Ändra mappen där e-postmeddelanden och bifogade filer sparas i Outlook 2003

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 823131 - Visa produkter som artikeln gäller.
VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Visa alla | Dölj alla

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar standardmappen som används i Outlook 2003 för att spara e-postmeddelanden och bifogade filer.

Mer Information

När du använder kommandot Spara som för att spara e-postmeddelanden och bifogade filer i Outlook 2003, sparas dessa objekt i mappen Mina dokument. Följande är standardsökvägen till platsen där e-postmeddelanden och bifogade filer sparas i Outlook 2003:
enhet:\Documents and Settings\användarnamn\Mina dokument
Här är enhet enheten där Microsoft Windows är installerat och användarnamn ditt användarnamn.

Du kan ändra platsen där e-postmeddelanden och bifogade filer sparas genom att lägga till följande registervärde:
HKEY_CURRENT USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\DefaultPath
Gör detta genom att följande nedanstående instruktioner.

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på RETUR.
 3. Leta upp följande registerundernyckel i Registereditorn:
  HKEY_CURRENT USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options
 4. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Strängvärde.
 5. Skriv DefaultPath och tryck på RETUR.
 6. Dubbelklicka på värdet DefaultPath.
 7. Skriv sökvägen, inklusive enhetsbeteckningen, till mappen du vill använda för sparade Outlook-objekt i rutan Data i dialogrutan Redigera sträng och klicka på OK.
 8. Avsluta Registereditorn.

Egenskaper

Artikel-id: 823131 - Senaste granskning: den 13 juni 2005 - Revision: 2.2
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Outlook 2003
Nyckelord: 
kbemail kbinfo KB823131

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com