ภาพรวมของสิทธิ์บทบาทผู้ดูแลระบบ Exchange ใน Exchange 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 823018 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Exchange 2000 Server ของบทความนี้ ดู289811.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์บทบาทผู้ดูแลระบบ Exchange และอธิบายถึงวิธีการใช้ตัวช่วยสร้างการการมอบหมายการดูแลระบบ Exchange ใน Exchange Server 2003 การกำหนดค่าสิทธิ์บทบาทผู้ดูแลระบบในบริการไดเรกทอรี Active Directory ของ Microsoft

ตัวช่วยสร้างการการมอบหมายการดูแลระบบ exchange ให้อินเทอร์เฟซที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดค่าสิทธิ์สำหรับผู้ดูแลสำหรับออบเจ็กต์เซิร์ฟเวอร์ Exchange ใน Active Directory คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการการมอบหมายการดูแลระบบ Exchange การมอบหมายต่อสิทธิ์ผู้ดูแลระบบระดับองค์กร หรือ ในระดับของกลุ่มผู้ดูแล ขอบเขตของสิทธิ์ที่คุณตั้งค่าจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเริ่มต้นตัวช่วยสร้าง ถ้าคุณเริ่มต้นตัวช่วยสร้างที่ระดับองค์กร กลุ่มหรือผู้ใช้ที่คุณระบุสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระดับองค์กร ถ้าคุณเริ่มต้นตัวช่วยสร้างที่ระดับกลุ่มระดับผู้ดูแล กลุ่มหรือผู้ใช้ที่คุณระบุได้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลที่ระดับกลุ่มระดับผู้ดูแล

เมื่อต้องการใช้ตัวช่วยสร้างการการมอบหมายการดูแลระบบ Exchange

เมื่อต้องการใช้ตัวช่วยสร้างการการมอบหมายการดูแลระบบ Exchange ให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลเพื่อที่ผู้ใช้หรือกลุ่ม:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. คลิกขวาที่องค์กรหรือกลุ่มผู้ดูแลที่คุณต้อง การสิทธิ์ระดับผู้ดูแลที่การมอบหมายต่อ แล้ว คลิกการควบคุมผู้รับมอบสิทธิ์. ตัวช่วยสร้างการมอบหมายจัดการการแลกเปลี่ยนเริ่มการทำงาน
 3. คลิกถัดไป.
 4. ในการผู้ใช้หรือกลุ่มหน้า คลิกadd.
 5. ในการตัวควบคุมของผู้รับมอบสิทธิ์กล่องโต้ตอบ คลิกเรียกดู.
 6. ในการเลือกผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกตำแหน่งที่เหมาะสมในแบบค้นหากล่อง คลิกชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้อง การเพิ่ม แล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:เมื่อคุณคลิกที่ตั้งที่เหมาะสมในแบบค้นหากล่อง คุณสามารถดูรายการ ของผู้ใช้ และกลุ่มจาก Active Directory หรือคุณสามารถดูรายการสำหรับโดเมนเฉพาะเท่านั้น
 7. ภายใต้บทบาทในการตัวควบคุมของผู้รับมอบสิทธิ์กล่องโต้ตอบ คลิหนึ่งในชนิดต่อไปนี้ของสิทธิ์ระดับผู้ดูแลเพื่อกำหนดให้กับผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณเพิ่ม และจากนั้น คลิกตกลง:
  • ผู้ดูแลเต็มรูปแบบของ exchange
  • ผู้ดูแลระบบ exchange
  • การแลกเปลี่ยนมุมมองที่ผู้ดูแลเฉพาะ
  ผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณเพิ่มปรากฏขึ้นในการผู้ใช้และกลุ่มรายการ
 8. เมื่อต้องการแก้ไขที่ผู้ใช้ที่มีอยู่หรือกลุ่มมีอยู่ที่อยู่ในนั้นผู้ใช้และกลุ่มรายการ:
  1. คลิกผู้ใช้หรือกลุ่ม และจากนั้น คลิกแก้ไข.
  2. ภายใต้บทบาทคลิกตัวเลือก ที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง.
 9. เมื่อต้องการลบที่ผู้ใช้ที่มีอยู่หรือกลุ่มมีอยู่จากนั้นผู้ใช้และกลุ่มรายการ คลิผู้ใช้หรือกลุ่ม และคลิกเอาออก.
 10. คลิกถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.

