ข้อจำกัดที่พร้อมใช้งานสำหรับอินเทอร์เน็ต SP1 6.0 ของ Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 823057 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้กำหนดที่การตั้งค่ารีจิสทรีที่มีข้อจำกัดผู้ใช้ใหม่ที่ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์สามารถนำมาใช้กับ Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

SP1 6.0 Explorer อินเทอร์เน็ตให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ latitude เพิ่มเติมในการจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้กับลักษณะการทำงานต่าง ๆ ในโปรแกรม แต่ละค่าต่อไปนี้คือชนิด DWORD การเปิดใช้ค่า กำหนดเป็น 1 เมื่อต้องการปิดใช้งานค่า กำหนดจะเป็นศูนย์ (0)

หมายเหตุ:คุณสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'หรือการดูแลระบบ Explorer อินเทอร์เน็ต Kit (IEAK) เพื่อใช้การตั้งค่าเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้ เมื่อคุณใช้การตั้งค่าเหล่านี้ส่วนใหญ่ การเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ของ Internet Explorer จะจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผล

ข้อจำกัดค่าในคีย์รีจิสทรี Explorer\Restrictions HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet และ Explorer\Restrictions HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet

ค่าข้อจำกัดต่อไปนี้อยู่ในคีย์รีจิสทรีเหล่านี้:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
เมื่อผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์จำกัดคำสั่งเมนู โดยการใช้ค่ารีจิสทรีที่เหมาะสม ผู้ใช้อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้หากคุณลองใช้คำสั่งเมนู:
การดำเนินการถูกยกเลิกเนื่องจากการจำกัดผลบนคอมพิวเตอร์นี้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
 • NoFileOpen: ปิดเปิดOPENคำสั่งในการแฟ้ม:เมนู
 • NoFileNew: ปิดเปิดใหม่คำสั่งในการแฟ้ม:เมนู
 • NoBrowserOptions: ปิดเปิดตัวเลือกอินเทอร์เน็ตคำสั่งในการเครื่องมือเมนู
 • NoSelectDownloadDir: ปิดบันทึกในการแฟ้มดาวน์โหลดกล่องโต้ตอบ
 • NoBrowserClose: ปิดปิดปุ่ม อยู่ที่มุมขวาด้านบนของกล่องโต้ตอบหรือหน้าต่าง ค่ารีจิสทรีนี้ยังจะปิดการปิดคำสั่งในการแฟ้ม:เมนู
ค่ารีจิสทรีต่อไปนี้ลบเมนูที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้งานคีย์รีจิสทรีที่เหมาะสมและค่า:
 • NoBrowserSaveAs: การเอาออกแบบบันทึกเป็นคำสั่งในการแฟ้ม:เมนู
 • NoFavorites: เอาออกรายการโปรดเมนู และแถบรายการโปรดที่ปิดใช้งาน
 • NoHelpItemTipOfTheDay: การเอาออกแบบเคล็ดลับวันคำสั่งในการวิธีใช้เมนู
 • NoHelpItemNetscapeHelp: การเอาออกแบบสำหรับผู้ใช้ Netscapeคำสั่งในการวิธีใช้เมนู
 • NoHelpItemTutorial: การเอาออกแบบบทช่วยสอนเกี่ยวกับ Explorer อินเทอร์เน็ตคำสั่งในการวิธีใช้เมนู
 • NoHelpItemSendFeedback: การเอาออกแบบส่งข้อเสนอแนะคำสั่งในการวิธีใช้เมนู
 • NoPrinting: เอาออกการพิมพ์คำสั่งในการแฟ้ม:เมนู
 • No_LaunchMediaBar: การเอาออกแบบแถบสื่อคำสั่งบนแถบเครื่องมือเมื่อผู้ใช้ที่มีเล่นเนื้อหาแบบออนไลน์
เมนูต่อไปนี้ถูกปิดใช้งานเมื่อคีย์รีจิสทรีที่เหมาะสมและมูลค่าเพิ่ม:
 • NoTheaterMode: ปิดใช้งานคีย์ F11 (โหมดเต็มหน้าจอ)
 • NoBrowserContextMenu: ปิดใช้งานเมนูทางลัดคลิกขวาบนเว็บเพจนั้น
 • NoFindFiles: เปิดคำสั่ง F3 และแถบค้นหา
 • NoViewSource: ปิดเปิดแหล่ง:คำสั่งในการมุมมองเมนู อย่างไรก็ตาม การความสามารถทั้งหมดของผู้ใช้ปิดใช้งานในการดูต้นทาง การNoBrowserContextMenuต้องเพิ่มค่า
 • NoOpeninNewWnd: เปิดปิดคำสั่ง CTRL + N และOPENคำสั่งเพื่อเปิดหน้าต่างใหม่
 • alwaysPromptWhenDownload: ทำการถามก่อนที่จะเปิดแฟ้มชนิดนี้เสมอกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่บนการในการเปิดแฟ้มอย่างปลอดภัยกล่องโต้ตอบไม่พร้อมใช้งานดังนั้นจึงถูกเลือกเสมอ

