Az Internet Explorer 6.0 SP1 programhoz rendelkezésre álló korlátozások

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 823057 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A cikk az Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1) programban a rendszergazda által alkalmazható új felhasználói korlátozásokat lehetővé tevő rendszerleíró beállításokat ismerteti.

További információ

Az Internet Explorer 6.0 SP1 több lehetőséget nyújt a rendszergazdák számára a program különböző szolgáltatásaihoz való felhasználói hozzáférés korlátozására. A következő értékek mindegyike duplaszó típusú. Bekapcsolásukhoz az értéket állítsa 1-re, kikapcsolásukhoz pedig 0-ra.

Megjegyzés: A beállítások többségét a Csoportházirend és az Internet Explorer Administration Kit (IEAK) használatával is alkalmazhatja. A legtöbb beállítás alkalmazásakor újra kell indítania az Internet Explorer programot a módosítások érvénybe lépéséhez.

Az HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions és az HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions rendszerleíró kulcsok korlátozási értékei

Az alábbiakban felsorolt korlátozási értékek a következő rendszerleíró kulcsok valamelyikében találhatók:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Amikor a rendszergazda a megfelelő rendszerleíróadatbázis-érték alkalmazásával menüparancsokat korlátoz, a felhasználók a következő hibaüzenetet kaphatják, ha megpróbálják használni azokat:
A számítógépen érvényben lévő korlátozások miatt a művelet megszakadt. Forduljon a rendszergazdához.
 • NoFileOpen: Kikapcsolja a Fájl menü Megnyitás parancsát.
 • NoFileNew: Kikapcsolja a Fájl menü Új parancsát.
 • NoBrowserOptions: Kikapcsolja az Eszközök menü Internetbeállítások parancsát.
 • NoSelectDownloadDir: Kikapcsolja a Fájl letöltése párbeszédpanel Mentés gombját.
 • NoBrowserClose: Kikapcsolja az ablak vagy a párbeszédpanel jobb felső sarkában található Bezárás gombot. Ez a rendszerleíróadatbázis-érték kikapcsolja a Fájl menü Bezárás parancsát is.
A következő rendszerleíróadatbázis-értékek eltávolítják a hozzárendelt menüt a megfelelő rendszerleíró kulcs megfelelő értékének alkalmazásakor:
 • NoBrowserSaveAs: Eltávolítja a Fájl menü Mentés másként parancsát.
 • NoFavorites: Eltávolítja a Kedvencek menüt és letiltja a Kedvencek sávot.
 • NoHelpItemTipOfTheDay: Eltávolítja a Súgó menü A nap tippje parancsát.
 • NoHelpItemNetscapeHelp: Eltávolítja a Súgó menü Netscape-felhasználóknak parancsát.
 • NoHelpItemTutorial: Eltávolítja a Súgó menü Tartalomjegyzék és tárgymutató parancsát.
 • NoHelpItemSendFeedback: Eltávolítja a Súgó menü Visszajelzés küldése parancsát.
 • NoPrinting: Eltávolítja a Fájl menü Nyomtatás parancsát.
 • No_LaunchMediaBar: Eltávolítja az online tartalom lejátszásakor látható eszköztárból a Médiasáv parancsot.
A következő menük a megfelelő rendszerleíró kulcs és érték hozzáadásával letilthatók:
 • NoTheaterMode: Letiltja az F11 billentyűt (teljes képernyős üzemmód).
 • NoBrowserContextMenu: Letiltja a weblapokon jobb gombbal elérhető helyi menüt.
 • NoFindFiles: Kikapcsolja az F3 parancsot és a Keresés sávot.
 • NoViewSource: Kikapcsolja a Nézet menü Forrás parancsát. Ha azonban teljesen meg szeretné akadályozni a felhasználók számára a forrás megtekintését, hozzá kell adni a NoBrowserContextMenu értéket is.
 • NoOpeninNewWnd: Kikapcsolja az új ablak megnyitására szolgáló CTRL+N és Megnyitás parancsot.
 • AlwaysPromptWhenDownload: Elérhetetlenné teszi az Ilyen típusú fájl megnyitása előtt mindig legyen kérdés jelölőnégyzetet a Fájl biztonságos megnyitása párbeszédpanelen.

