วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด "503 Service Unavailable" ใน Outlook Web Access ใน Exchange Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 823159 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

หลังจากที่คุณพิมพ์อยู่กับ Microsoft Outlook Web Access (OWA) บนคอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange Server 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในเบราว์เซอร์ของคุณก่อนที่คุณได้รับบนพร้อมท์การล็อก OWA:
503 บริการไม่พร้อมใช้งาน


ปัญหานี้เกิดขึ้นหากแฟ้ม Davex.dll ไม่สามารถสื่อสาร กับที่เก็บกล่องจดหมาย หรือเก็บโฟลเดอร์สาธารณะ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่

ข้อความข้อผิดพลาด "503 บริการไม่พร้อมใช้งาน" อาจเกิดขึ้นถ้าบริการ Exchange 2003 ไม่ได้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบริการ Attendant ระบบและบริการที่เก็บข้อมูลไม่ได้ใช้งาน เมื่อต้องการดูบริการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้:
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการจัดการandthen คลิกการบริการ
 2. ในบริการค้นหาเก็บข้อมูล MicrosoftExchangeและMicrosoft Exchange SystemAttendantภายใต้ชื่อคอลัมน์ และจากนั้น ค้นหาเริ่มต้นแล้วภายใต้แบบสถานะ คอลัมน์
 3. ถ้ายังไม่มีเริ่มการบริการ คลิกขวาชื่อการบริการ และคลิกเริ่ม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการที่กำลังเรียกใช้ภายใต้บัญชี Local System

ข้อความข้อผิดพลาด "503 บริการไม่พร้อมใช้งาน" อาจเกิดขึ้นถ้าบริการ Exchange 2003 ไม่ได้รันภายใต้บัญชี Local System เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการที่กำลังเรียกใช้ภายใต้บัญชี Local System:
 1. เปิดบริการ
 2. ภายใต้คอลัมน์ชื่อค้นหาการจัดเก็บข้อมูล Exchange MicrosoftและAttendant ระบบ MicrosoftExchangeแล้ว ค้นหาLocalSystemภายใต้ล็อกบนเป็นคอลัมน์
 3. หากไม่มีล็อกอินบริการภายใต้ Systemaccount ในท้องถิ่น:
  1. คลิกขวาชื่อการบริการ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
  2. คลิกแท็บการเข้าสู่ระบบและจากนั้น คลิกบัญชี Local Systemภายใต้ล็อกบนเป็น
  3. คลิกตกลง

การกำหนดใช้เก็บกล่องจดหมายและร้านค้าโฟลเดอร์สาธารณะ

ข้อความข้อผิดพลาด "503 บริการไม่พร้อมใช้งาน" อาจเกิดขึ้นได้ถ้ากล่องจดหมายร้านค้าและร้านค้าโฟลเดอร์สาธารณะที่คุณต้องการเข้าถึงจะไม่กำหนดใช้ ดังนั้น คุณต้องกำหนดใช้เก็บกล่องจดหมายและร้านค้าโฟลเดอร์สาธารณะ เมื่อต้องการกำหนดใช้เก็บกล่องจดหมายและร้านค้าโฟลเดอร์สาธารณะ:
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมจุดกับMicrosoft Exchange, andthen คลิกSystem Manager
 2. ถ้ามีเปิดตัวเลือกการแสดงกลุ่มระดับผู้ดูแลบน ขยายกลุ่มระดับผู้ดูแลและ thenexpandกลุ่มระดับผู้ดูแลแรก(ที่ กลุ่มระดับผู้ดูแลแรกคือ ชื่อของกลุ่มผู้ดูแลของคุณ)
  หมายเหตุ เมื่อต้องการแสดงกลุ่มระดับผู้ดูแล คลิกขวาYour_Organizationคลิกคุณสมบัติคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดง administrativegroupsคลิกตกลงสองครั้ง และ thenrestart Exchange System Manager
 3. ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายYour_Exchange_Server_Nameและ thenexpandกลุ่มที่เก็บแรก
 4. คลิกขวาที่เก็บกล่องจดหมายคลิกร้านค้าเมาต์และจากนั้น คลิกตกลง
 5. คลิกขวาที่เก็บโฟลเดอร์สาธารณะคลิกร้านค้าเมาต์และจากนั้น คลิกตกลง

