run Exchange 2003 Setup by using the/forestprepสลับไป If you do not update the schema, Move Mailbox will not work correctly.

Additional resources

For the latest information about Exchange 2003, visit the following Microsoft Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/exchange/default.aspx
More information about the Move Mailbox tool is also available in Exchange Server 2003 Help.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 822892 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB822892 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822892

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com