  Megjegyzés: Ez az érték nem minden nem biztonságosnak ítélt fájlra vonatkozik.

  További információt az Internet Explorer nem biztonságosként megjelölt fájlokat tartalmazó listájáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében talál a cikk számára kattintva:
  291369 Tudnivalók az Internet Explorer nem biztonságosként megjelölt fájlokat tartalmazó listájáról (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 • NoNavButtons: Letiltja a Vissza és az Előre navigációs gombokat az eszköztáron.
 • NoHelpMenu: Letiltja az Internet Explorer Súgó menüjét.
 • No_MediaBarOnlineContent: Letiltja az online tartalom lejátszását.

Az HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions rendszerleíró kulcs korlátozási értékei

Az alább felsorolt eszköztár-korlátozási értékek a következő rendszerleíró kulcsban találhatók:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions


Amikor a megfelelő duplaszó típusú rendszerleíró érték használatával korlátozzák a következő menüt, a felhasználók a következő hibaüzenetet kaphatják:
A számítógépen érvényben lévő korlátozások miatt a művelet megszakadt. Forduljon a rendszergazdához.


 • NoToolbarOptions: A felhasználó hibaüzenetet kap, ha megpróbál a Nézet menü parancsaira kattintani. Kivételt csak a Testreszabás és az Eszköztárak rögzítése parancs jelent.

  A megfelelő duplaszó típusú érték hozzáadása eltávolítja a következő menüket:
 • NoToolBar: Eltávolítja az eszköztárat. A szokásos gombok ilyenkor is hozzáadhatók a Nézet menü Eszköztárak pontjában. A beállítás teljes engedélyezéséhez alkalmazza a NoToolbarOptions duplaszó típusú értéket.
 • NoAddressBar: Eltávolítja a Címsort.
 • NoLinksBar: Eltávolítja a Hivatkozások sávot. Amikor a felhasználó megpróbál a Hivatkozások parancsra kattintani az Eszköztárak menüben, a következő hibaüzenetet kapja:
  A számítógépen érvényben lévő korlátozások miatt a művelet megszakadt. Forduljon a rendszergazdához.

  Az HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer rendszerleíró kulcs korlátozási értékei

  Az alább felsorolt korlátozási értékek a következő rendszerleíró kulcsban találhatók:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  A megfelelő duplaszó típusú érték hozzáadása eltávolítja a következő menüt:
 • NoWindowsUpdate: Eltávolítja az Eszközök menü Windows Update parancsát.
Az Eszközök menü Szinkronizálás parancsát a következő lépésekkel távolíthatja el:
 1. Keresse meg a következő rendszerleíró alkulcsot:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Megjegyzés: Ha az alkulcs nem létezik, hozza létre. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Keresse meg a következő rendszerleíró alkulcsot, majd kattintson rá:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
  2. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Kulcs parancsra.
  3. Írja be az Internet Explorer kifejezést, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
  4. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Kulcs parancsra.
  5. Írja be az Infodelivery kifejezést, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
  6. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Kulcs parancsra.
  7. Írja be a Restrictions kifejezést, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
 2. Kattintson jobb gombbal a HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions alkulcsra, mutasson az Új pontra, majd kattintson a Duplaszó parancsra.
 3. Írja be a NoManualUpdates kifejezést, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
 4. Kattintson jobb gombbal a NoManualUpdates elemre, majd a Módosítás parancsra.
 5. Az Érték adatmezőbe írja be az 1 értéket, majd kattintson az OK gombra.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 823057 - Utolsó ellenőrzés: 2006. szeptember 15. - Verziószám: 2.3
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 a következő platformokon
  • Microsoft Windows XP Professional
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
Kulcsszavak: 
kbinfo KB823057
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com