ภาพรวมของ Exchange สิทธิ์ระดับผู้ดูแล

ส่วนต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ที่รวมอยู่ในบทบาทผู้ดูแลระบบ Exchange ต่อไปนี้:
 • ผู้ดูแลเต็มรูปแบบของ exchange
 • ผู้ดูแลระบบ exchange
 • การแลกเปลี่ยนมุมมองที่ผู้ดูแลเฉพาะ

ผู้ดูแลเต็มรูปแบบของ exchange

เมื่อคุณกำหนดผู้ใช้หรือสิทธิ์ผู้ดูแลเต็มรูปแบบของ Exchange เป็นกลุ่ม ผู้ใช้หรือกลุ่มสามารถทั้งหมดดูแลข้อมูลคอมพิวเตอร์ Exchange Server และปรับเปลี่ยนสิทธิ์ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลเต็มรูปแบบของ Exchange ได้สิทธิ์ต่อไปนี้:
 • สิทธิ์ขององค์กร:
  • สิทธิ์ควบคุมทั้งหมดบนคอนเทนเนอร์ MsExchConfiguration (วัตถุนี้และ subcontainers ของ)
  • ปฏิเสธการรับ -เป็นสิทธิ์และการส่ง - เป็นสิทธิ์บนคอนเทนเนอร์องค์กร (วัตถุนี้และ subcontainers ของ)
  • สิทธิ์ในการอ่าน และการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์บนคอนเทนเนอร์วัตถุที่ถูกลบในการกำหนดค่าบริบทการตั้งชื่อ (Config NC) (วัตถุนี้และ subcontainers ของ)
 • สิทธิ์ของกลุ่มผู้ดูแล:
  • อ่าน รายการวัตถุ และสิทธิ์เนื้อหาของรายการบนคอนเทนเนอร์ MsExchConfiguration (วัตถุนี้เท่านั้น)
  • อ่าน รายการวัตถุ และสิทธิ์เนื้อหาของรายการบนคอนเทนเนอร์องค์กร (วัตถุนี้และ subcontainers ของ)
  • เต็มควบคุม ส่งปฏิเสธ - เป็น และได้รับการปฏิเสธ- เป็นสิทธิ์บนคอนเทนเนอร์กลุ่มผู้ดูแลระบบ (วัตถุนี้และแสดง subcontainers)
  • เต็มสิทธิ์ในการควบคุม (ยกเว้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง) บนคอนเทนเนอร์เชื่อมต่อ (วัตถุนี้และ sub-containers ของ)
  • อ่าน รายการ วัตถุ รายการเนื้อหา และเขียนคุณสมบัติสิทธิ์บนคอนเทนเนอร์รายการที่อยู่แบบออฟไลน์ (วัตถุนี้และ subcontainers ของ)
หมายเหตุ:ใน Exchange 2000 Server ผู้ดูแลระบบต้องได้รับการกำหนดบทบาทการบริหารผู้ดูแลเต็มรูปแบบของ Exchange ที่ระดับองค์กร เพื่อติดตั้ง และ การเอา Exchange 2000 Server การปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ และทำการกู้คืนความล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์ ข้อกำหนดนี้จะเปลี่ยนแปลงใน Exchange Server 2003 ให้อนุญาตให้ผู้ดูแลที่ได้รับการกำหนดบทบาทการบริหารผู้ดูแลเต็มรูปแบบของ Exchange ที่ระดับกลุ่มระดับผู้ดูแล เพื่อที่ติดตั้ง และลบ Exchange Server 2003 การปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ และทำการกู้คืนความล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในกลุ่มผู้ดูแล