  หมายเหตุ:ค่านี้ไม่ได้นำไปใช้กับแฟ้มที่ถูกกำหนดเป็นไม่ปลอดภัย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยใน Internet Explorer คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  291369ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยในโปรแกรม Internet Explorer 6
 • NoNavButtons: ปิดใช้งานนั้นสำรองข้อมูลและไปข้างหน้าปุ่มนำทางบนแถบเครื่องมือ
 • NoHelpMenu: Internet Explorer ที่ปิดใช้งานของวิธีใช้เมนู
 • No_MediaBarOnlineContent: disallows การเล่นเนื้อหาแบบออนไลน์

ข้อจำกัดค่าในคีย์รีจิสทรี Explorer\Toolbars\Restrictions HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet

ข้อจำกัดค่าต่อไปนี้ของแถบเครื่องมืออยู่ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
Explorer\Toolbars\Restrictions HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet


เมื่อเมนูต่อไปนี้ได้ถูกจำกัด โดยใช้ค่า DWORD ของรีจิสทรีที่เหมาะสม ผู้ใช้อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การดำเนินการถูกยกเลิกเนื่องจากการจำกัดผลบนคอมพิวเตอร์นี้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ


 • NoToolbarOptions: ผู้ใช้ที่ได้รับการเกิดข้อผิดพลาดเมื่อพวกเขาพยายามที่จะคลิกที่คำสั่งนี้มุมมองเมนูยกเว้นการกำหนดเองและล็อกแถบเครื่องมือ.

  เมนูต่อไปนี้จะถูกเอาออกเมื่อมีการเพิ่มลงในรีจิสทรีที่เหมาะสมค่า DWORD:
 • NoToolBar: การเอาแถบเครื่องมือออก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มปุ่มมาตรฐานในการแถบเครื่องมือมุมมองเมนู เมื่อต้องการเปิดใช้การตั้งค่านี้เรียบร้อยแล้ว คุณต้องเปิดใช้งานนั้นNoToolbarOptionsค่า DWORD
 • NoAddressBar: เอาแถบอยู่
 • NoLinksBar: การเอาแถบเชื่อมโยงออก ผู้ใช้ที่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อพวกเขาพยายามที่จะคลิกการเชื่อมโยงในการแถบเครื่องมือเมนู:
  การดำเนินการถูกยกเลิกเนื่องจากการจำกัดผลบนคอมพิวเตอร์นี้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

  ข้อจำกัดค่าในคีย์รีจิสทรี HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

  ค่าข้อจำกัดต่อไปนี้อยู่ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  เมนูต่อไปนี้จะถูกเอาออกเมื่อรีจิสทรีที่เหมาะสม DWORD เป็นเพิ่มค่า:
 • NoWindowsUpdate: การเอาออกแบบWindows Updateคำสั่งในการเครื่องมือเมนู
เมื่อต้องการปิดใช้งานนั้นการซิงโครไนส์คำสั่งในการเครื่องมือเมนู การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  Explorer\Infodelivery\Restrictions HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet
  หมายเหตุ:ถ้าไม่มีคีย์ย่อย สร้างขึ้นได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
  2. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
  3. ประเภท:Internet Explorerแล้ว กด ENTER
  4. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
  5. ประเภท:Infodeliveryแล้ว กด ENTER
  6. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
  7. ประเภท:ข้อจำกัดแล้ว กด ENTER
 2. คลิกขวาHKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictionsคีย์ย่อย ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 3. ประเภท:NoManualUpdatesแล้ว กด ENTER
 4. คลิกขวาNoManualUpdatesแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 5. ในกล่องข้อมูลค่า พิมพ์1แล้ว คลิกตกลง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 823057 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB823057 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823057

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com