คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1913 เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 823116 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ Microsoft Windows Installer คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 1913: ไม่ปรับปรุงแฟ้ม ini ไม่ \\Server_name\เส้นทาง\File_name.ini

ตรวจสอบว่า แฟ้มที่มีอยู่ และคุณสามารถเข้าถึง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อกลุ่ม Everyone ไม่มีสิทธิ์ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่ประกอบด้วยการ \\Server_name\เส้นทาง\File_nameแฟ้ม.ini

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้นโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

x 86 Update

  Date     Time  Version    Size    File name
  -------------------------------------------------------
  30-Jun-2003 10:59 2.0.2600.1221 2,017,792 Msi.dll
				

การปรับปรุง IA 64

  Date     Time  Version    Size    File name
  ------------------------------------------------------------
  30-Jun-2003 10:59 2.0.2600.1221 6,101,504 Msi.dll  IA-64
  11-May-2003 19:05 2.0.2600.1221 2,017,792 Wmsi.dll X86
				

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำทั้งสองของการดำเนินการต่อไปนี้:
 • การตั้งค่าสิทธิ์ของ Everyone กลุ่มสำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจะเปลี่ยนแปลง การตั้งค่าสิทธิ์เหล่านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ใน Windows Explorer คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน และคลิกคุณสมบัติ.
  2. ในการการใช้ร่วมกันแท็บ คลิกPermissions:.
  3. ด้วยการEveryoneกลุ่มที่เลือกไว้ คลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตให้กล่องกาเครื่องหมายสำหรับการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์
 • ตั้งค่าแฟ้มระบบไฟล์ NTFS สิทธิ์ของระบบสำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยน การตั้งค่าสิทธิ์เหล่านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ใน Windows Explorer คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน และคลิกคุณสมบัติ.
  2. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ การเลือกนั้นEveryoneจัดกลุ่ม และคลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตให้กล่องกาเครื่องหมายสำหรับการปรับเปลี่ยนสิทธิ์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 823116 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB823116 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823116

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com