The following considerations apply when you install Exchange Server 2003 as an administrator who has Exchange Full Administrator permissions:
 • A domain administrator must manually add the computer account of the server to the Exchange Domain Servers group.
 • An administrator who has Exchange Full Administrator permissions at the organization level must perform the first installation of Exchange Server 2003 on a server that is in an organization.
 • An administrator who has Exchange Full Administrator permissions at the organization level must perform the first installation of Exchange Server 2003 in an Active Directory directory service domain.
 • An administrator who has Exchange Full Administrator permissions at the organization level must perform the first installation of Exchange Server 2003 on a server that is in an administrative group.
 • Only an administrator who has Exchange Full Administrator permissions at the organization level can upgrade Exchange 2000 Server servers that are configured as bridgeheads for directory replication connectors to Exchange Server 2003.
 • Only an administrator who has Exchange Full Administrator permissions at the organization level can install or remove Exchange Server 2003 on servers where Site Replication Services (SRS) is installed.
If you are an administrator who has Exchange Full Administrator permissions in the administrative group, and you run Exchange Server 2003 Setup on a server that is not clustered, only the administrative groups that you have permissions to access appear. However, on a clustered server, Exchange Server 2003 Setup displays all administrative groups. If you select an administrative group that you do not have permission to access, you receive an "Access Denied" error message.

Exchange Administrator

When you assign a user or a group Exchange Administrator permissions, the user or the group can fully administer Exchange Server computer information. A user who has Exchange Administrator permissions has the following rights:
 • Organization Rights:
  • All permissions (except for Change permissions) on the MsExchConfiguration container (this object and its subcontainers).
  • Deny Receive-As permissions and Send-As permissions on the Organization container (this object and its subcontainers).
 • Administrative Group Rights:
  • Read, List object, and List contents permissions on the MsExchConfiguration container (this object only).
  • Read, List object, and List contents permissions on the Organization container (this object and its subcontainers).
  • All permissions (except for Change, Deny Send-As, and Deny Receive-As permissions) on the Administrator Group container (this object and its sub-containers).
  • All permissions (except for Change permissions) on the Connections container (this object and its subcontainers).
  • Read, List object, List contents, and Write properties permissions on the Offline Address Lists container (this object and its subcontainers).

Exchange View Only Administrator

When you assign a user or a group Exchange View Only Administrator permissions, the user or the group can view Exchange Server configuration information. A user who has Exchange View Only Administrator permissions has the following rights:
 • Organization Rights:
  • Read, List object, and List contents permissions on the MsExchConfiguration container (this object and its sub-containers).
  • ดูสถานะการเก็บข้อมูลสิทธิ์บนคอนเทนเนอร์องค์กร (วัตถุนี้และ sub-containers ของ)
 • สิทธิ์ของกลุ่มผู้ดูแล:
  • อ่าน รายการวัตถุ และสิทธิ์เนื้อหาของรายการบนคอนเทนเนอร์ MsExchConfiguration (วัตถุนี้เท่านั้น)
  • อ่าน รายการวัตถุ และสิทธิ์เนื้อหาของรายการบนคอนเทนเนอร์ขององค์กร (วัตถุนี้เท่านั้น)
  • อ่าน รายการวัตถุ และสิทธิ์เนื้อหาของรายการบนคอนเทนเนอร์ของกลุ่มผู้ดูแลระบบ (วัตถุนี้เท่านั้น)
  • อ่าน รายการวัตถุ รายการเนื้อหา และสิทธิ์ในการดูสถานะการเก็บข้อมูลบนคอนเทนเนอร์กลุ่มผู้ดูแลระบบ (วัตถุนี้และแสดง sub-containers)
  • อ่าน รายการวัตถุ และสิทธิ์เนื้อหาของรายการบนคอนเทนเนอร์ MsExchRecipientsPolicy คอนเทนเนอร์ของรายการที่อยู่ Addressing การตั้งค่าสากล นโยบายระบบ (วัตถุนี้และแสดง sub-containers)

ข้อมูลอ้างอิง

มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่คุณต้องมีการติดตั้งคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ใน Microsoft Exchange Server 2003สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
828765สิทธิ์ที่คุณต้องมีการติดตั้งคอมโพเนนต์ใน Exchange Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exchange 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123872.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 823018 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB823018 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823018

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com