ดูว่า รีจิสทรีคีย์ที่เกิน 259 อักขระที่มีอยู่ในกลุ่มรีจิสทรี HKEY_CLASSES_ROOT

ข้อความข้อผิดพลาด "503 บริการไม่พร้อมใช้งาน" อาจเกิดขึ้นได้หากรีจิสทรีคีย์ที่เกิน 259 อักขระที่มีอยู่ในตัว
HKEY_CLASSES_ROOT
กลุ่มรีจิสทรี ในระหว่างการเริ่มต้น อัตราแลกเปลี่ยน OLE DB provider (ExOLEDB) สแกน
HKEY_CLASSES_ROOT
ไฮฟ์เพื่อระบุชนิดแฟ้มที่ลงทะเบียนแล้ว ถ้าคีย์ย่อยใด ๆ ที่มีค่าเริ่มต้น ที่ยาวเกิน 259 อักขระ หรือถ้าไม่มีรายการควบคุมการเข้าถึงทดแทนที่ไม่ถูกต้องหนึ่งในคีย์ย่อยรี ExOLEDB อาจปิดโดยไม่คาดคิด

ถ้าคีย์ย่อยยาวเกิน 259 อักขระ หรือถ้าไม่มีรายการควบคุมการเข้าถึงการทดแทนที่ไม่ถูกต้อง ชุดข้อความ ID เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์เมื่อคุณรีสตาร์ทเซอร์วิ Exchange 2003:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งของเหตุการณ์: MSExchangeSA
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
รหัสเหตุการณ์: 9014
คำอธิบาย
Attendant ระบบ Exchange Microsoft มีการเริ่มต้นสำหรับ Exchange server servername เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งของเหตุการณ์: MSExchangeSA
ประเภทเหตุการณ์: การตรวจสอบ
รหัสเหตุการณ์: 9095
คำอธิบาย
เธรดการตรวจสอบ MAD กำลังเตรียมใช้งาน
ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งของเหตุการณ์: MSExchangeSA
ประเภทเหตุการณ์: การตรวจสอบ
รหัสเหตุการณ์: 9096
คำอธิบาย
มีการเตรียมใช้งานเธรดการตรวจสอบ MAD
ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งของเหตุการณ์: EXOLEDB
รหัสเหตุการณ์: 101
คำอธิบาย
Microsoft Exchange OLEDB ได้ปิดเรียบร้อยแล้ว
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: MSExchangeIS
รหัสเหตุการณ์: 9542
คำอธิบาย
การเตรียมใช้งานอินเทอร์เฟซภายนอก OLEDB ล้มเหลว ข้อผิดพลาด ecServerOOM
นอกจากนี้ ข้อความ ID เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของแอพลิเคชันหลายครั้ง นอกจากนี้บริการว่าง/ไม่ว่างอาจสร้างข้อผิดพลาดบางอย่าง
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: EXCDO
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
รหัสเหตุการณ์: 8206
คำอธิบาย
แทนที่ง่ายดายล้มเหลว ด้วย 0x800XXXXX รหัสข้อผิดพลาดขณะบันทึกการนัดหมาย
ข้อความ ID เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในบันทึกของระบบหลายครั้ง:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: DCOM
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 10002
คำอธิบาย
เข้าถึงถูกปฏิเสธความพยายามที่เปิดใช้เซิร์ฟเวอร์ DCOM เซิร์ฟเวอร์: {9DA0E106-86CE-11D1-8699-00C04FB98036 } ผู้ใช้เป็นระบบ/ระบบ NT, SID = S-1-5-18
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เรียกใช้เครื่องมือ HKCRScan (HKCRScan.exe) เครื่องมือ HKCRScan การแจงนับรีจิสทรีไฮฟ์ HKEY_CLASSES_ROOT เพื่อค้นหาคีย์ย่อยที่ประกอบด้วยมากกว่า 259 อักขระ นอกจากนี้ HKCRScan ช่วยกำหนดว่า มีรายการควบคุมการเข้าถึงการทดแทนที่ถูกต้อง โดยส่งกลับรหัสข้อผิดพลาด 0x5 รหัสข้อผิดพลาดนี้หมายความว่า "Access denied" เมื่อจะแจงนับคีย์รีจิสทรี เครื่องมือ HKCRScan จะเป็นเครื่องมือภายในได้รับการพัฒนา โดย Microsoft เมื่อต้องการขอรับเครื่องมือนี้ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (PSS) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ PSS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com

ดูวัตถุนโยบายกลุ่มมีอยู่ ซึ่งป้องกันไม่ให้บริการ MSExchangeIS กำลังเตรียมใช้งาน

ข้อความข้อผิดพลาด "503 บริการไม่พร้อมใช้งาน" อาจเกิดขึ้นถ้ามี Group Policy object (GPO) ที่ป้องกันไม่ให้เริ่มต้นบริการ MSExchangeIS

คุณอาจพบข้อความ ID เหตุการณ์ที่คล้ายกับ EXOLEDB 101 เหตุการณ์และ MSExchangeIS 9542 เหตุการณ์ที่อธิบายในบทความนี้

หมายเหตุ คำอธิบายของเหตุการณ์ ID ข้อความอาจจะแตกต่างจากที่ระบุไว้ในบทความนี้

นอกจากนี้คุณอาจพบข้อความ ID เหตุการณ์ต่อไปนี้:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: EXCDO
รหัสเหตุการณ์: 8208
คำอธิบาย
แทนที่ง่ายดายล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด 0x8000ffff ขณะขยายการนัดหมายที่เกิดซ้ำ

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: DCOM
รหัสเหตุการณ์: 10009
คำอธิบาย
DCOM ไม่สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ RCC-EXH-02-W โดยใช้โพรโทคอลที่กำหนดค่าใด ๆ
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้:
 1. ค้นหา และส่งออกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้เมื่อต้องการทำสำรอง:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 2. ลบรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 3. หมายเหตุ คุณต้องดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ก่อนที่จะดำเนินการ thisstep

  ในการกำหนดค่า DCOM ยูทิลิตี้ (Dcomcnfg.exe), ตั้งค่าแท็บIdentityบนบริการ DCOM ExOLEDB ให้ผู้ใช้ Thelaunching:
  1. คลิ Startคลิกเรียกใช้ชนิด dcomcnfgแล้ว คลิกตกลง
  2. ขยายบริการคอมโพเนนต์และขยายคอมพิวเตอร์แล้ว

   หมายเหตุ โหนดคอมพิวเตอร์อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีในการขยาย
  3. ขยายMy Computerและจากนั้น ขยายการกำหนดค่า DCOM
   คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
   CLSID {9DA0E103-86CE-11D1-8699-00C04FB98036 }, สินค้า C:\Program Files\Exchsrvr\bin\STOREEXE และชื่อเรื่องจากโรงงานเซสชัน Exoledb มีค่ามีชื่อ AppID แต่ไม่ได้ถูกบันทึกภายใต้ \\HKEY_CLASSES_ROOT\AppId อย่างไรคุณด้วยเพื่อทำบันทึก
  4. คลิกใช่
  5. ภายใต้การกำหนดค่า DCOMคลิกขวาโรงงานเซสชัน Exoledbและจากนั้น คลิกคุณสมบัติ

   สิ่งสำคัญโรงงานเซสชัน Exoledbไม่ปรากฏขึ้นถ้าคุณไม่ได้ลบคีย์รีจิสทรีที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 2 นอกจากนี้ เมื่อคุณคลิกคุณสมบัติกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของโรงงานเซสชัน Exoledbอาจใช้เวลาสักครู่จะปรากฏ
  6. คลิกแท็บเอกลักษณ์คลิกผู้ใช้ที่เปิดใช้งานและจากนั้น คลิกตกลง
  ถ้ากระบวนการนี้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด "503 บริการไม่พร้อมใช้งาน" สำหรับ OWA การตัดสินค้าจากคลังเกี่ยวข้องกับ GPO คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงหรือ removethe GPO ที่เป็นสาเหตุของปัญหา ถ้ากระบวนการนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด "503Service ไม่พร้อมใช้งาน" นำเข้าคีย์รีจิสทรีที่คุณส่งออกและการ thendeleted คีย์รีจิสทรีนี้ถูกเอาออกอย่างถาวรอาจทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ บน theserver ถ้าปัญหาไม่สัมพันธ์กับ GPO

ลองลงทะเบียนคอมโพเนนต์ของ MDAC

ถ้าคุณดูข้อความ ID 101 EXOLEDB เหตุการณ์และข้อความของ ID 9542 MSExchangeIS เหตุการณ์เช่นข้อความ ID เหตุการณ์ต่อไปนี้ บาง Microsoft ข้อมูล Access Components (MDAC) อาจถูกลงทะเบียนอย่างไม่ถูกต้อง และคุณต้องลองลงทะเบียนเหล่านี้:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งของเหตุการณ์: EXOLEDB
รหัสเหตุการณ์: 101
คำอธิบาย
Microsoft Exchange OLEDB ได้ปิดเรียบร้อยแล้ว
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: MSExchangeIS
รหัสเหตุการณ์: 9542
คำอธิบาย
การเตรียมใช้งานอินเทอร์เฟซภายนอก OLEDB ล้มเหลว ข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยแฟ้ม.dll ที่คุณต้องมีเพื่อให้คุณสามารถลองลงทะเบียนคอมโพเนนต์ของ MDAC เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องหยุดการบริการที่เก็บข้อมูลก่อนที่คุณลองลงทะเบียนแฟ้ม และเริ่มการบริการที่เก็บข้อมูลแล้ว หลังจากที่คุณลองลงทะเบียนแฟ้ม.dll ต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ รุ่นของแฟ้ม Oledb32.dll ต้องเป็น 2.8.1022.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32r.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Msdaipp.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\ado\Msado15.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\OleDB\Msdaurl.dll
เมื่อต้องการลงทะเบียนแฟ้ม.dll:
 • คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้และจากนั้น พิมพ์regsvr32ตาม ด้วยเส้นทางและชื่อแฟ้ม the.dll ที่คุณต้องการลงทะเบียน ตัวอย่างเช่น ให้ลองลงทะเบียน Oledb32.dllfile พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง:
  regsvr32 "c:\program files\common files\system\ole db\oledb32.dll"
หมายเหตุ เมื่อคุณพยายามลงทะเบียนแฟ้มเหล่านี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
โหลดไลบรารี ("เส้นทางและชื่อแฟ้ม") ล้มเหลว - กระบวนการที่ระบุไม่พบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
837285 ผู้ใช้อาจได้รับข้อความข้อผิดพลาด "503 บริการไม่พร้อมใช้งาน" ใน Exchange Server 2003 เมื่อมีพยายามใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าถึง OWA

ตรวจสอบสิทธิ์สำหรับคีย์รีจิสทรี HKEY_CLASSES_ROOT

สิทธิ์เริ่มต้นจะเป็นดังนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
บทบาทสิทธิ์
ผู้ดูแลควบคุมทั้งหมด อ่าน
ผู้ใช้การรับรองความถูกต้องอ่าน
เจ้าของผู้สร้างสิทธิ์พิเศษ
ผู้ปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์พิเศษ อ่าน
ระบบควบคุมทั้งหมด อ่าน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 823159 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB823159 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823159

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com